FinExpert.e15.cz

Andělští investoři

Máte vymyšlené podnikání a potřebujete peníze na rozjezd? Pomůžou byznys andělé.
Andělští investoři

V časopisu Osobní finance č. 2/2010 jste se mohli dočíst, že začínajícím podnikatelům banky peníze nepůjčují. Řešením mohou být tak zvaní byznys andělé. Kdo a za jakých podmínek od nich může získat finance?

Pracovali jste dlouho na manažerském místě a „dělali byznys“ ve vysoké funkci? Byli jste odborní zaměstnanci a přišli na nápad, který by mohl vynést celé jmění? Jste studentem, který s několika kamarády dostal nápad na nový Google? Možná ... každopádně máte nápad, o kterém si myslíte, že je skvělý, víte hodně o oboru, ve kterém chcete podnikat, máte plán a partu lidí okolo, kteří vám pomůžou. Jste motivováni a máte energii celý projekt rozběhnout. Zjistíte ale, že všechno udělat sami nemůžete a cizí lidi je potřeba platit, musíte nakoupit stroje, pronajmout nebo nakoupit prostory a zaplatit reklamu. Vidíte to jasně – stačí „pár korun“ a firma bude úspěšná. Ať už znamená „pár korun“ cokoliv, je to pro vás moc. Prostě ty peníze nemáte... Zdá se vám to povědomé? Nebo cítíte, že se vám to může někdy stát? Co dělat, pokud jste opravdu odhodláni, začněte se snažit peníze získat.

V bance nepochodíte

První místo, kde se peníze pokoušíte sehnat, budou vaši blízcí. Tato skupina se označuje anglickou zkratkou FFF – family, friends and fools. Získání peněz od této skupiny je sice možné, prostředky jsou ale zpravidla limitované. I tehdy, když jste úspěšní, může případné neplnění dohod nebo neúspěch vašeho projektu významně a navždy pošramotit vztahy s vašimi nejbližšími. Speciální skupinou jsou fools – jsou to lidé, které zpravidla potkáte náhodně. Nejedná se samozřejmě o blázny, jak by napovídal anglický překlad, ale o lidi, kteří se pro váš nápad rychle nadchnou a peníze vám půjčí. Zpravidla ale platí, že jak rychle se nadchnout, stejně rychle ztrácí trpělivost s projektem, pokud se nedaří.

Jestliže nezískáte peníze tady, dalším nápadem je oslovit vaši banku. Vypracujete podnikatelský plán, obléknete se do obleku a přijdete do banky. S nadšením povídáte úvěrovému pracovníkovi o svém záměru, ale... pracovník banky je k vám velmi uctivý, nicméne zjevně nadšení pro projekt nesdílí. Po několika minutách vám sděluje, že banka takové rizikové projekty, které jsou na začátku, nefinancuje. Doplňuje ale, že vás moc rád uvidí, pokud se projekt podaří a vy budete mít alespoň třicetimilionový obrat. Takový příslib sice potěší, ale váš problém neřeší. Ještě než odejdete, zeptá se úředník, zda nevlastníte nějakou nemovitost? Pokud ano, mohl byste si totiž vzít americkou hypotéku – jinými slovy bance zastavíte svoji nemovitost a ta vám půjčí nějaké peníze. Buď nemovitost na zastavení nemáte nebo se vám nechce ručit podstatnou částí svého majetku.

Další do party?

Uvědomujete si, že se sehnáním peněz to nebude tak snadné. Hledáte dál a zjistíte, že existují andělé. Byznys andělé. Přemýšlíte o tom, přece jen to znamená přibrat do podnikání dalšího. Bude to dobrý parťák? Bude mi do všeho mluvit? Jak se s ním dohodnu? Zůstaneme mi nezávislost? Byznys anděl... kdo to vlastně je? Byznys anděl je člověk, který má peníze a část z nich investuje do firem nebo začínajících projektů. Zpravidla jej nezajímá půjčka a úrok z ní. Je si vědom velkého rizika, které podstupuje, a proto jej zajímá podíl ve firmě, její rozvoj a po několika letech odchod z firmy. Proto je důležité byznys andělovi sdělit:

  • jaký podíl mu nabízíte – investoři zpravidla nechtějí většinový podíl, protože si jsou vědomi, že by to pro vás mohlo být demotivující,
  • jaké zhodnocení během tří až pěti let očekáváte,
  • způsob, jak získá investor svoje peníze zpět – běžně je očekáváno okolo 30 % p. a.

To jsou ale jen základní parametry, na kterých se s ním dohodnete. Může jich být ale i více v závislosti na konkrétním projektu – forma podnikání, vlastnictví movitých i nemovitých věcí, způsob dělení příjmů a další.

Buďte odolní a trpěliví

Podle čeho bude byznys anděl posuzovat vás? Stejně jako vy rozhoduje se i byznys anděl, zda s vámi bude dlouhodobě spolupracovat. Je tedy důležitá chemie – jak si vzájemně „sedíte“. Investor posuzuje tento faktor jako první a jak se říká, udělat první dojem máte šanci jen jednou. Všechno záleží na lidech a jejich motivaci, investor preferuje průměrný projekt s velmi motivovaných člověkem před výborným projektem, ovšem s někým bez motivace. Byznys anděl musí získat pocit, že dokážete dodat to, co slibujete, a také, že se dokážete rozhodnout. Je pro něj kriticky důležité, abyste byli schopni přijmout riziko – bude zcela jistě vyžadovat, abyste se projektu věnovali naplno již od začátku. Zapomeňte tedy na to, že by investor akceptoval, že budete někde v zaměstnání a pouze ve volném čase pracovat na projektu. Chce omezit svoje riziko, je ochoten dát svoje peníze a vstupuje s vámi na jednu loď. Očekává tedy totéž od vás. Byznys anděl také potřebuje pochopit vaši ideu – schopnost jednoduše vysvětlit, na čem bude vydělávat peníze, je proto velmi důležitá. Nabízíte produkt nebo službu? Bude se jednat o komoditu nebo o specializaci? Dá se váš nápad zkopírovat? Jaký má potenciál pro rozvoj? Lokální? Národní? Evropský? Globální? Všechno by mělo být shrnuto do podnikatelského plánu, který by měl být maximálně věcný a popisovat ideu a produkt projektu, zákazníky a tržní potenciál, způsob prodeje, jeho plánovaný objem v čase a ekonomiku společnosti.

Jednal jsem osobně s velkým množstvím byznys andělů – za sebe i pro svoje klienty, v Česku i v zahraničí – a moje zkušenost je, že jsou zpravidla něčím zvláštní. Lze je jen těžko kategorizovat. Potkal jsem rozevláté úspěšné podnikatele hledající umístění svých těžce vydělaných peněz, i solidní pány okolo pade-sátky, kteří své peníze získali jako manažeři ve velkých firmách či bývalí bankéři, ale také naprosto výstřední excentriky různého typu. Pro všechny je však společné to, že svoje peníze vydělali z nějakého typu podnikání. Nezdědili je, nedostali je od rodiny. Mají tedy zkušenosti s podnikáním, komunikací s lidmi a řízením byznysu. Jsou to většinou lidé s velkým sebevědomím, osobní hrdostí a silnou osobností. To ale nemusí nutně znamenat, že jsou extroverti.

Při jednání s nimi je důležité si uvědomit, že mají obrovskou výhodu. Takových prvních jednání už absolvovali stovky, dokážou odhadnout lidi. Často vás budou zkoušet fyzicky i psychicky. Zažil jsem například dvouhodinové čekání, vstupní logický test, úmyslné foukání kouře do obličeje ... Zkouší vás, jak budete reagovat, co vydržíte. Odolnost je pro byznys velmi důležitá. Na druhou stranu moje zkušenost je, že když projdete zkoušku ohněm, další spolupráce je velmi věcná, rychlá a otevřená. Důvěra je základem, dohoda je svatá a často jsme se dohodli bez smluv a na dobré slovo. Ano, stalo se, že ji porušili. Ale to není dobrá taktika – o takových lidech se to velmi rychle rozkřikne a jako byznys andělé ztratí svůj kredit.

Nepodceňujte se, vyjednávejte

Dosud jsme mluvili o tom, co po vás budou byznys andělé chtít. Není ale potřeba se dostávat do submisivní role. Pokud věříte, že váš projekt je dobrý, je na místě být dostatečně sebevědomý. O co si můžete říct vy? Základním požadavkem na byznys anděla jsou samozřejmě peníze. Uvědomme si, že byznys anděl investuje svoje peníze do více projektů, a tak rozkládá riziko. To znamená, že má mnohem více peněz, než které dává do vašeho projektu. A to je pozitivní – může to znamenat, že v případě, že by nešlo vše podle plánu, existuje určitá rezerva, kterou je ochoten pustit. Kdyby se to stalo, nebude to ale zadarmo – investor si chce svoje riziko pokrýt. Byznys andělé mají zpravidla nějaké zkušenosti s podnikáním nebo aspoň řízením firem, a to je velmi podstatné, protože tím vlastně „zadarmo“ získáváte know-how do své firmy.

Když jednáte s byznys andělem o vstupu do vašeho projektu, ptejte se také na to, jakými zkušenostmi může do projektu přispět. Byznys anděl zpravidla investuje do více projektů nebo je dokonce napojen na další investory, kde investují společně. To je obrovská výhoda – může se totiž ukázat, že lze využít synergií s jinými projekty. Může jít o hmatatelné věci jako obchodní síť, kamenné obchody, nemovitosti a podobné, ale také o méně hmatatelné věci – know-how či lidé. Byznys anděl se pohybuje v prostředí, kde hledá příležitosti pro svoje investice, a proto je v kontaktu s velkým množstvím lidí. Kontakty, kterými disponuje, jsou obrovskou devizou – mohou otevírat dveře pro zakázky, mohou pomáhat se dostat tam, kam byste se sami nedostali, nebo snadněji shánět kvalitní lidi pro spolupráci.

Na okno vám nepřiletí

Zajímavou otázkou je, kde byznys anděly shánět. Na ulici je podle křídel určitě nepoznáte. Jelikož disponují majetkem, nemají zpravidla zájem o veřejnou publicitu a kontakty velmi selektují. Existují samozřejmě i takoví, kteří se nebojí odhalit za účelem známosti, zlepšení PR a získání nových projektů, jako například investoři z populárního Dne D. Existuje i několik organizací, které sdružují byznys anděly: www.ceag.cz, www.eban.org, www.bacz.cz. Je důležité si uvědomit, že byznys andělé jsou navzájem v konkurenčním vztahu, proto je jejich sdružování ojedinělé a pokud probíhá, tak jen za podmínky dlouholetého přátelství.

Byznys anděly můžete také potkat na různých byznys akcích organizovaných pro tento účel, například www.tuesday.cz, Innovation Thursday a podobné. Dále vám mohou pomoct nalézt investory různá byznys centra a inkubátory, kterých se v poslední době, i díky dotačním programům, objevil velký počet. Pozor ale na kvalitu – často je vedou a provozují lidé, kteří se nikdy žádnému podnikání nevěnovali a byznys andělé s nimi neradi spolupracují – i kvůli tomu, že slovo „dotace“ investora zpravidla rozčílí. Klíčová otázka je, co bude, až dotace skončí. Další možností je spolehnout se na vlastní schopnosti a prohlédnout profesionální byznys sítě (například LinkedIn, Xing, Plaxo) najít si ve vyhledávačích lidi, kteří jsou činní ve vašem oboru – pozor ale na zcizení nápadu – nebo ty, kteří podnikatelům jako vy pomáhají s přípravou jejich záměrů a kontaktováním investorů. Přeji vám mnoho štěstí při přípravě záměru, nácviku prezentace, úspěšného vyjednávání a získání byznys anděla právě pro váš projekt.

Jakub Nosek (Atwave Consulting) se specializuje na poradenství v oblasti akvizic firem, restrukturalizací, zvyšování interní efektivity firem a strategického řízení. Pokud byste měli problém se sehnáním investora, kontaktujte autora článku na e-mailu jnosek@atwave.cz.

Přečtěte si také rady od Ondřeje Bartoše ze Dne D.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená