FinExpert.e15.cz

5 nejdůležitějších změn v postavení zaměstnance

(inzerce) Od nového roku se mění podmínky poskytování náhrad mzdy v pracovní neschopnosti a tzv. nemocenské.
5 nejdůležitějších změn v postavení zaměstnance

Od 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Bylo proto nutné upravit některá ustanovení zákoníku práce tak, aby spolu normy vzájemně ladily. Změny shrnuje zákon č. 303/2013 Sb. Od nového roku se rovněž mění podmínky poskytování náhrad mzdy v pracovní neschopnosti a tzv. nemocenské.

1. Náležitosti sjednání, změn a odstoupení od pracovní smlouvy

Pracovní smlouva musí být dle § 34 zákoníku práce sjednána v písemné podobě. Stejné pravidlo platí i pro případné pozdější změny smlouvy. Pokud nenastoupí pracovník ve sjednaný den do práce a neseznámí do týdne zaměstnavatele s překážkami, které mu v tom bránily, může zaměstnavatel od smlouvy odstoupit – nově ovšem pouze písemně.

Písemná forma je povinná i pro výpověď ze strany zaměstnance – a to i v případě dohody o provedení práce a pracovní činnosti. Nezbytná je i pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo skončení pracovního poměru ve zkušební době.

2. Vznik a změna základního pracovněprávního poměru

Pokud zaměstnanec – i přes rozpor se zákonem – kývne na ústní sjednání pracovní smlouvy a začne pracovat, nemůže se následně dovolávat její neplatnosti. Strany však budou moci zpětně odstranit nedostatek písemné formy. Dle § 20 zákoníku práce se totiž nelze dovolat neplatnosti jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah a již bylo započato plnění, jen kvůli nedodržení předepsané formy.

Přesto však doporučujeme přijímat pouze nabídky práce od zaměstnavatelů dodržujících právní předpisy od samého počátku – vyhnete se tak případným problémům s vyplácením sjednané odměny za práci.

3. Dohody o srážkách ze mzdy

Zaměstnavatel není nově povinen provádět srážky ze mzdy zaměstnance, pokud k nim nedal předem souhlas. Bylo také vypuštěno zažité pravidlo, že zaměstnavatelé smějí na základě dohody srážet více, než umožňuje občanský soudní řád. Dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů se nově řídí § 2045 nového občanského zákoníku a nesmí překročit 50 % mzdy. Exekuční srážky se nadále provádí dle občanského soudního řádu.

4. Zaměstnávání nezletilých

Nezletilý, který dosáhl 15 let věku, může nyní sjednat pracovní poměr striktně až po dokončení povinné školní docházky. Není tedy již možné podepsat smlouvu – například na prázdninovou brigádu - v průběhu posledního ročníku základní školy. Zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl 16 let věku, může s přivolením soudu rozvázat jeho pracovní poměr, považuje-li to za nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého.

5. Náhrada mzdy a nemocenská 2014

První 3 dny nemoci nadále nenáleží zaměstnanci žádná náhrada mzdy. Tu pobírají od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti. Od 15. dne potom tzv. nemocenskou. Zkrátila se tak doba pobírání náhrady mzdy, která byla do loňského roku 3 týdenní. Na druhou stranu se o něco zvýšily redukční hranice, podle nichž se zmiňované dávky vypočítávají.

I po provedených změnách platí, že postavení zaměstnance je z hlediska sociálních a finančních jistot výhodnější, než podnikání jakožto osoba samostatně výdělečně činná. Největší počet volných míst najdeme ve městech – tradičně nejvyšší poptávka je potom po práci v Praze.

Další článek


 

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená