FinExpert.e15.cz

Agenturní zaměstnávání se dočká několika změn

Agenturní zaměstnance firmy využívají zejména v létě.
Agenturní zaměstnávání se dočká několika změn

Některé firmy se během roku potýkají s rozdílným počtem zakázek v jednotlivých měsících a objemem práce pro své zaměstnance. Přijmout nového pracovníka vždy nějakou dobu trvá a snížit počet zaměstnanců je vždy problematické a nákladné. Jakékoliv propouštění je stresovou, nepříjemnou záležitostí a současně i nákladnou. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, propuštění zaměstnanci mají navíc nárok na odstupné.

Mnohé firmy proto při dočasných nárůstech objemu práce využívají agenturní zaměstnance a nové pracovníky přijímají pouze při trvalejším zvýšení zakázek. Agenturní zaměstnanec má smlouvu se svojí agenturou a výkon práce lze sjednat pouze na několik týdnů či měsíců. Nastoupení agenturního zaměstnance i jeho odstoupení je při dobré spolupráci s agenturou snadné a rychlé.

Spousta Čechů plánuje měnit zaměstnání

Spousta Čechů plánuje měnit zaměstnání

Pouze brigádníci nestačí

V Česku působí na trhu desítky agentur. Agenturní zaměstnance firmy využívají zejména v období letních prázdnin, kdy mají kmenoví zaměstnanci dovolenou a kdy je více sezónních prací. Agenturní zaměstnávání tedy zaměstnavatelům přináší značné výhody v oblasti plánování počtu pracovníků a mzdových nákladů. V praxi firmy využívají agenturní zaměstnance zpravidla na pozice, kde je možné rychleji naskočit do pracovního procesu a danou činnost rychle zvládnout. Na činnost agenturních zaměstnanců pak často dohlížejí zodpovědní kmenoví zaměstnanci. Prostřednictvím agenturních zaměstnanců ovšem nelze řešit zásadní pracovní problémy a úkoly.

Omezení oblíbené smlouvy na dobu určitou

Zaměstnavatelé rádi využívají smlouvu na dobu určitou. Ta vždy končí uplynutím sjednaného času v pracovní smlouvě, tedy i v případě, kdy se zaměstnanec nachází v ochranné lhůtě, v níž není možné dle zákoníku práce dát zaměstnanci výpověď. V ochranné lhůtě jsou například zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo zaměstnanci v pracovní neschopnosti. V rámci ochrany zaměstnance je uzavírání smluv na dobu určitou omezeno, což však neplatí pro agenturní zaměstnání.

V zákoníku práce je totiž stanoveno, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Toto ustanovení přitom neplatí pro pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele.

Sjednání práce na určitou dobu

Jednou z hlavních výhod agenturního zaměstnávání pro zaměstnavatele je sjednání požadované práce na konkrétní dobu, třeba i pouze v týdenním rozsahu. Toto opatření je významné při dočasném firemním růstu nebo u dočasného poklesu, kdy právě agenturní zaměstnanci pokrývají nesoulad mezi objemem zakázek a počtem kmenových zaměstnanců. Agenturní zaměstnanec má uzavřenu smlouvu s agenturou, která následně uzavírá se zaměstnavatelem smlouvu o přidělení zaměstnance. Pro zaměstnavatele je výhodné, že veškeré pracovní záležitosti řeší agenturní zaměstnanec se svojí agenturou.

Co přinese rok 2016?

Jestliže příslušné zákony upravující agenturní zaměstnávání projdou úspěšně celým legislativním procesem, bude moci od roku 2016 práci ve firmě vykonávat maximálně 15 % agenturních zaměstnanců.

Tímto opatřením se má zamezit zneužívání agenturního zaměstnávání některými firmami, primárně by měly být totiž pracovní činnosti zajišťovány kmenovými zaměstnanci. Maximální počet agenturních zaměstnanců se bude vypočítávat na každé čtvrtletí z přepočteného počtu zaměstnanců za předchozí kalendářní čtvrtletí. Při vyšším počtu agenturních zaměstnanců bude možné udělovat vysoké pokuty, a to až do výše 1 000 000 Kč.

Legislativa zpřísňuje i podmínky pro agentury, které budou muset složit kauci ve výši 500 000 Kč a současně již nebude platit výjimka pro řetězení smluv na dobu určitou a pro pracovní smlouvy mezi agenturou a zaměstnancem bude platit standardní zákonná úprava. To znamená, že pracovní poměr na dobu určitou nesmí trvat déle než tři roky a může být nejvýše dvakrát opakován. Jde tedy o takzvané pravidlo „3x3 roky“.

Autorka je daňovou poradkyní společnosti Mazars.

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

agenturni zamestnavani je jen jina forma Svarc syste...
Tomáš
22. 8. 2015, 12:40
Přijďte se pobavit na nově vytvořený web plný online...
jirka
21. 8. 2015, 08:40

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená