FinExpert.e15.cz

ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN: AOP spolu se svými partnery zhodnotí první fázi projektu Dluhové poradenství

Stále více Pražanů se obrací na pracovníky občanských poraden s problémem svého zadlužení.

V roce 2006 se přišlo poradit téměř 500 lidí, v roce 2007 to bylo už přes 800 a za první pololetí letošního roku přibližně 450 klientů. Nárůst počtu lidí, kteří žádají při řešení svého předlužování o pomoc, je způsoben i tím, že Magistrát hlavního města Prahy společně s Asociací občanských poraden v loňském roce zahájil kampaň a odstartoval projekt na poskytování komplexního dluhového poradenství. „I když jsme se na tento problém zaměřili, ukazuje se, že je velmi rozsáhlý a jeho řešení je dlouhodobější,“ popisoval radní pro sociální oblast Jiří Janeček.

Nejčastější příčinou, proč se dostávají klienti do problémů, je to, že neodhadnou své možnosti splácení, nepočítají s případnou nezaměstnaností či nemocí. „Často také na některé dluhy zapomenou a pak jsou nemile překvapeni. Tento jev je hlavně typický pro dluhy na zdravotním pojištění,“ líčil ředitel Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda. Velmi časté také bývá, že lidé nechávají řešení těchto věcí na poslední chvíli. Pak se stává, že se do poradny dostaví pozdě, většinou těsně před uplynutím odvolací lhůty, kdy mají pracovníci poraden jen minimální prostor pro volbu účelné pomoci.

Překvapivé je podle zjištěných údajů, že do těchto problémů s dluhy se nejčastěji dostávají lidé ve věkovém průměru 41 let. Věková skladbu, která se obrací na občanské poradny, se pohybuje většinou od 40 do 55 let. Klientelu převážně tvoří ženy, které obvykle patří ke střední nebo nižší sociální vrstvě. Velmi zřídka jsou mezi klienty osoby samostatně výdělečně činné a podnikatelé. „Nejproblematičtějším obdobím jsou Vánoce, kdy většina lidí chce udělat radost svým blízkým a přitom často opomenou své finanční možnosti a místo toho pak řeší své dluhy,“ podotýká radní Janeček.

Díky projektu je občanům v poradnách možno poskytnout kvalitní radu především v souvislosti s novým insolvenčním zákonem, v souvislosti s exekucemi, poradny mohou pomoci s komunikací s věřiteli například při vyjednávání splátkového kalendáře, s výpočtem RPSN, s projasněním složitějších smluvních podmínek atd. Poradci svým klientům především doporučují pečlivé pročítání smluv. Snaží se také své klienty dovést k včasnému jednání s věřiteli, popř. již s exekutory, obecněji řečeno k uvědomění si odpovědnosti.

Krom aktivit namířených do občanských poraden je v rámci projektu taktéž myšleno na širokou veřejnost, které se formou pravidelně se opakujících a modifikovaných seminářů dostává důležitých informací o různých aspektech zadlužování. Občanské poradny tak nechtějí pouze řešit již existující problémy svých klientů, ale především dávají důraz na preventivní opatření. Význam tohoto efektu zmiňuje i manažerka pro společenskou odpovědnost ČSOB Pavlína Folovská: „Naším cílem je spokojený, nikoliv předlužený klient. Nízkou finanční gramotnost považujeme za celospolečenský problém a jeden z hlavních důvodů nebezpečného zadlužování.“

Klepněte pro větší obrázek

Z již řešených případů je možno uvést následující případ jedné z pražských poraden,jenž je v mnoha ohledech - co se okruhu problému týká - signifikantní: „Před několika týdny k nám přišla paní. Má stálý příjem, jelikož je zdravotní sestrou, ale přesto nedokázala se svými příjmy vyjít a postupně si půjčila u několika věřitelů, jak bankovních tak nebankovních institucí. Krom toho jí její bratr naopak dluží a nechce zaplatit poměrně vysokou částku. Po pečlivém sestavení jejího osobního rozpočtu jsme ji představili několikero variant včetně občanské žaloby vůči svému bratrovi, možnosti oddlužení v rámci insolvenčního řízení nebo vyjednání si splátkových kalendářů. Nyní bude záležet na klientce, jakou variantu se rozhodne použít, jelikož mi klientovi můžeme předestřít všechny relevantní možnosti, rozhodnout se však již musí sám, “ uvedl ředitel AOP Hynek Kalvoda.

Jeho přáním je, aby se v rámci projektu ozkoušená metodika v poskytování dluhového poradenství rozšířila do co nejvíce členských poraden a stala se v budoucnu trvalou součástí služby občanům. K tomu podotýká pražský radní Jiří Janeček: „Po seznámení s prací občanských poraden se zadluženými lidmi jsme se rozhodli zapojit do projektu a podpořit tím především pražské poradny v síti AOP, jelikož vnímáme tuto službu pro Pražany jako nezastupitelnou.“

Projekt Dluhové poradenství je realizován ve spolupráci Asociace občanských poraden za finanční podpory ČSOB a Poštovní spořitelny, Magistrátu hlavního města Prahy a partnerství Ministerstva spravedlnosti ČR. Svým rozsahem a hloubkou se jedná o nejrozsáhlejší pokus, jak poskytnout občanům České republiky kvalitní komplexní dluhové poradenství. Projekt, jenž započal v prosinci 2007 a potrvá do listopadu 2010, je realizován zatím ve čtrnácti občanských poradnách po celé ČR. Každým dalším rokem se však s vyvinutou metodikou práce s klientem majícím dluhy seznámí další poradny, které budou participovat i na ostatních aktivitách projektu.

Další informace o projektu jsou uvedeny na webových stránkách Asociace občanských poraden: www.obcanskeporadny.cz/dluhy. Projekt je podpořen za laskavého přispění ČSOB, Poštovní spořitelny, Magistrátu hl.m. Prahy. Partnerem projektu je Ministerstvo spravedlnosti.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená