FinExpert.e15.cz

Asistenční služba: „přítel na telefonu“ při cestách

Čas dovolených je v plném proudu. Průběh dovolené však může pokazit krizová situace. Pomoci může asistenční služba.
Asistenční služba: „přítel na telefonu“ při cestách

Pokud jste na dovolené a nastane krizová situace, je to vždy nepříjemné. Pokud jste proti této situaci pojištěni, jste v určité výhodě, ovšem stále se nacházíte v cizím prostředí, které neznáte a ke všemu může existovat nepříjemná jazyková bariéra.

V tomto případě bezodkladně kontaktujte asistenční službu, u které máte uzavřeno pojištění krizové situace, která nastala. Kontakt na asistenční službu vám sdělí pojišťovna (či např. banka, jako zástupce dané pojišťovny) při uzavření pojištění na kartičce pojištění (viz obrázek dole). Uschovejte si tento kontakt, v krizové situaci může být k nezaplacení. Asistenční služby vykonávají pro pojišťovny obvykle externí specializované subjekty.

Každá "legrace" něco stojí

Asistenční služby by vám měly pomoci řešit krizové situace, které nastanou při pojistných událostech, která jsou kryta vašim pojištěním. Spektrum situací, které řeší asistenční služby v rámci vašeho pojištění záleží na typu a rozsahu daného pojištění, ale samozřejmě platí, že čím širší spektrum pojistných událostí máte pojištěno, tím širší spektrum asistenčních služeb, kterých můžete využívat. A samozřejmě je s tím spojena i vyšší cena pojištění. Asistenční služby nad rámec uzavřeného pojištění pak musíte hradit ze své kapsy přímo asistenční službě.
 
V případě dovolené se jedná především o cestovní pojištění, dále o pojištění karet, popř. o pojištění vozidel (povinné ručení či havarijní pojištění). 
 

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění si nelze bez asistenčních služeb ani představit, jelikož v případě krizové situace na cestách je potřeba problém řešit bezodkladně. V rámci asistenčních služeb může být poskytnuto například pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a další druhy pojištění. Asistenční služby u cestovního pojištění se nejčastěji vztahují na problémy v cizích zemích kontinentální Evropy a přilehlých státech.
 
V případě pojištění léčebných výloh kontaktujte neprodleně asistenční službu, pokud onemocníte nebo utrpíte úraz. V rámci asistenčních služeb vám bude zajištěno ošetření bez nutnosti jej hradit v hotovosti. To znamená, že bude poskytnuta jednak platební garance a posléze úhrada těchto služeb. Pokud budete potřebovat převoz do nemocnice, opět to zajistí asistenční služba.
 
V rámci těchto služeb vám obvykle budou hrazeny nejenom léčebné výlohy, ale i doprava lékařského personálu, jeho ubytování a stravování, pokud to bude váš stav vyžadovat. Uhrazena bude i vaše doprava zpátky do České republiky. Pokud dojde k tragické události, bude asistenční služba zajišťovat i převoz tělesných ostatků.
 
Asistenční služby se ovšem týkají pouze komerčních cestovních pojištění, nelze jejich služeb využívat, pokud budete cestovat pouze se zákonným zdravotním pojištěním. Zákonné zdravotní pojištění do zemí EU zahrnuje pouze náklady na bezodkladnou zdravotní péči ve státním lékařském zařízení, se stejnou finanční spoluúčastí jako občané daného státu. A tyto náklady bývají nezanedbatelné. Důležité je zmínit, že vám v žádném případě není hrazen převoz domů.
 
V rámci cestovního pojištění bývá standardně kryto i riziko odpovědnosti za škodu, kterou v průběhu své cesty způsobíte. Pokud dojde k takové události, opět kontaktujte asistenční službu. V tomto případě vám bude zprostředkována právní pomoc v zahraničí. Pomoc také obvykle zahrnuje zaslání vratné zálohy na honorář právníka nebo kauci. Tato právní pomoc je samozřejmě k dispozici pouze v zahraničí.
 
Pokud je součástí cestovního pojištění i pojištění zavazadel, což obvykle bývá, a dojde ke ztrátě, zničení či odcizení vašich zavazadel, opět kontaktujte asistenční službu. Pomůže vám zajistit nové cestovní doklady nebo pomůže zprostředkovat zaslání peněžních prostředků (nejedná se o dotaci, ale o pouhé zprostředkování zaslání peněžních prostředků, např. od příbuzných z ČR)
 

Pojištění platebních karet

Co se týče asistenčních služeb u pojištění platebních či kreditních karet, tak je zde situace velmi obdobná jako u cestovního pojištění. Je tomu z toho důvodu, že pojištění platební (resp. kreditní) karty často zahrnuje jednak cestovní pojištění a jednak pojištění ztráty platební karty. Odborníci ovšem upozorňují na skutečnost, že pokud je cestovní pojištění integrováno jako součást pojištění platební či kreditní karty, lze obvykle čekat mnohem přísnější limity v případě pojistných plnění, než pokud je cestovní pojištění uzavřeno nezávisle na vaší platební či kreditní kartě. Záleží na tom, o jaké konkrétní pojištění karty se jedná a jak důležitý jste klient pro banku (resp. jakou kartu vlastníte).
 
Asistenční služby v případě pojištění platební či kreditní karty jsou poté obdobné jako v případě cestovního pojištění (pokud je cestovní pojištění součástí pojištění dané karty) a v případě ztráty, odcizení či zničení této karty někde v zahraničí vám asistenční služba obvykle pomůže zprostředkovat zaslání peněžních prostředků. 
 

Pojištění automobilů

Zde se jedná především o asistenční služby spojené s povinným ručením a havarijním pojištěním. 

  • Povinné ručení
Každé povinné ručení obsahuje asistenční službu, která vám může v krizových situacích pomoci. U asistenčních služeb v základu povinného ručení (bez speciálního připojištění asistenčních služeb) nemůžete ovšem čekat žádné nadstandardní asistenční služby a bude se vždy jednat o jejich úplný základ. Za jejich větší rozsah, pokud je to možné, si musíte připlatit.
 
Limity u asistenčních služeb v případě povinného ručení jsou v rámci daného pojištění dány buď částkou, do které je služba poskytnuta (např. 2 500 Kč) nebo dobou, po kterou je tato služba poskytována (např. 60 minut).
 
V případě nehody jsou základní asistenční služby poskytnuty v rámci každého povinného ručení, a to jak na území ČR, tak na území států, kde je platná tzv. zelená karta. Podle příslušného zákona je obligatorní územní platnost zelené karty pro území všech členských států Evropského hospodářského prostoru a pro území všech dalších států uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí.
 
Existují ovšem i výjimky a některé pojišťovny asistenční služby v případě nehody na území států, kde zelená karta platí, v základu povinného ručení neposkytují. Jiné pojišťovny určité asistenční služby při nehodě v zahraničí přísně limitují nebo pouze zorganizují a jejich úhrada je plně na pojištěném.
 
Asistenční služby v případě poruchy motorového vozidla jsou v rámci základní verze povinného ručení poskytovány pouze u omezeného počtu pojišťoven. Pokud jsou přímo poskytovány v režii asistenční firmy a nejsou pouze organizovány (resp. zprostředkovány), tak je opět aplikován velmi přísný limit (peněžní nebo časový).
 
Mezi asistenční služby povinného ručení patří především příjezd a odjezd asistenčního vozidla,  oprava na místě,  odtah nepojízdného vozidla.
 
Mezi další poskytované asistenční služby patří ubytování v nouzi, tlumočení, právní poradenství, předání vzkazu blízké osobě, půjčka, úhrada nákladů do místa bydliště, zajištění a uschování vozidla, náhradní díly apod. Tyto služby jsou v základní verzi povinného ručení poskytovány velice omezeným počtem pojišťoven. V případě poruchy je počet těchto pojišťoven ještě mnohem menší než v případě nehody.
 
  • Havarijní pojištění

Asistenční služby jsou součástí i havarijního pojištění v jeho základní verzi. Opět se rozsah a forma asistenčních služeb u jednotlivých pojišťoven velice liší. V některých případech jsou asistenční služby v základu havarijního pojištění poskytovány u nehody, odcizení vozidla, živelní katastrofy či vandalismu na vozidle, v některých případech jsou poskytovány pouze při nehodě a k ostatním situacím si musíte asistenční služby připlatit. 

V případě havarijního pojištění jsou obvykle základní asistenční služby poskytovány jak v České republice, tak i v zahraniční (v rámci států, kde platí zelená karta), opět ovšem záleží na konkrétní pojistné smlouvě.

Ve smlouvě je také určeno, zdali je příslušná asistenční služba poskytnuta v režii asistenční firmy (opět je zde omezení buď peněžní nebo časové), nebo je daná služba pouze touto firmou organizována a úhrada je na pojištěném, nebo zda je tato služba kompletně v režii pojištěného. Rozsah asistenčních služeb je zhruba totožný s asistenčními službami u povinného ručení.

Pozor na pojistné podmínky!

Pokud si po přečtení tohoto článku říkáte, jak každou vaši nouzovou situaci lehce vyřeší asistenční služba, tak se nedejte zmást. Článek pouze velmi stručně zmínil základní oblasti, kde se lze s asistenční službou v rámci různých druhů pojištění souvisejících s vaší dovolenou setkat, a co tyto asistenční služby nejčastěji zahrnují.

Jelikož se však jedná o součást pojištění, platí i zde, že je nutno si přečíst velmi pozorně pojistné podmínky. Zde se totiž dočtete nejen to, které asistenční služby jsou v rámci pojištění zahrnuty a do jakého limitu, zdali jsou poskytnuty nebo pouze zprostředkovány, ale zjistíte, že existuje i velké množství výjimek (následky vlivu alkoholu, či jiných návykových látek apod.), kdy asistenční služby v rámci pojištění poskytnuty nejsou. Kvalitní asistenční službu je nutno si vždy velmi dobře zaplatit.


Průkaz pojištěného u cestovního pojištění s kontakty na asistenční službu

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: www.vzp.cz


 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená