FinExpert.e15.cz

Akciové investice: Čtenář versus akciový obchodník

"Doporučuji pravidelnou investici do široce diverzifikovaného akciového portfolia," říká s úsměvem Pavel Fohler."
Akciové investice: Čtenář versus akciový obchodník

Umožnili jsme čtenáři Osobních financí Oldřichovi Trenzovi položit odborníkovi na akciové investice Pavlovi Fohlerovi ze SFM Group několik otázek z této oblasti. A dostalo se nám zajímavých odpovědí.

1)      Doporučil byste mi jako drobnému investorovi spíše přímé investice na akciovém trhu, nebo nepřímé investice prostřednictvím akciových fondů či např. indexových certifikátů s akciovým indexem jako podkladovým aktivem? Jaké jsou základní výhody a nevýhody těchto alternativ?           
 
Osobně bych drobným a začínajícím investorům doporučil nástroje kolektivního investování (podílové fondy), které poskytují klientům širokou diverzifikaci (rozložení) aktiv již při minimálních investicích řádově tisícikoruny) a komfort profesionální správy. Zároveň klientům šetří čas (analýzy, sledování trhů), ale také náklady spojené s přímým investováním do cenných papírů. Naopak výhodou přímých investic do akcií může být bezesporu možnost rychleji reagovat na měnící se tržní situace (nákup či prodej) nebo přímo osobně ovlivňovat svou investiční strategii.         
 
2)      S jakou minimální částkou má smysl obchodovat na akciovém trhu, a to ať už přímým či nepřímým způsobem?
 
Prudký rozvoj investičního prostředí v České republice v posledních letech přinesl domácím investorům nespornou výhodu ve zjednodušeném přístupu na finanční trhy. Dnes platí, že investovat může opravdu každý s minimem vlastních prostředků. Ideálním startem pro investora bez větších zkušeností jsou např. produkty pravidelného investování do podílových fondů, které umožňují investice již od 500 Kč měsíčně a přinesou klientovi potřebnou diverzifikaci vložených prostředků a profesionální správu. Všeobecně platí, že investice na akciových trzích jsou nejefektivnější cestou dlouhodobého zhodnocení peněžních prostředků bez ohledu na velikost investice a měly by být součástí každého rodinného rozpočtu. Dnešní nabídka investičních nástrojů tento přístup podporuje.         
3)      S jakými poplatky musím počítat, pokud chci investovat na akciovém trhu formou přímých investic do jednotlivých akciových titulů? A jak je tomu obecně při nepřímých investicích?
 
U přímých investic na akciových trzích je dobré si prohlédnout ceník obchodníka s cennými papíry a seznámit se s jeho poplatkovou strukturou. Standardně si obchodníci strhávají poplatky za zprostředkování obchodu. Obecně platí, že s menšími částkami a větší četností obchodů roste nákladovost investice.
 
U podílových fondů zaplatíte vstupní poplatek, který bude odečten z investované částky. Veškeré ostatní náklady na správu podílového fondu (např. poplatek za správu, za depozitáře) naleznete v Prospektu fondu, který je veřejně dostupným dokumentem a měl by se s ním každý klient, před tím než zainvestuje, seznámit. U podílových fondů platí, že veškeré náklady, které jsou hrazeny z majetku klientů, jsou započítány do zveřejňované ceny. Znamená to tedy, že výkonnosti, které sledujete, jsou již očištěné od veškerých nákladů.
 
Certifikáty, které mohou být další alternativou pro drobného investora, mají různou poplatkovou strukturu. Standardním poplatkem je klasický spread, tedy rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Obecně platí, že čím je daný certifikát exotičtější nebo má zajímavější strukturu, tím je spread vyšší. Vysoká konkurence a možnost srovnání tlačí spready dolů. I z hlediska nákladovosti je pro nezkušeného drobného investora podílový fond ideální vstupní branou do světa investic.             
 
4)      Pokud chci obchodovat na akciových trzích jako drobný investor přes obchodníka s cennými papíry, je jeho volba důležitá? V jakých oblastech mohou být nejdůležitější rozdíly a na co je nutno si při této volbě dávat pozor?
 
Pro drobného investora bude samozřejmě nejdůležitější srovnání poplatkové struktury jednotlivých obchodníků. Je ovšem důležité také rozlišit, co za své peníze u obchodníků dostanete. Rozhodně se vyplatí zaměřit se na přehlednost poplatkové struktury (možnost existence skrytých poplatků), rozsah poskytovaných služeb (přístup k analýzám, posunování stop-lossů, hlídání obchodů atd.), spektrum investičních možností (komodity, deriváty, certifikáty, atd.) a v neposlední řadě na bezpečnost vlastní obchodní aplikace. Vřele doporučuji využít demo účtů, které řada obchodníků nabízí.   
 
5)      Jaký je Váš názor na měnové riziko v případě cizoměnových akciových investic?
 
V prvé řadě si musíme uvědomit, že měnové riziko může být jak negativní (posilování CZK proti zahraničním měnám), tak i pozitivní (oslabení CZK vůči zahraničním měnám). Bohužel je dnes třeba počítat spíše s negativním vlivem měnového rizika na výkonnost naší investice. To ovšem neznamená, že bychom se měli cizoměným investicím vyhýbat obloukem. Přináší nám celou řadu výhod především v podobě daleko širší palety zajímavých investičních příležitostí a do portfolia bezesporu patří.
 
Při výběru vhodného investičního nástroje hraje jednu z nejdůležitějších rolí investiční horizont, který nám může pomoci vyhnout se problémům s měnovým rizikem. U krátkodobých investic (1 až 2 roky) do konzervativních investičních nástrojů je dobré držet prostředky v domácí měně. Výnos v cizí měně bohužel nepokryje tempo posilování CZK vůči zahraničním měnám.
 
U dlouhodobějších investic už můžeme využít kombinace domácích i cizoměných agresivnějších nástrojů, které mohou naše portfolio obohatit o velmi zajímavé investiční příležitosti s vysokým potenciálem výkonnosti (např. oblast emerging markets). V dlouhém investičním horizontu (5 a více let) mají akciové investice v cizích měnách potenciál překonat tempo posilování CZK a přinést investorům požadovaný výnos.   
 
6)      Co soudíte o nákupu akciových titulů na úvěr, kdy je přítomen pákový efekt? Jakému investorovi byste tyto investice doporučil, a kterého naopak od nich zrazoval?
 
Využívání pákového efektu je vyšší škola investování a rozhodně lze doporučit pouze zkušeným investorům. Využití tzv. páky při investování může na jedné straně podpořit výnos naší investice, ale na straně druhé také znásobit ztráty. Obecně platí, že čím větší je páka, tím je investice rizikovější. S pákovými nástroji je třeba zacházet velmi obezřetně, podobně jako s ohněm. Protože i ten je dobrý sluha, ale velmi špatný pán.        
 
7)      Dle jakých kriterií by se měl drobný investor rozhodovat při určení podílu akciového trhu ve svém portfoliu?
 
Proces vytvoření investičního portfolia je jedním z nejdůležitějších kroků úspěšného investora a není radno ho podceňovat. Struktura rozložení investice by měla odpovídat rizikovému profilu (jak velkou ztrátu jsem ochoten akceptovat), investičním cílům a investičnímu horizontu investora (za jak dlouho budu prostředky z investice vybírat). Obecně platí, že čím déle mohou mé prostředky pracovat, tím může být akciová složka v portfoliu větší. Neplatí to však univerzálně. Vždy je třeba mít na paměti již zmiňované riziko. Ne každý investor je schopen psychicky ustát kolísavost akciových trhů v průběhu investičního horizontu. Správně identifikovat akceptovatelnou míru rizika a délku investičního horizontu je základem úspěšné investice.          
 
8)      Akciový trh je obecně více rizikový než dluhopisový trh a mnohem více rizikový než peněžní trh z toho důvodu, že zde nejsou předem zajištěné výnosy. Jaké prostředky bych měl zvolit a jakým způsobem bych je měl aplikovat, abych toto riziko alespoň částečným způsobem snížil? V této souvislosti se nejčastěji mluví jednak o pravidelných investicích a diverzifikaci…
 
Prvním krokem ke snížení potenciálního investičního rizika je vytvoření široce diverzifikovaného portfolia např. z otevřených podílových fondů, které je šité na míru potřeb daného investora. Odpovídá jeho rizikovému profilu, investičním cílům a investičnímu horizontu. Prostřednictvím diverzifikace se může každý člověk zajistit vůči investičnímu riziku (fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy) a zároveň participovat na výkonnosti akciových trhů (smíšené a akciové fondy). Pro běžného občana České republiky to je možná složitější cesta, jak efektivněji pracovat se svými úsporami, ale na českém finančním trhu je spousta zkušených a vzdělaných finančních poradců, kteří mu tu optimální cestu pomohou najít. Druhým krokem je dlouhodobý přístup a pravidelné, průběžné nebo následné investování, které nám umožní v průběhu investičního horizontu průměrovat nákupní cenu a pomáhá nám řešit otázku špatného načasování trhu.  
 
9)      Určitě je Vám jako akciovému analytikovi často kladena otázka, do kterých konkrétních akciových titulů by měl investor v daný okamžik investovat. Slyšel jsem, že analytici takovou otázku nemají příliš v oblibě, jelikož je velice obtížné na ni odpověď. Často poté doporučují pravidelné investice do diverzifikovaného akciového portfolia. Jak je tomu u Vás, jak reagujete na otázky tohoto typu?
 
Dávat jakákoliv investiční doporučení je velice složité, protože ani my nemáme k dispozici křišťálovou kouli, která by nám umožnila vidět do budoucnosti. Přesto je jasné, že se jim člověk čas od času nevyhne. Jak v těchto situacích reaguji? Doporučím pravidelnou investici do široce diverzifikovaného akciového portfolia (úsměv). 

 

Chtěli byste taktéž položit dotaz (či dotazy) z jakékoliv oblasti týkající se osobních financí? Tak neváhejte a napište nám na e-mail servis-of@cpress.cz a na odpovědi na své dotazy se můžete těšit v časopisu Osobní finance nebo na stránkách finančního serveru FinExpert.cz.

Další článek


 

Související články


celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: krize
kolosh
30. 9. 2008, 02:55
Re: krize
kolosh
30. 9. 2008, 02:54
Re: krize
ranbow
25. 9. 2008, 19:32
Re: krize
Tomas Jirak
25. 9. 2008, 14:09
krize
Pavel Strasil
24. 9. 2008, 16:46

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená