FinExpert.e15.cz

Advokát: pomoc za všechny peníze i zdarma

Právní zastoupení v soudním sporu není levná záležitost, někdy ji ale lze získat zdarma.

Kapitoly článku


Advokát: pomoc za všechny peníze i zdarma

Mimosmluvní odměna

Rozhodujícím údajem pro výpočet mimosmluvní odměny je hodnota sporu (tzv. tarifní hodnota). Jde-li o peněžité či věcné plnění, u něhož lze prokázat jeho hodnotu, pak je jí právě tato částka. Jedná-li se o opakované plnění (např. měsíční výplata pojistné částky z úrazového pojištění), pak je hodnotou sporu součet opakovaných plněních, nepřesahujících délku 5 let (jde-li o pravidelné měsíční plnění, pak je hodnotou sporu 60násobek měsíční částky, i kdyby bylo plnění sjednáno na 10 let).

V mnoha případech však hodnotu sporu nelze určit či ji lze určit pouze s velkými obtížemi. V tom případě se hodnota sporu určí paušální částkou ve výši 1000 Kč. Ve věcech péče o nezletilé, osvojení, pěstounské péče, způsobilosti k právním úkonům, věcech opatrovnických, věcech prohlášení za mrtvého a ve věcech nároků fyzických osob v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového, nemocenského a všeobecného zdravotního pojištění se považuje za tarifní hodnotu částka 500 Kč.

Částka 10 000 Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věcech:

a) určení, zda tu je právní vztah nebo právo, neplatnosti právního úkonu, nejde-li o určení práva k věci penězi ocenitelné nebo nejde-li o určení neplatnosti právního úkonu, jehož předmětem je věc nebo plnění penězi ocenitelné,
 
b) žalob na projev vůle, nejde-li o předmět právního úkonu, k jehož vzniku, změně nebo zániku má projev vůle směřovat, penězi ocenitelný,
 
c) zřízení nebo zrušení věcného břemene a dalších práv a povinností z věcných břemen,
 
d) ochrany osobnosti, osobních autorských práv, věcí podle zákona o periodickém tisku a ostatních informačních prostředcích bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy,
 
e) nájmů nebytových prostor, staveb a pozemků, nejde-li o peněžité plnění,
 
f) žalob, kasačních stížností a dalších právních věcí projednávaných podle soudního řádu správního a ústavních stížností
 
Ve věcech ochrany osobnosti, osobních autorských práv, věcí podle zákona o periodickém tisku a ostatních informačních prostředcích s návrhem na náhradu nemajetkové újmy se považuje za tarifní hodnotu částka 30 000 Kč.

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty:

  • do 500 Kč - 250 Kč
  • přes 500 Kč do 1 000 Kč - 500 Kč
  • přes 1 000 Kč do 5 000 Kč - 750 Kč
  • přes 5 000 Kč do 10 000 Kč - 1 000 Kč
  • přes 10 000 Kč do 200 000 Kč - 1 000 Kč  a 25 Kč za každých započatých 1000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč
  • přes 200 000 Kč - 5 750 Kč a 25 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o  které hodnota převyšuje 200 000 Kč
  • přes 10 000 000 Kč - 30 250 Kč a 25 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

Za úkon právní služby se přitom považuje:

a) převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,
 
b) první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem,
 
c) další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
 
d) písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé,
 
e) účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,
 
f) prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,
 
g) účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
 
h) sepsání právního rozboru věci,
 
i) jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
 
j) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
 
k) odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,
 
l) podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,
 
m) sepsání listiny o právním úkonu.

Mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny náleží za každý z těchto úkonů právní služby:

 
a) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazu nebo dědictví,
 
b) návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,
 
c) odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání,
 
d) návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona,
 
e) jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,
 
f) účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí.


Příklad: spor o zaplacení dluhu ve výši 20.000 Kč. Advokát převzal případ, jednou jednal s protistranou, vypracoval žalobu, zúčastnil se soudního jednání s vyhlášením rozsudku, sepsal vyjádření k odvolání protistrany a zúčastnil se soudního jednání o odvolání, kde bylo odvolání protistrany zamítnuto. Celkem se jednalo o 6 úkonů, za něž mu přísluší odměna ve výši 7500 Kč.
Předchozí kapitola Další kapitola
 

celkem 13 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Nepravdivé informace
...
9. 7. 2008, 09:49
Re: Nepravdivé informace
89.65
3. 7. 2008, 15:21
Re: NESMYSLNÝ NEPRAVDIVÝ ČLÁNEK O NIČEM PSANÝ "NEZ
G
8. 4. 2008, 13:39
Nepravdivé informace
Mgr. Milan Kučera
19. 1. 2008, 15:43
Re: Jenže
88.101.167.xxx
28. 7. 2007, 20:53

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená