FinExpert.e15.cz

Zaměstnavatel s vámi nepočítá? Nevzdávejte se.

I když je ztráta zaměstnání mezní životní situací, je dobré být na ni připraven. Jaká práva má zaměstnavatel a jaká vy?

Připomeňme si, že výpověď můžete dostat z několika důvodů. Buď jste neplnili své pracovní povinnosti, nebo ve vaší firmě probíhá reorganizace, stali jste se nadbyteční a vaše místo bylo zrušeno. S výjimkou prvního důvodu máte podle zákoníku práce nárok na odstupné minimálně ve výši trojnásobku průměrné měsíční mzdy. Zákon vám rovněž zaručuje dvouměsíční výpovědní lhůtu. Ta začíná prvním kalendářním dnem následujícího měsíce. Dostanete- -li tedy výpověď 4. března, výpovědní lhůta se začne počítat až 1. dubna a práci budete muset opustit posledního května.

Bitevní situace

Není to sice příliš povzbudivé, ale ztráta zaměstnání může přijít jako blesk z čistého nebe. Podle specialistky na pracovní právo z advokátní kanceláře Ambruz & Dark Kláry Valentové vám totiž nemusí zaměstnavatel o hrozbě propuštění předem říct. „V případě propouštění, které nenaplňuje znaky hromadného, není výslovně stanovena povinnost zaměstnance předem o něm informovat,“ říká Valentová. Výpověď vás tedy může hodně překvapit, ale přesto zkuste nepodlehnout panice. Psychologové se shodují, že člověk, který přijme ztrátu práce s klidem, velmi snadno najde nové zaměstnání. „Rozhodně to neberte jako osobní prohru a dělejte přesně to, co se očekává v bitevní situaci – jistěte si zázemí a najděte si pevné body,“ radí psycholožka Zdenka Židková.

Kdy výpověď platí

Zaměstnavatel vám musí výpověď předat osobně a vy její převzetí musíte podepsat, nebo ji může zaslat doporučeným dopisem. Po jejím převzetí ze všeho nejdříve pečlivě zkontrolujte, zda obsahuje všechny náležitosti. „Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce, měl by si zaměstnanec zkontrolovat, zda je výpovědní důvod dostatečně přesně specifikován. Pokud by tomu tak nebylo, mohla by být výpověď neplatná,“ radí právník Radek Novotný z advokátní kanceláře Havel & Holásek. Důvod výpovědi nesmí být v žádném případě změněn dodatečně. Pokud to zaměstnavatel udělá, měli byste se obrátit na právníka.

„Jestliže zaměstnanec dostává výpověď z důvodu nadbytečnosti, bývá zvykem, že je v ní vedle obvyklých náležitostí, jako je počátek běhu výpovědní doby a den skončení pracovního poměru, uveden i nárok zaměstnance na výplatu odstupného. Pokud tomu tak není, měl by zaměstnanec svůj nárok na odstupné co nejdříve písemně uplatnit,“ dodává právník Radek Novotný.

Chrání vás zákon?

Kdy nemůžete dostat výpověď? Pokud jste v pracovní neschopnosti, v jiném stavu, na mateřské nebo rodičovské dovolené. „Zákaz výpovědi se vztahuje rovněž na některé méně časté situace, jako je například vojenské cvičení zaměstnance či období výkonu veřejné funkce. Před výpovědí zákon chrání i členy orgánů odborových organizací,“ upřesňuje Radek Novotný. Pokud ve výpovědní době onemocníte či začnete čerpat mateřskou či rodičovskou dovolenou, dostáváte se do takzvané ochranné lhůty a výpovědní doba se po dobu jejího trvání přeruší. Pracovní poměr vám skončí teprve uplynutím její zbývající části. V podstatě to znamená, že když na 14 dní onemocníte, běh výpovědní doby se obnoví až po vašem návratu do práce a vy budete v zaměstnání o těchto 14 dní déle.

Odstupné na pásce

Ve výpovědní lhůtě máte právo na placené pracovní volno, abyste si mohli hledat nové zaměstnání, a to v rozsahu půl dne v týdnu. V poslední den na pracovišti byste měli také od zaměstnavatele dostat zápočtový list, který vám může být v případě, že jste na dovolené, zaslán poštou. Nezapomeňte si vyzvednout také evidenční list důchodového pojištění a potvrzení o zdanitelných příjmech. Oba tyto dokumenty totiž budou zajímat úřad práce, když přijdete žádat o podporu v nezaměstnanosti.

S poslední mzdou by se na vaší výplatní pásce mělo objevit i tříměsíční odstupné, a to v případě že jste byli propuštěni pro nadbytečnost. Pokud se to nestane, informujte písemně zaměstnavatele. Jestliže se placení odstupného bude nadále vyhýbat, kontaktujte inspektorát práce, případně vyhledejte pomoc advokáta.

Na pracák co nejdřív

Důležitou okolností je, že odstupné nemá vliv na vznik nároku a výplatu podpory v nezaměstnanosti. Na úřad práce se můžete přihlásit už následující den po ukončení pracovního poměru. Evidence je sice dobrovolná, ale doporučuje se nejpozději do tří dnů, jelikož díky ní je nezaměstnaný zdravotně pojištěn. Navíc se doba registrace na pracovním úřadě částečně započítává i do vzniku nároku na starobní důchod. A do třetice – pokud se nezaregistrujete, nemůžete dostávat podporu v nezaměstnanosti.

Jestliže vám firma, z níž musíte odejít, nabídne služby takzvaného outplacementu, neváhejte je využít. Co to vlastně znamená? „Pověření pracovníci vám pomůžou s psaním životopisu, doporučí, jak se zaregistrovat na úřadu práce, poskytnou rady, které vám usnadní hledání nového zaměstnání. Díky této službě se můžete dostat k řadě kurzů, které zvýší vaše možnosti na trhu práce,“ vypočítává jednatelka personální agentury Touchdown Barbora Tomšovská. Outplacementu často využívají velké podniky při hromadném propouštění zaměstnanců. I menší společnosti jej však mohou uplatnit, neboť starost o odcházející zaměstnance zvyšuje firemní kulturu a zmírňuje negativní dopady na ty, kterým se propouštění vyhnulo.

Plat šel dolů bez ptaní

Fenoménem dnešní doby ale není jen propouštění. Mnohé fi rmy sahají ke snižování platů, aby nemusely propouštět. Mnohé tak ale činí opět bez toho, aby o svém počínání zaměstnance informovaly. Co se tedy dá dělat, pokud je vám snížen plat uvedený v pracovní smlouvě bez vašeho souhlasu? Právník Richard Heller říká, že pro posouzení oprávněnosti změny výše platu ze strany zaměstnavatele je důležité zejména to, jakým konkrétním způsobem byla mzda se zaměstnancem sjednána. „Plat lze sjednat v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem. Pokud máte mzdu sjednánu v některé z uváděných smluv, bude se jednat o dvoustranný právní úkon, a zaměstnavatel tak není oprávněn mzdu jednostranně měnit,“ říká Heller. Pokud by částka platu uvedená ve smlouvě měla být změněna, musela by se podle Hellera sjednat nová smlouva či dodatek ke smlouvě stávající. „To ale samozřejmě za předpokladu, že by zaměstnanec s takovouto změnou souhlasil. Pokud by ale byla mzda stanovena vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo mzdovým výměrem, tedy na základě jednostranného právního úkonu zaměstnavatele, může být výše mzdy také jeho jednostranným právním úkonem změněna, a to vydáním nového vnitřního předpisu či mzdového výměru,“ upozorňuje právník.

Nedohoda = odstupné

Co by tedy měla firma udělat, chce-li snížit mzdy upravené dvoustrannou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem? „Pokud podnik potřebuje např. z ekonomických důvodů mzdu zaměstnanci snížit, a on s ním nechce uzavřít novou smlouvu, může zaměstnavatel přistoupit k organizačním změnám. Pokud na ně zaměstnanec odmítne přistoupit, může dostat výpověď z organizačních důvodů. Takovému zaměstnanci by pak náleželo odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku,“ uzavírá Heller.

Další článek


 

 


Další články

Srovnání předplacených karet

Srovnání předplacených karet

Předplacená karta, na rozdíl od debetní či kreditní karty, není spojena s žádným konkrétním účtem či jménem. Je tedy zcela anonymní.

3.  10.  2016  |  Rybová Romana  |  1

Kolik skutečně zaplatíme na daních?

Kolik skutečně zaplatíme na daních?

Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Při každodenních nákupech se platí DPH.

Před 8 hodinami  |  Gola Petr  |  5

Prodej nemovitosti bez realitky aneb Jak správně svou nemovitost inzerovat?

Prodej nemovitosti bez realitky aneb Jak správně svou nemovitost inzerovat?

Fakt, že máte nastavenou správnou cenu prodeje, poznáte podle toho, že se na nemovitost ptá více lidí.

Včera  |  Rybová Romana

Tyto tři kroky vás posunou kupředu. I když neznáte cíl

Tyto tři kroky vás posunou kupředu. I když neznáte cíl

Následující tři kroky by měl udělat každý člověk, který nechce ustrnout na místě.

Včera  |  web Investiční

Odložení startu EET neprošlo. Do začátku zbývá pět týdnů

Odložení startu EET neprošlo. Do začátku zbývá pět týdnů

Včera  |  Ondráčková Kamila

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Předplacené karty | Debetní karty | Kreditní karty | Platíme | Platební karty

Srovnání předplacených karet

Předplacená karta, na rozdíl od debetní či kreditní karty, není spojena s žádným konkrétním účtem či jménem. Je tedy zcela anonymní. více