FinExpert.e15.cz

Zájem o koučink roste. Jak ho manažeři mohou využít při řízení zaměstnanců?

Praha, 20. dubna 2016

Každý manažer by se měl zajímat o své zaměstnance. Co je motivuje? Jaké jsou jejich potřeby, schopnosti či frustrace? Pokud ve své firmě dokáže svými aktivitami nastolit povzbuzující atmosféru a vytvořit inspirující prostředí, kde budou potřeby podřízených v souladu s potřebami společnosti, pozitivní nálada a nadšení vytlačí strach a lhostejnost, dobrá vůle a vstřícnost ke změnám vystřídá direktivní přístup, správné věci budou prováděny správně a sami zaměstnanci budou denně motivováni k neustálému učení, zdokonalování se a vyšší pracovní výkonnosti, stane se z vás úspěšný a excelentní šéf. Stane se z vás kouč!

Koučink patří vedle přikazování, instruování a delegování mezi základní styly vedení lidí. V posledních letech o něj jako o obor roste velký zájem, protože nabízí efektivní způsob ovlivňování lidí a zvyšování jejich výkonu, odpovědnosti, motivace, vztahu k firmě a rozvíjení potenciálu. Jinými slovy, prosperity celé společnosti budete obtížně dosahovat s neochotnými, problematickými a neloajálními pracovníky, kteří celý den vyhlížejí pouze konec pracovní doby.

„Pokud se chce manažer proměnit v koučujícího manažera, potřebuje začít sám u sebe a popřemýšlet, zda věří v potenciál svých lidí a je připraven přenechat jim část své odpovědnosti. V praxi to bývá problém, protože manažeři jsou často zvyklí sami vymýšlet řešení a podřízeným nedávat velké rozhodující kompetence a prostor k seberealizaci. To se díky koučovacímu způsobu vedení může změnit,“ říká Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. In SHRM, lektorka vzdělávacího institutu CEMI věnující se předmětu Koučování pro manažery a podnikatele v rámci studijního programu Executive MBA. 

Jak tedy koučování manažery probíhá? Jeho základní principy staví na důvěře, respektu, uvědomění si sebe sama a odpovědnosti za svá rozhodnutí. Manažer nechává pracovníkovi volnost v myšlení a jednání, vytváří mu prostor pro jeho kreativitu, nápady a vlastní realizaci. Při práci mu nedává rady ani příkazy, ale podporuje ho svými otázkami, aby hledal nové cesty řešení a dokázal posoudit, zda bude konečný výsledek co nejefektivnější. 

Právě otázky jsou klíčové. Je důležité ptát se účinně. To znamená tak, aby dotazy opravdu směřovaly k podstatě věci, aby podřízené dostatečně motivovaly a vedly je k pozitivní změně. Otázky musí nutit k přemýšlení a být zdrojem důležitých informací. Lehké pro kouče v žádném případě není ani udržet sled takových otázek a vést s koučovaným efektivní rozhovor, který povede k touženému výsledku.

„Koučování posiluje sebeuvědomění koučovaného pracovníka a zvyšuje jeho sebedůvěru ve schopnost řešit úkoly samostatně. Připravuje jej na možné převzetí náročnějších úkolů a větší zodpovědnosti. Pracovník se stává flexibilnější v prostředí neustálých změn. Samostatný podíl na společných výsledcích navíc přináší lidem uspokojení a možnost seberealizace. Tím, že manažer rozvíjí své podřízené a nechává je hledat vlastní cesty při plnění úkolů, může na ně postupně delegovat náročnější úkoly a získat víc času pro vlastní strategickou práci. Vzhledem k tomu, že jednou ze základních premis pro koučování je vzájemný respekt koučovaného a kouče, vytváří přirozené prostředí pro zlepšování vztahů v celé firmě,“ dodává Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. In SHRM.

Další článekDalší články

6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

Řada podnikatelů vyplňuje přiznání ve stresu. Jak se vyvarovat chyb?

Před 3 hodinami  |  Kleinová Andrea

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Týká se vás i příloha číslo dvě daňového přiznání.

Před 6 hodinami  |  Gola Petr

Hypotéka vs. pronájem: Co se vyplatí?

Hypotéka vs. pronájem: Co se vyplatí?

Včera  |  Ondráčková Kamila  |  1
Většinou se stěhujeme jen za humna

Většinou se stěhujeme jen za humna

Včera  |  Rybová Romana
Nejvíce věříme starožitnostem, drahým kovům a stavebnímu spoření

Nejvíce věříme starožitnostem, drahým kovům a stavebnímu spoření

Včera  |  Rybová Romana

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více