FinExpert.e15.cz

AKAT: Custodiani zaznamenali další nárůst hodnoty cenných papírů ve správě

Členové AKAT poskytující služby custody publikovali nové čtvrtletní informace o objemu spravovaných cenných papírů a počtu transakcí s nimi. K závěru 4. čtvrtletí loňského roku dosáhla celková hodnota cenných papírů ve správě 1 171 miliard CZK a v období tohoto čtvtletí bylo provedeno 63 245 vypořádacích transakcí.

Členy AKAT jsou všichni nejvýznamnější custodiani na českém trhu. Publikovaná statistika proto poskytuje dobrý přehled především o majetku zahraničních investorů v českých cenných papírech a o majetku českých investorů v papírech zahraničních. „Oproti předcházejícímu čtvrtletí je patrný více než 20% nárůst objemu tuzemských cenných papírů ve správě pro zahraniční klienty při obdobném nárůstu celkového počtu vypořádaných transakcí. Nadále je tedy zřejmá převaha aktivity zahraničních klientů custodianů na tuzemském trhu oproti domácím investorům “, řekl Milan Kučera, vedoucí sekce custody AKAT.


Detailní přehled custody aktivit členů AKAT za 4. čtvrtletí 2006 v CZK

Období Tuzemské cenné papíry mimo cenných papírů kolektivního investování (vydané nebo vedené v evidenci na území ČR) Zahraniční cenné papíry mimo cenných papírů kolektivního investování (vydané a vedené v evidenci mimo území ČR)
Portfoliové investice Strategické investice Portfoliové investice
Klienti ČR Klienti mimo ČR Klienti ČR Klienti mimo ČR Klienti ČR Klienti mimo ČR
Q4 2006 277,6 mld. Kč 376,6 mld. Kč 1,0 mld. Kč 199,2 mld. Kč 268,7 mld. Kč 48,2 mld. Kč

 

Období Tuzemské cenné papíry mimo cenných papírů kolektivního investování (vydané nebo vedené v evidenci na území ČR) Zahraniční cenné papíry mimo cenných papírů kolektivního investování (vydané a vedené v evidenci mimo území ČR)
POČET TRANSAKCÍ POČET TRANSAKCÍ
Klienti ČR Klienti mimo ČR Klienti ČR Klienti mimo ČR
Q4 2006 1 920 47 045 13 173 1 107

 

Předmětem této informační povinnosti jsou listinné cenné papíry v úschově nebo správě členů a zaknihované cenné papíry ve správě, neboli v custody. Custodiani nečiní investiční rozhodnutí a neobhospodařují tedy portfolia svých zákazníků, ale poskytují jim následné služby, které zákazníkům umožní uplatňovat práva z jejich cenných papírů a nakládat s nimi. Jedná se například o inkaso dividend a úroků, zastupování na valných hromadách, vedení účtů a evidencí a zprostředkování informací od emitentů. Jsou nepostradatelní hlavně pro mezinárodní investování.

Z informační povinnosti jsou zcela vyloučeny cenné papíry kolektivního investování, neboť ty jsou předmětem jiných informačních povinností. Do tuzemských cenných papírů jsou zahrnuty rovněž zahraniční cenné papíry obchodované na pražské burze a vedené v evidenci UNIVYC. Součástí výkazu naopak není hodnota papírů, které investoři sami drží na vlastních účtech v SCP, a které custodiani nespravují. Vzhledem k odlišné povaze služeb a klientů byly odděleny strategické investice, tj. cenné papíry s podílem 10 a více procent na hlasovacích právech emitenta v držení jednoho klienta, a ostatní portfoliové investice. Hodnota cenných papírů je vyjádřena tržní cenou, pokud ta není k dispozici, pak je vyjádřena nominální hodnotou.

Veškeré statistiky o custody aktivitách členů naleznete na www.akatcr.cz v sekci Statistiky – Custody aktivity.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená