FinExpert.e15.cz

Zkrácený pracovní úvazek a zdravotní pojištění

Kdy se dopočítává zdravotní pojištění do minima a kdy nikoliv?

Při práci na zkrácený pracovní úvazek s měsíční mzdou nižší než minimální mzda se výpočet zdravotního pojištění liší. Kdy se dopočítává zdravotní pojištění do minima a kdy nikoliv? 

Daň z příjmu fyzických osob a sociální pojištění se platí dle skutečné mzdy, u zdravotního pojištění je situace odlišná. Zdravotní pojištění musí být téměř vždy zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda.

  • I při práci na zkrácený úvazek, kde měsíční mzda zaměstnance nedosahuje minimální mzdy, musí tedy příslušná zdravotní pojišťovna občana obdržet na svůj bankovní účet 1 148 Kč (13,5 % z minimální mzdy). 

Kdo platí dopočet do minima? 

Jestliže zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek, potom je dopočet do minima na straně zaměstnance. Efektivní sazba zdravotního pojištění zaměstnance je v takovém případě vyšší. Zdravotní pojištění za zaměstnance vždy platí zaměstnavatel, který zasílá na účet příslušné zdravotní pojišťovny celou částku zdravotního pojištění, tedy zdravotní pojištění placené z hrubé mzdy zaměstnance zaměstnavatelem (9 %) i zaměstnancem (4,5 %). Zaměstnanec si sám zdravotní pojištění platit nemůže. Za období, kdy je občan a v registru své zdravotní pojišťovny veden pouze jako zaměstnanec, se nemůže stát dlužníkem na zdravotním pojištění. 

Vyděláváme | Zdravotní pojištění | Platíme | Sociální pojištění | NN

2014: Důležité údaje pro sociální zabezpečení

Pojistné, důchody, nemocenské pojištění, přinášíme přehled důležitých údajů pro rok 2014.

Praktický příklad 1)

Paní Svobodová pracuje na zkrácený úvazek a její měsíční mzda je 6 500 Kč. Paní Svobodová pracuje na zkrácený úvazek, neboť má práci kousek od domova a může snadno zvládnout práci a péči o rodinu, neboť její manžel je pracovně často v zahraničí. Kolik zaplatí na zdravotním pojištění paní Svobodová, a kolik její zaměstnavatel? 

  • Standardně činí zdravotní pojištění 13,5 % z hrubé mzdy, přičemž dvě třetiny této částky hradí zaměstnavatel a třetinu zaměstnanec. 
  • Zaměstnavatel paní Svobodové zaplatí tedy na zdravotním pojištění 585 Kč (9 % z 6 500 Kč) a paní Svobodová 293 Kč (4,5 % z 6 500 Kč). V takovém případě však činí souhrnná částka 878 Kč a nedosahuje minima 1 148 Kč. Dopočet do minima ve výši 270 Kč (1 148 Kč - 878 Kč) je na bedrech zaměstnance. 
  • Paní Svobodové je tedy na zdravotním pojištění sraženo z její hrubé mzdy 563 Kč (1 148 Kč - 585 Kč) a efektivní sazba zdravotního pojištění je u paní Svobodové 8,7 % (563 Kč: 6 500 Kč). 

Samozřejmě by byla možná i dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem a dopočet do minima by hradil zaměstnavatel. 

Kdy nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ?

Odvod zdravotního pojištění do minima, které u zaměstnanců činí 1 148 Kč měsíčně (13,5 % z 8 500 Kč), nemusí být dodržen u občanů, za které platí zdravotní pojištění stát. V praxi tedy může na zkrácený úvazek pracovat student, penzista nebo žena na rodičovské dovolené a když bude měsíční mzda nižší než 8 500 Kč, tak se zdravotní pojištění vypočítá ze skutečné hrubé mzdy

  • V těchto případech však stojí za zváženou, jestli není výhodnější pracovat na dohodu o provedení práce, protože z dohody o provedení práce do měsíční odměny 10 tisíc Kč se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Tato skutečnost je velmi atraktivní pro zaměstnavatele, neboť povinné odvody v Česku placené zaměstnavateli za zaměstnance, jsou jedny z nejvyšších v členských zemích EU a dosahují 34 % (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění)
  • Výdělečně činní starobní důchodci, kteří pobírali k 1. lednu 2014 starobní důchod, nemohou navíc uplatnit během roku 2014 základní slevu na poplatníka při práci na zkrácený úvazek. 

Praktický příklad 2)

Penzistka Nováková si přivydělává prací na  zkrácený úvazek, kde měsíční mzda činí 6 500 Kč. Kolik zaplatí na zdravotním pojištění? 

  • Paní Novákové je z její hrubé mzdy sraženo na zdravotním pojištění 293 Kč (4,5 % z 6 500 Kč) a dalších 585 Kč (9 % z 6 500 Kč) za paní Novákovou zaplatí na zdravotním pojištění její zaměstnavatel. 
  • Protože je paní Nováková v důchodu a pro účely placení zdravotního pojištění je státním pojištěncem, tak se v tomto případě neprovádí dopočet do minimálního vyměřovacího základu ve výši minimální mzdy, tedy do částky 8 500 Kč
Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Mám připomínku ke slevě na dani starobních důchodců....
Eva Svobodová
3. 7. 2014, 12:40

Další články

Fórum: Postup při prodeji bytu bez realitky

Fórum: Postup při prodeji bytu bez realitky

Včera  |  Fórum FinExpert.cz
Máte to na pobočku Creditas daleko? Od února půjde účet založit online

Máte to na pobočku Creditas daleko? Od února půjde účet založit online

Včera  |  Pospíšil Aleš  |  1
Účastníci II. pilíře si mohou doplatit pojistné

Účastníci II. pilíře si mohou doplatit pojistné

Pokud se rozhodnete doplatit rozdíl pojistného na důchodové pojištění, získáte vyšší procentní výměru starobního důchodu.

Včera  |  Rybová Romana

Doklady pro mzdovou účetní: Nezapomeňte je dodat!

Doklady pro mzdovou účetní: Nezapomeňte je dodat!

V ročním zúčtování daně je možné napravit i některé nesrovnalosti.

Včera  |  Gola Petr  |  3

5 důvodů, proč dětem nezakazovat počítačové hry

5 důvodů, proč dětem nezakazovat počítačové hry

Co tedy mohou hry vašim potomkům přinést?

23.  1.  2017  |  Štarková Petra  |  7

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Finanční chyby | Rodinný rozpočet | Platíme | Spoříme

Typické finanční chyby v různých fázích života a jak se jim vyhnout

Ve finančním životě často platí, že objevení chyby trvá dlouho. více