FinExpert.e15.cz

Ani vězení není zadarmo aneb kolik stojí trest odnětí svobody

Odsouzení k výkonu trestu odnětí svobody sebou nenese pouze citelný zásah do života, ale může mít i neblahé finanční následky pro odsouzeného a jeho rodinu. Jaké jsou tedy důsledky a jak je možné je zmírnit?
Ani vězení není zadarmo aneb kolik stojí trest odnětí svobody

Skutečnost, že byl odsouzen v trestním řízení k výkonu trestu odnětí svobody, je pro jinak bezúhonného člověka již dost traumatizující. K tomu se však přidávají ještě i další nepříjemné okolnosti: s takovým zaměstnancem může být okamžitě zrušen pracovní poměr, přichází o svůj podstatný příjem a je tak ohrožena výživa jeho rodiny, může být odsouzen k náhradě způsobené škody, v některých případech musí zaplatit za služby advokáta a navíc i za odsouzení v trestním řízení a samotný výkon trestu odnětí svobody je třeba zaplatit.

Soud vás zadarmo neodsoudí, vše zaplatíte

Po spáchání trestného činu a zjištění jeho pachatele následuje podání obžaloby státním zástupcem k soudu prvého stupně. Pokud je soudem obžalovanému prokázána vina, je soudem odsouzen.

  • Byl–li tímto soudem okresní soud (méně závažné trestné činy), pak paušální částka nákladů řízení činí 4000 Kč.
  • V případě závažnějšího trestného činu a odsouzení krajským soudem je tato částka 6000 Kč.
  • Naproti tomu u lehčích a zcela jasných případů se vydává trestní příkaz, za nějž je odsouzený povinen zaplatit 2000 Kč.
  • Pokud byl v trestním řízení podán znalecký posudek jedním znalcem, pak je odsouzený navíc povinen zaplatit částku 3 800 Kč, pokud byl podán znalecký posudek nejméně dvěma znalci, pak částku 7 000 Kč.

V rámci podaných mimořádných opravných prostředků je rovněž povinnost placení paušálních nákladů. U zcela bezvýsledně podaného návrhu na obnovu řízení (odsouzený se domnívá, že se objevily okolnosti, které popírají jeho vinu) je částka stejná jako u běžného řízení, u dovolání k Nejvyššímu soudu ČR činí 10 000 Kč.

Za obhájce nemusí platit jedině chudý

Obecně se v trestním řízení každý obžalovaný hájí sám, v některých případech však trestní řád stanoví, že obžalovaný musí mít obhájce. Pokud si ho sám nezvolí, pak je mu ustanoven soudem. Za obhajobu tímto obhájcem je třeba zaplatit, pouze v případě, že obžalovaný prokáže, že na jeho odměnu nemá finanční prostředky, je tento obhájce odměněn státem.

Náhrada škody může být uhrazena exekucí

V rámci trestního řízení nebo v navazujícím občanskoprávním řízení pak bývá obžalovaný rovněž odsouzen k náhradě škody, kterou trestným činem způsobil. O způsobu jejího uhrazení rozhodne soud a mimo trest propadnutí věci či majetku může postihnout majetek odsouzeného výkonem rozhodnutí (exekucí).

Odsouzením můžete přijít o práci

Pokud žádný z podaných opravných prostředků nebyl úspěšný, pak rozsudek nabývá právní moci a odsouzený posléze nastupuje k výkonu trestu odnětí svobody. Byl-li odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání delší než 1 rok, nebo delší než 6 měsíců při spáchání trestného činu v souvislosti s plněním pracovních povinností, je toto odsouzení důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

Když z vězení utečete, neplatíte

Za každý den výkonu trestu odnětí svobody nebo den strávený ve vazbě vedoucí k pravomocnému odsouzení je odsouzený povinen zaplatit státu částku 45 Kč. Tato relativně bezvýznamná částka však při 5letém trestu činí více jak 80 000 Kč. Tuto částku není za určitých okolností (nemoc, přerušení výkonu trestu, vzdělávání v délce větší jak 21 hodin týdně, ale i útěk z vězení) platit.

Nudu ve vězení nepodporují

Pokud tomu nebrání závažné okolnosti, je každý odsouzený povinen pracovat. Práci je možné vykonávat v areálu věznice i mimo něj, a to u státních subjektů i soukromých podnikatelů.

Budete-li pracovat, dostanete řádnou odměnu

Za vykonanou práci pobírá odsouzený odměnu.

  • Jde-li o nekvalifikovanou práci, činí odměna 4500 Kč
  • Jde-li o práci vyžadující vyučení v oboru 6750 Kč
  • Při specializované práci vyžadující vyšší než středoškolské vzdělání částka 9000 Kč.

Příplatky za práci přesčas, ve ztíženém prostředí apod. jsou zde obdobné jako při běžných pracovněprávních vztazích. Z daňového hlediska je tato odměna považována za příjem ze závislé činnosti a podléhá dani z příjmů a sociálnímu a zdravotnímu pojištění stejně jako kterákoliv jiná odměna v běžném pracovním poměru.

Odměna je převáděna na zvláštní účet vedený Vězeňskou službou ČR a je rozdělována obecně podle tohoto klíče:

1. skupina: 30 % čisté odměny jde na úhradu výživného nezaopatřených dětí. Je-li výživné na jedno nebo více dětí vyšší, tato pohledávka se vyplatí poměrně a zbytek pohledávky postupuje do 3. skupiny. Případný přebytek peněz se převádí do 2. skupiny

2. skupina: 40% čisté odměny a zbytek peněz z předchozího odstavce se použije na úhradu nákladů výkonu trestu. Opět neuhrazená část pohledávek se postupuje do 3. skupiny, stejně jako případný přebytek peněz

3. skupina: 12 % z čisté odměny. Zde se poměrně složitým způsobem uhrazují zbytky pohledávek neuhrazených v předchozích skupinách a spolu s nimi např. exekuce na mzdu odsouzeného nařízené soudem nebo náklady na zvýšenou zdravotní péči

4. skupina: 4 % z čisté odměny se použijí na všechny ostatní srážky a zbývající srážky z předchozího odstavce dále je odsouzenému 12 % z čisté mzdy vyplaceno jako kapesné a 2 % se uloží.

Nestačí-li výživné od odsouzeného rodiče k výživě jeho dětí, je možné požádat o státní sociální podporu. O jejím přiznání se rozhoduje podle obecných pravidel pro poskytování státní sociální podpory.

Další článek


 

celkem 8 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Otazník
Bob9
15. 1. 2010, 11:47
Re: Otazník
puck
27. 7. 2005, 12:27
Re: Otazník
Jarmila
27. 7. 2005, 11:48
Re: Otazník
Nox
26. 7. 2005, 12:43
Re: Otazník
Vít Doležálek
26. 7. 2005, 09:47

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená