FinExpert.e15.cz

21 tipů, jak získat peníze na vlastní bydlení

Chcete se stěhovat do vlastního, možná jste si už vybrali „svoji“ nemovitost a chybí vám potřebná hotovost? Článek vám poskytne základní orientaci v tom, jaké zdroje a jakým způsobem můžete využít.
21 tipů, jak získat peníze na vlastní bydlení

Problémem většiny českých domácností je, kde vzít na koupi majetku v hodnotě často několika milionů dost peněz. Při výdajích tohoto objemu vám asi nijak zásadně nepomohou půjčky od příbuzných a přátel. Můžete ovšem využít jeden ze dvou základních zdrojů financování – stavební spoření a hypotéky. V základních bodech vám tyto způsoby popíšeme, abychom se k nim podrobně vrátili v dalších číslech.

Stavební spoření

V současnosti má mnoho klientů stále uzavřenou smlouvu v rámci starých (výhodnějších) podmínek o stavebním spoření. Zatímco dřívější státní podpora činila 25 % z uložené částky, na smlouvy uzavřené po 1. lednu 2004 klienti stavebních spořitelen dostanou podporu jen 15 %. Dřívější částka potřebná k získání maximální státní podpory se zvýšila z osmnácti na dvacet tisíc. Stále ovšem jde o výhodný nástroj pro financování bydlení.

1. Při uzavírání smlouvy volíte výši cílové částky – jde o součet vámi uspořené sumy, státní podpory, úroků z těchto částek a úvěru. Přitom vaše úspory budou většinou činit 40 % z celkového objemu (v některých tarifech i 30 %, nebo 50%). Stanovte cílovou částku ve výši, která je v souladu s vašimi možnostmi i budoucími plány.

2. U starých smluv uzavřených před koncem roku 2003 je ideální ukládat 1 500 Kč měsíčně, k ročnímu vkladu 18 000 Kč tak navíc dostanete 4 500 Kč státní podpory. U nových smluv je ideální měsíční úložka 1 667 Kč – k ročně uspořeným 20 000 Kč dostanete od státu další 3 000 Kč.

3. Ode dne vstupu ČR do Evropské unie (1. května 2004) mají nárok na státní podporu i občané ostatních zemí EU s povolením k pobytu a přiděleným rodným číslem. Smlouvu tedy může mít například i vaše manželka či manžel slovenského původu.

4. Pokud si nebudete brát úvěr, musíte pro obdržení státní podpory splnit ještě podmínku vázanosti úspor. To u starých smluv znamená, že peníze musíte nechat na účtu stavebního spoření po dobu pěti let; u nových smluv je to šest let. Jestliže tedy jste blízko konce spoření, rozhodně ještě s výběrem peněz vydržte – jinak přijdete o podporu a navíc budete platit sankční poplatek.

5. V případě, že vám již dobíhá vázací doba a vy chcete úspory použít, aniž byste žádali o úvěr, nezapomeňte na výpovědní lhůtu, která je dlouhá tři měsíce. Jestliže například chcete mít peníze k dispozici začátkem listopadu, musíte smlouvu vypovědět již v průběhu července, protože lhůta začíná běžet až v srpnu – tedy od prvního dne  měsíce, který následuje po doručení výpovědi stavební spořitelně. V některých případech je možné tuto lhůtu zkrátit.

6. Jestliže nežádáte o běžný ani překlenovací úvěr a peníze jste pouze vybrali, můžete s nimi udělat cokoli. Můžete je dokonce použít jako doplatek k hypotéce, takže dosáhnete na vyšší úvěr. Můžete si je rovněž ponechat na vybavení bytu.

7. Pro pořízení vlastního bydlení má zásadní význam úvěr ze stavebního spoření. Nárok na jeho poskytnutí máte ze zákona nejdříve po dvou letech spoření, přičemž zároveň musíte splnit podmínky kladené přímo spořitelnou. Výhoda úvěru ze stavebního spoření vzhledem k hypotéce spočívá především v tom, že je dostupný i pro nižší částky a není jej potřeba zajišťovat nemovitostí. Na rozdíl od klasické hypotéky jej lze využít i na pořízení družstevního bytu.

8. Podle nového zákona o stavebním spoření je možné slučovat smlouvy rodinných příslušníků. Sloučení několika smluv do jediného úvěru je administrativně jednodušší než vyřizování několika úvěrů a zároveň tak můžete dosáhnout na lepší podmínky.

9. V případě, že si budete chtít vzít úvěr, ale potřebovali byste víc, než vám umožňuje současná smlouva, za určitých podmínek můžete navýšit cílovou částku. V mnoha případech spořitelny na tuto změnu za poplatek (většinou 1 % z rozdílu výše staré a nové cílové částky) bez problémů přistoupí, ale zároveň se možná budou snažit přimět vás, abyste se vzdali některé z výhod dřívější smlouvy. V tom případě musíte individuálně posoudit, co je pro vás výhodnější. 

10. Máte starou smlouvu s vyššími úroky z vkladů a chcete si vzít úvěr? Staré smlouvy mají v porovnání s novými výrazně vyšší, a tedy nevýhodné úroky z úvěrů. Zeptejte se, zda vám spořitelna umožní přejít na novější tarif, a podobně jako v předchozím bodu zvažte, za jakou cenu by se tato výměna uskutečnila.

11. Jestliže ještě nemáte na udělení úvěru ze stavebního spoření nárok, můžete v případě potřeby požádat o překlenovací úvěr. Je to rychlá, ale dražší možnost řešení, protože úroky platíte z celé cílové částky – včetně toho, co jste již sami naspořili. Splácením se navíc vůbec nesnižuje jistina, ale pouze hradí úroky a zároveň spoří na váš účet až do okamžiku, kdy získáte nárok na klasický úvěr.

12. Čím blíže jste okamžiku přidělení klasického úvěru, tím lepší podmínky můžete získat při žádosti o překlenovací úvěr. Zjistěte si u stavební spořitelny, jaké podmínky byste dostali nabídnuty teď a jaké například za dalšího půl roku. Možná by se vám vyplatilo ještě počkat…

13. Spořitelny většinou nabízejí překlenovací úvěr i při nulové akontaci. Jako u hypotéky je ovšem potřeba zajistit jej nemovitostí, což má za důsledek nižší úroky z úvěru než u ostatních překlenovacích úvěrů. Stejně jako u ostatních překlenovacích úvěrů se ovšem ani tady až do udělení klasického úvěru nesplácí jistina. 

Hypotéky

Hypotéky mají mnohem delší historii než stavební spoření, ale teprve v několika posledních letech se v porevolučním Česku staly široce využívaným nástrojem financování bydlení. Přívlastek luxusního zboží ztratily především díky klesajícím úrokovým sazbám a změně přístupu bank, které snížily nároky na potenciální klienty.

Pomocí hypotéky můžete financovat bydlení jen za předpokladu, že máte k dispozici dostatečně cennou nemovitost, kterou můžete dát věřitelské bance do zástavy. Může se jednat také o nemovitost, kterou kupujete.
Dnes už ovšem neplatí, že „na hypotéku“ dostanete mnohem víc peněz než „ze stavebka“, protože stavební spořitelny zmíněnými překlenovacími úvěry s 0% akontací zdařile konkurují bankám. Na rozdíl od stavebních spořitelen, které poskytují úvěry do výše 70–80 % odhadní ceny nemovitosti (zbytek je možné zajistit ručiteli), můžete hypotéku dostat i na 100 % odhadní ceny.

14. Jak vysoký úvěr vám banka nabídne, bude záviset především na odhadní ceně zástavní nemovitosti. Banky už sice jsou schopny poskytnout i takzvanou 100% hypotéku, u níž je výše úvěru stejná jako hodnota nemovitosti, ale dá se říct, že čím víc odhadní cena přesahuje úvěr, tím lepší podmínky dostanete.

15. Můžete ručit nemovitostí, na niž úvěr požadujete (i rozestavěnou), ale musí být zapsána v katastru nemovitostí. Případně se můžete zaručit i jinou nemovitostí (např. dům ochotných rodičů) a po zápisu nové stavby do katastru zástavu „prohodit“.

16. Zda vůbec úvěr dostanete – a za jakých podmínek – ovlivňuje i vaše  bonita. Při shánění nejvýhodnější hypotéky určitě v prvé řadě zajděte do „vaší“ banky, která dokáže velmi rychle posoudit bonitu (například na základě pohybu peněz na vašem účtu) a často nabídne i lepší podmínky než banka, která vás nezná.

17. Před konečnou volbou hypotečního úvěru si udělejte přehled o podmínkách, za jakých poskytují úvěry jednotlivé banky. Důležitým parametrem výběru jsou úroky z úvěru, ale i poplatek za schválení úvěru, který je většinou stanoven procentním podílem z celkové výše hypotéky, a částka za vedení účtu. Do ceny se promítá i cena za odhad hodnoty nemovitosti, která bude úvěr zajišťovat. Řádově jde o tisíce korun.

18. Jestliže nekupujete hotovou nemovitost, ale stavíte, ptejte se, zda vám banka poskytne peníze už při podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

19. Jedním z volitelných parametrů hypotéky je doba splatnosti. Čím déle hypotéku splácíte, tím více celkově bance zaplatíte na úrocích. Na druhou stranu se při delší době splatnosti a tím pádem nižších splátkách zvýší vaše šance na schválení úvěru.  Krátkou splatnost a vysoké částky volte jen pokud máte dlouhodobou jistotu vysokých příjmů.

20. Banky nabízejí fixaci úroků na jeden, tři, pět, deset i dvacet let, ale je potřeba si uvědomit, že bez sankcí lze úvěr nebo jeho část předčasně splatit pouze po uplynutí tohoto intervalu. Ve stejné době se zároveň mění úroky na další období. Jako ideální se proto jeví středně dlouhá doba fixace (3–5 let), u níž je možnost jednou za několik let jednorázově splatit větší část úvěru a současně poskytuje relativně nízké úroky z úvěru.

21. Zvolte si ideální splátkový kalendář. Můžete si vybrat neměnnou výši splátky, v níž postupně klesá podíl úroků a stoupá splátka jistiny. Progresivní splácení se stoupající výší splátek se hodí například pro rodiny, kde je manželka na mateřské dovolené a výhledově se počítá s vyššími rodinnými příjmy. Degresivní splátky se naopak v čase snižují. Jestliže máte v době žádosti o úvěr k dispozici větší částku, můžete ji využít pro rychlejší snížení celkového dluhu.

Co dá stát

Další možností získání nezbytných prostředků na bydlení je úvěr, který poskytuje Státní fond rozvoje bydlení (SFRB). Mohou jej dostat manželé, z nichž alespoň jednomu ještě není 36 let, nebo osoba mladší 36 let, která pečuje nejméně o jedno nezletilé dítě.

Při splnění dalších podmínek můžete takto získat úvěr až 300 000 Kč se splatností až 20 let a s úrokem 2 % ročně, což představuje splátku 1 500 Kč měsíčně. Splácení jistiny přitom může být odloženo nebo jej lze na určitou dobu přerušit.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená