FinExpert.e15.cz

Americká hypotéka aneb půjčka na cokoliv

Výhodou americé hypotéky je skutečnost, že si za ní můžete pořídit cokoli, limitováni jste vaší fantazií a vlastnictvím nemovitosti.
Americká hypotéka aneb půjčka na cokoliv

Právě tato maličkost však může udělat se zajímavého produktu nebezpečnou past. Nezanedbatelné úroky a hrozba exekuce velí vše důkladně dopředu promyslet. Úrokové sazby se u amerických hypoték pohybují v současnosti od cca 7 % -- 7,5 % p.a.

Stalo se vám někdy, že jste si potřebovali půjčit hodně peněz? Bankovní domy už cca třetí rok nabízejí pod různými názvy produkt, který má zásadní vlastnost: půjčené peníze můžete použít na cokoli: Kupte si za ně nové drahé auto. Užijte je na financování studijního pobytu v zahraničí. Nebo je vložte třeba do podnikání. Banky se vás ptát nebudou, ale za bezúčelovost a v porovnání se spotřebitelskými úvěry nižšími úroky budou na oplátku požadovat zajištění vaší vlastní nemovitostí. V zahraničí je „půjčování si na dům“ například za účelem koupě nového automobilu nebo studia zcela normální. Samotný název finančního produktu napovídá o zemi jeho největší obliby. Shrnuto a podtrženo, americká hypotéka je zjednodušeně obdobou neúčelového spotřebitelského úvěru, s vyšším limitem splatnosti a objemem půjčky.

Co lze americkou hypotékou financovat:

  • investice do podnikání
  • nákladná operace
  • drahý automobil
  • studium
  • zařizování domova
  • rekonstrukce domova
  • cestování
  • vyplacení stávajících úvěrů (tzv. restrukturalizace úvěrového portfolia)
  • vypořádání při rozvodu
  • předplacení nájemného

Podmínky a omezení

Pokud jste rozhodnuti, že půjdete do americké hypotéky, nejspíše na vašem běžném účtu přibude za chvilku nemalá suma peněz. Připravte se však na to, že vás banky nebudou šetřit. Ručit nemůžete obecním ani družstevním bytem, jelikož nejste jeho vlastníkem. Na nemovitosti nesmí váznout zástavní právo třetí osoby, výjimkou je pouze zástava ve prospěch úvěru ze stavebního spoření nebo úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení na družstevní bytovou výstavbu. Jako vhodný předmět k zajištění uvádí například Citibank pouze dokončený, tj. zkolaudovaný rodinný dům, bytovou jednotku nebo bytový dům, případně  nemovitost s rozestavěností minimálně 90 %. Nemovitost musí být ve vlastnictví žadatele (možno i podílovém), ve vlastnictví rodičů žadatele, popřípadě jeho dětí. Věcná břemena, typu práva doživotního užívání nebo předkupního práva, sice nejsou skutečností, pro kterou nelze AH sjednat, banky je však zpravidla nevidí rády. Mohou tak mít vliv na stanovení tržní ceny nemovitosti. I přes to, že zákon o dluhopisech říká, že zastavovaná nemovitost se může nacházet kdekoli na území členských států EU, bankovní domy po vás budou často požadovat nemovitost výhradně na území České republiky. Narozdíl od přístupu v zahraničí, kde se banky většinou uspokojí zastavenou nemovitostí, administrativa v Česku pokračuje. Opatrné bankovní domy budou detailně zkoumat váš příjem a vy musíte bez zaváhání prokázat svou schopnost úvěr dlouhodobě splácet. V případech, kdy nemovitost má několikanásobně vyšší cenu než je výše úvěru, jeví se tato bezpečnostní opatření jako nadbytečná.

Pouze plnoletým

Nejmladší žadatelé mohou být odmítnuti i kvůli věku. I přes to, že jsou AH obvykle poskytovány fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky starším 18 let, některé ústavy posunuly hranici až na věk 21. Svým způsobem je to stylové: americký produkt s americkou hranicí plnoletosti. O AH mohou žádat současně až čtyři žadatelé ve dvou domácnostech. Manželé mající společné jmění manželů musí žádat o úvěr společně. Dokumenty potřebné pro poskytnutí AH bývají zpravidla obdobou dokumentů potřebných pro vyřizování klasické hypotéky. Obvykle tak po vás bude požadován minimálně jeden doklad totožnosti, aktuální výpis z katastru nemovitostí, nabývací titul k nemovitosti, odhad její ceny a pojistná smlouva. Bývá totiž pravidlem, že zastavovaná nemovitost musí být pojištěna proti živelným pohromám. Oproti tomu není psané, že byste měli uzavírat k AH životní pojistku. Příjem prokazují zaměstnanci potvrzením od zaměstnavatele o průměrném měsíčním příjmu, podnikatelé pak daňovým přiznáním minimálně za předchozí rok a čestným prohlášením či potvrzením, že nedluží finančnímu úřadu ani České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně. K příjmům lze započítat i některé dávky sociálního charakteru jako rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení či starobní nebo invalidní důchody. Pročtěte si proto vždy pečlivě smlouvy, ať nejste na příjmu pokráceni.

Co hovoří v neprospěch

Pohříchu největším mínusem je to, co stojí za výhodami nižších úrokových sazeb a delší doby splatnosti - nutnost zastavení nemovitosti. Odjet si na nákladnou dobrodružnou dovolenou s pocitem, že v sázce je rodinný domek, nemusí psychicky každý zvládnout. Se zajištěním nemovitostí je spojená i poměrně složitá agenda. Jedná se o náležitosti typu odhadu nemovitosti či zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí. V situaci, kdy si potřebujeme půjčit peníze na koupi auta, dává většina lidí přednost leasingu právě díky nesrovnatelně jednodušší administrativě. U vyšších objemů amerických hypoték se setkáte s relativně vysokými poplatky za poskytnutí úvěru, které mohou dosahovat mnoha tisíc. U částek kolem půl miliónu počítejte „pouze“ s několika tisíci. V případech, kdy si pořizujete vlastní bydlení a máte možnost získat klasický hypotéční úvěr, neváhejte. AH mají kvůli neúčelovosti stále o něco vyšší úrokové sazby a v neposlední řadě se poskytují do menšího podílu zastavené nemovitosti. Rozpětí bankovních domů je běžné od 60 do 90 % hodnoty objektu, a tím pádem je obvykle nutné mít při pořizování bydlení na AH vyšší podíl vlastních prostředků.

Technické detaily pro kutily

Jakoby se banky nemohli ani po třech letech nabízení stále shodnout na podobě americké hypotéky. Mezi nabízenými produkty panují poměrně velké rozdíly. Svými parametry se určité AH blíží spíše spotřebitelským úvěrům (Komerční banka), a nebo naopak klasickým hypotéčním úvěrům (Raiffeisenbank). Tyto rozdíly jsou pěkně ilustrovány například na možnostech fixace úrokové sazby. Určité bankovní domy fixují úrokovou sazbu na celou dobu splácení, většina pak dovoluje výběr 1,3 nebo 5 let a některé dokonce umožňují i zatím neobvyklé fixování na 4, 7, či 15 let. Obecně platí, že s délkou fixace roste i úroková sazba. Toto pravidlo však někdy bývá porušeno právě u nadstandardních možností fixace. Zcela výjimečně se vám také může stát, že když prokážete účel čerpání, bude vám nabídnuta o něco nižší roční úroková sazba. Tento benefit vymizel zřejmě proto, že AH jsou dnes propagovány jako ryze neúčelové, proto by dokládání účelu fungovalo proti podstatě tohoto produktu. Stále však platí, že výhodněji se můžete domluvit v bance, kde máte běžný účet a několikaletou historii.

Bankovní ústavy se liší také v délce splatnosti AH. Limitována bývá AH zdola i shora. Dolní hranice je nabízena v rozmezí 1-4 roků, horní mez se pohybuje od 10 do 30 let. Banky požadují, aby AH byla splacena v okamžiku ukončení aktivního věku nejstaršího z klientů, zpravidla do 65 let. Tento limit lze v některých případech posunout mladším spoludlužníkem jako u standardní hypotéky. V praxi to znamená skutečnost, že do spoludlužnického závazku vstoupí například spolu s rodiči potomek, který ještě nemusí být ani výdělečně činný. Garantuje tak splacení úvěru i po produktivním věku rodičů, a to i z titulu potenciálního neopomenutelného dědice. AH jsou standardně spláceny pravidelnými měsíčními splátkami, tzv. anuitami.

A kolik vám banky vlastně půjčí? Nejméně 100 tis. -- 400 tis. Kč, nejvíce 1 mil. -- 30 mil. Kč. Je potřeba vzít na vědomí, že právě výše poskytnutého úvěru závisí na hodnotě zastavené nemovitosti. Procento, do kterého banky půjčují se oproti klasickým HÚ posouvá na cca 70 %. I zde jsou rozdíly u konkrétních ústavů. UniCredit Bank poskytuje AH pouze do 60 % a Česká Spořitelna neváhá ani nad 90% úvěrem. Nenechte se však ošálit pouze těmito čísly. Jak už bylo zmíněno výše, v České republice je běžné rozhodovat o maximální výši úvěru pomocí bonity klienta. Výsledná poskytnutá částka se tedy od procentuální hodnoty nemovitosti může značně lišit.

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Tiskova zprava jak prase
Ctenar
12. 12. 2007, 20:37
Tiskova zprava jak prase
Ctenar
12. 12. 2007, 20:36

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená