FinExpert.e15.cz

Aktualizace výsledků Erste Group: rok 2008 končí se ziskem a nárůstem provozního zisku o 19 %

V návaznosti na dnešní zasedání představenstva společnosti oznámila Erste Group Bank AG první předběžné výsledky za rok 2008. Prezentace konečných výsledků je plánována na 27. února 2009.

 
·         Erste Group oznámila další výrazné zlepšení provozního zisku v roce 2008, který ve srovnání
s rokem 2007 zaznamenal nárůst o 19 %, což podtrhuje stabilitu obchodního modelu drobného bankovnictví v Rakousku a ve střední a východní Evropě
·         Čistý zisk po menšinových podílech činil v roce 2008 po zohlednění pozitivního efektu prodeje obchodu s pojištěním a negativních požadavků na ocenění některých finančních aktiv způsobených přetrvávajícími obtížnými podmínkami na trhu (obzvláště v prosinci 2008), více než 1,3 mld. EUR. Na základě tohoto výsledku
-        přijalo představenstvo rozhodnutí použít výnosy z prodeje obchodu s pojištěním na pokrytí úplných odpisů nehmotného investičního majetku[1] na Ukrajině a v Srbsku a částečných odpisů nehmotného investičního majetku v Rumunsku v celkové výši přibližně 570 mil. EUR (před zdaněním),
-        a vzhledem ke zhoršení makroekonomického prostředí v uplynulých několika měsících se Erste Group rozhodla zvýšit rezervy a opravné položky ve všech zemích, což se projeví v nákladech na krytí rizik ve vztahu k průměrným klientským úvěrům v roce 2008 zhruba ve výši 90 bazických bodů, což
-        vede k očištěnému čistému zisku po menšinových podílech ve výši 860 mil. EUR.
·         S ohledem na všechna výše jmenovaná opatření a před ohlášenou emisí participačního kapitálu se očekává, že ukazatel kapitálové přiměřenosti skupiny (Tier1) bude ke konci roku 2008 činit
7,2 %
 
Erste Group je přesvědčena, že dlouhodobý výhled pro tento region zůstává včetně vynikajících růstových šancí nezměněn. Nicméně po pečlivém přezkoumání vývoje obchodů v regionu se představenstvo skupiny rozhodlo přizpůsobit plánování dalšího obchodního vývoje pro roky 2009 až 2011 pravděpodobným dopadům celosvětové hospodářské krize na Rakousko a země střední
a východní Evropy.
 
Výnosy z prodeje pojišťovacích obchodů realizovaného počátkem roku 2008 byly proto použity
k úplnému pokrytí firemní hodnoty1 získané na Ukrajině a v Srbsku (87 mil. EUR), jakož i k pokrytí částečných odpisů firemní hodnoty1 v Rumunsku (480 mil. EUR). Hodnota nehmotného investičního kapitálu BCR na konci roku 2008 klesne po zahrnutí snížené firemní hodnoty a hodnoty klientské základny v důsledku prodeje pojišťovacích obchodů (112 mil. EUR), lineárních odpisů klientské základny (69 mil. EUR) a efektů ve spojení s devalvací měny bez vlivu na výkaz zisku a ztrát (370 mil. EUR)
o více než jednu miliardu eur na 2,7 mld. EUR.
 
Za celý rok 2008 došlo ke zlepšení provozních výnosů o téměř 14 % na 7 mld. EUR, zatímco provozní náklady se za celý rok 2008 (díky redukci nákladů ve čtvrtém čtvrtletí 2008 o téměř 10 %) zvýšily o méně než 10 % (na 4 mld. EUR), což je podstatně lepší vývoj, než se předpokládalo. Tento velmi pozitivní vývoj se odráží v očekávaném růstu provozního zisku o více než 19 %, což výrazně překračuje předchozí stanovenou cílovou hodnotu ve výši 15 % a ke konci roku 2008 povede k provoznímu zisku za celý rok 2008 ve výši 3 mld. EUR.
 
Prozíravé rozhodnutí zvýšit v roce 2008 opětovně rezervy a opravné položky bylo rovněž učiněno na základě monitorovaného zhoršení makroekonomické situace v posledních několika měsících a z toho vyplývajícího očekávání nárůstu nesplácených úvěrů ve všech obchodních oblastech. V rámci konzervativního přístupu Erste Group k řízení rizik byla ve všech zemích působnosti Erste Group včetně Rakouska a spořitelen navíc učiněna další opatření.
 
V důsledku nového ocenění finančního majetku bude výsledek za rok 2008 pravděpodobně zatížen
o téměř 570 mil. EUR. Zde jsou zahrnuty již dříve ohlášené odpisy závazků k islandským bankám (zaúčtované ve čtvrtém čtvrtletí 2008) a k Lehman Brothers. Negativní ohodnocení portfolia ABS/CDO za celý rok 2008 činí přibližně 160 mil. EUR, přičemž zde nebylo zapotřebí učinit odpisy (impairments).
 
Navzdory těmto jednorázovým efektům očekává Erste Group pro celý rok 2008 očištěný čistý zisk po menšinových podílech ve výši 860 mil. EUR, což zobrazuje trvale stabilní výnosovou sílu obchodního modelu zaměřeného na drobné bankovnictví.
 
Andreas Treichl, předseda představenstva Erste Group, v komentáři k vývoji skupiny prohlásil: “Na pozadí mimořádně obtížného čtvrtého čtvrtletí podtrhují tyto první výsledky solidnost základů Erste Group. Disponujeme dobrou finanční základnou a dosahujeme zisků. Vzhledem k opatřením, která jsme přijali za účelem posílení řízení rizik a k redukci nákladů a díky našemu úsilí poskytnout našim více než šestnácti milionům klientů nejlepší možné služby věříme, že Erste Group má velmi dobrou pozici na to, aby mohla čelit všem výzvám, které s sebou rok 2009 přinese.”
 
Erste Group Bank AG oznámí detailní výsledky sestavené v souladu s účetními principy IFRS v pátek 27. února 2009. Informace obsažené v této tiskové zprávě jsou založeny na předběžných, neauditovaných hodnotách.


[1] Pokud je kupní cena za akvizici vyšší než účetní hodnota (= vlastní kapitál) kupovaného podniku, pak bilančně vzniká firemní hodnota (goodwill). Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (IFRS) předepisují, že v rámci roční prověrky případné potřeby odpisů („Impairment Tests“) se musí přezkoumat, zda původně přijaté obchodní plány i nadále platí. Pokud ano, pak zustává původní firemní hodnota. Pokud v důsledku změněných ekonomických podmínek lze očekávat změnu příjmů, je nutné provést přecenění firemní hodnoty na základě nových očekávaných zisků.
Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená