FinExpert.e15.cz

6 nejčastějších chyb při podání daňového přiznání

Vyvarujte se chyb při podání daňového přiznání.
6 nejčastějších chyb při podání daňového přiznání

Příliš velká složitost a časová náročnost zpracování daňového přiznání často stojí za chybami, kterých se při jeho podání firmy a podnikatelé dopouštějí. Připravili jsem pro vás přehled nejrozšířenějších chyb souvisejících s daňovým přiznáním.

1. Chybějící přílohy

Často se opakujícím problémem u některých právnických osob jsou chybějící zvláštní přílohy se specifikací věcné náplně nebo propočtem částek vykázaných na řádcích, u nichž je to v dílčích pokynech pro jejich vyplnění požadováno.

2. Odečet na penzijní připojištění se státním příspěvkem

Při platbě daní také mnohdy dochází k chybě u nezdanitelné části základu daně. Poplatník si totiž může odečíst od základu daně zaplacený příspěvek na penzijním připojištění, za zdaňovací období roku 2013 v maximální výši 12 000 Kč. Částku, kterou zaplatil, je ale povinen snížit právě o 12 000 Kč.

Poplatníci v tom poměrně často chybují a odečítají si celou zaplacenou částku bez snížení. Chybné tedy je, pokud například zaplatíte na penzijním připojištění v roce 2013 celkem 20 000 Kč a v daňovém přiznání uplatníte celou tuto částku namísto částky 8 000 Kč – k té dojdete, pokud od zaplacených dvaceti tisíc odečtou 12 000 Kč.

3. Odečty na děti a manžela či manželku

Pozor by si měli dát ti živnostníci, kteří uplatňují své výdaje paušálem, tedy procentem z příjmů. Od roku 2013 si nemohou současně uplatnit daňové zvýhodnění na děti či odpočet na manžela nebo manželku. Pokud si však vedou daňovou evidenci – tedy uplatňují skutečné výdaje – zvýhodnění na děti a i odpočet na manželku si uplatnit mohou.

I samotný odpočet může „dělat problémy“. U odpočtu na vyživovanou manželku či manžela žijící s poplatníkem v domácnosti si může poplatník od základu daně odečíst za rok 2013 částku ve výši 24 840 Kč. A to v případě, pokud druhý z manželů nemá za rok 2013 vlastní příjem přesahující částku 68 000 Kč. Do vlastního příjmu manželky či manžela se kromě dalšího nezahrnují dávky státní sociální podpory, kterou je rodičovský příspěvek. Poplatníci ale často chybně do vlastního příjmu manželky či manžela nezahrnují také peněžitou pomoc v mateřství. Ta je přitom dávkou nemocenského pojištění.

Podobně dochází k chybám také u daňového zvýhodnění na dítě, které nežije v domácnosti s poplatníkem. K tomu dochází v případě, že poplatník nedosahuje minimální výše příjmů, kterým je šesti násobek minimální mzdy.

4. Žádosti o vrácení přeplatku

Poplatníci, kteří podávají daňové přiznání již v lednu a vypočetli si v něm daňový přeplatek, si většinou také ihned vyplní žádost o jeho vrácení. Finanční úřady ovšem žádost podanou v takto časném termínu musí ze zákona po 60 dnech zamítnout.

Přeplatek totiž může vzniknout až vyměřením daňového přiznání po uplynutí lhůty pro jeho podání, která je do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tedy zpravidla do konce března. Daňový subjekt si musí, pokud chce přeplatek vrátit, podat novou žádost. Řešením je podání daňového přiznání včetně žádosti o vrácení přeplatku až v průběhu února či března.

5. Chybějící podpisy

Stále se opakují případy, kdy na daňovém přiznání chybí podpis daňového subjektu. Součástí daňového přiznání je již zmíněná žádost o vrácení přeplatku. Poplatníci často zapomenou podepsat jak daňové přiznání, tak i tuto žádost. Případně podepíšou jen žádost a mají za to, že tím je také podepsáno celé daňové přiznání. Není. Jak daňové přiznání, tak i žádost o vrácení přeplatku jsou samostatnými podáními, i když jsou na jednom tiskopisu.

6. Údaje o majetku, zásobách a pohledávkách

Daňový poplatník, který vede daňovou evidenci, má povinnost vyplnit také tabulku D – údaje o majetku, zásobách, pohledávkách, závazcích a další – v příloze č. 1. Často se vyskytují případy, kdy tabulka vyplněna není.

Jak se vyvarovat chyb?

Při vyplňování daňového přiznání mohou být velkým pomocníkem elektronické formuláře, které najdete například na daňovém portálu spravovaném ministerstvem financí. Systém již při vyplňování upozorní na chyby.

OSVČ a zdravotní pojištění za rok 2013 v příkladech

OSVČ a zdravotní pojištění za rok 2013 v příkladech

Přehled odevzdávají všichni, i když podnikají jen na „vedlejšák“.

Pokud přesto zjistíte, že jste v řádném daňovém přiznání udělali chybu, máte možnost podat opravné daňové přiznání, a to nejpozději do 1. dubna 2014, resp. 1. července 2014.

Pokud správce daně před vlastním vyměřením daně zjistí nesrovnalosti v daňovém přiznání, jako jsou formální nedostatky, včetně chybějícího podpisu, povinných příloh či jiných dokladů, nebo chybu v součtu řádků, vyzve poplatníka k jejich odstranění.

Pokud se jedná o chyby, které nasvědčují tomu, že byla daň vyměřena v nesprávné výši, správce daně ji stanoví ve správné výši, případně zahájí postup k odstranění pochybností či daňovou kontrolu. 

Autor je majitelem poradenské společnosti Edolo Consult.

Další článek


 

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená