FinExpert.e15.cz

Advokát: pomoc za všechny peníze i zdarma

Právní zastoupení v soudním sporu není levná záležitost, někdy ji ale lze získat zdarma.

Kapitoly článku

Kapitola 1
Mimosmluvní odměna
Cestovné, poštovné a další

Advokát: pomoc za všechny peníze i zdarma

Cestovné, poštovné a další

Mimo odměnu náleží advokátovi i náhrada hotových výdajů (poštovné, hovorné, náklady na kopírování, na tisk a další). Většinou je s klientem dohodnuta paušální částka pokrývající tyto náklady, a tato paušální částka je připočtena ke každému úkonu právní služby (řádově se jedná o částku cca 100 korun, ale záleží na každém advokátovi).

Pokud musí advokát jet k soudu mimo své sídlo a jede-li autem, pak mu náleží i cestovní náhrady ve stejné výši, v jaké náleží zaměstnancům používajícím vlastní automobil ke služebním cestám a dále odměna za čas strávený cestováním ve výši 50 Kč za každou i započatou půlhodinu času (lze však dohodnout i jinou částku)

A ještě daň

Téměř všichni advokáti jsou plátci DPH, a je tedy třeba počítat s tím, že k výsledné částce bude ještě připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 19%. Celkové náklady na právní zastoupení tak ještě vzrostou.

Kdo to zaplatí?

Náklady na právní zastoupení protistrany vždy nese ten, kdo ve sporu neuspěl. Byl-li jeho úspěch pouze částečný (místo žalovaných 20.000 Kč mu soud přiřkl pouze 15.000 Kč), pak se úhrada nákladů poměrně rozdělí mezi obě strany. V našem případě tedy žalobce žaloval 20.000 Kč a uspěl pouze v částce 15.000 Kč, proto odměnu advokáta žalobce uhradí ze 75% žalovaný a z 25% žalobce (stejně tak i paušální výdaje, cestovní náhrady či náhrady za promeškaný čas), náklady na právní zastoupení žalovaného si uhradí žalovaný v plné výši sám. Je však důležité nezapomenout na to, že náhrada nákladů protistranou bude přiznána pouze podle advokátního tarifu. Pokud si tedy v našem případě žalobce se svým advokátem sjednal smluvní odměnu ve výši 2500 Kč za úkon právní služby (tedy dvojnásobek oproti mimosmluvní odměně), pak mu žalovaný uhradí pouze 75% ze 7500 Kč (tedy 5625 Kč) a zbylou částku do 15.000 Kč bude muset uhradit žalobce.

Jestliže se soud domnívá, že je v zájmu účastníka řízení mít advokáta, a ten si ho sám nezvolí, pak je mu ustanoven soudem. Účastník musí náklady a odměnu ustanoveného advokáta uhradit. Naproti tomu může každý účastník požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta, jež ho bude zastupovat. Je-li tak učiněno včas, pak advokátní komora určí advokáta a v rozhodnutí může rovněž určit, že advokát je povinen své služby poskytnout zdarma nebo za sníženou odměnu. Takové rozhodnutí však musí být učiněno pouze na základě doložení příjmových a majetkových poměrů žadatele, jimiž dosvědčí, že „na advokáta nemá“.

Příště se budeme zabývat postavením advokáta ve sporu, jeho právy a povinnostmi a postavením advokáta v trestním řízení.
Předchozí kapitola Další článek
 

celkem 13 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Nepravdivé informace
...
9. 7. 2008, 09:49
Re: Nepravdivé informace
89.65
3. 7. 2008, 15:21
Re: NESMYSLNÝ NEPRAVDIVÝ ČLÁNEK O NIČEM PSANÝ "NEZ
G
8. 4. 2008, 13:39
Nepravdivé informace
Mgr. Milan Kučera
19. 1. 2008, 15:43
Re: Jenže
88.101.167.xxx
28. 7. 2007, 20:53

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená