FinExpert.e15.cz

Vývoj insolvencí v České republice v září 2013

Praha, říjen 2013

Devět měsíců letošního roku potvrzuje klesající tempo růstu celkového počtu insolvenčních návrhů. Ve srovnání s rokem 2012 došlo letos k nárůstu insolvenčních návrhů jen o 12,3 %. V období 1 – 9 2012/2011 činil nárůst insolvenčních návrhů 33,3 %.

Celkový nárůst insolvenčních návrhů u firem a podnikatelů (včetně nepodnikajících živnostníků) činil za 9 měsíců roku 2013 ve srovnání se stejným obdobím 2012 33,2 %. Dominantní podíl na  této skupině insolvenčních návrhů mají stále nepodnikající živnostníci. Nárůst insolvenčních návrhů nepodnikajících živnostníků činil za devět měsíců letošního roku ve srovnání s třemi kvartály roku 2012 72,7 %.

V září 2013 bylo podáno celkem 2797 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 421 insolvencí u právnických osob a podnikatelů, 422 u nepodnikajících živnostníků a 1954 u spotřebitelů.

Dne 30. 9. bylo zahájeno insolvenční řízení proti strojírenské společnosti LEGIOS a.s. Insolvenční návrh však neobsahoval všechny náležitosti, tak ho soud hned 1. 10. 2013 odmítl. Další významnou firmou v insolvenci byla v září společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.. Dne 19. 9. byl podán insolvenční návrh a hned stejný den ho soud odmítl. Jednalo se již o druhý insolvenční návrh, firma ho považuje za šikanózní.

Z hlediska odvětví bylo nejvíce  insolvenčních návrhů v září podáno opět v odvětví velkoobchodu a maloobchodu, následuje sektor služeb v oblasti nemovitostí a stavebnictví.

Způsobem řešení úpadku firem je konkurz nebo reorganizace

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Ve srovnání prvních devíti měsíců roku 2012 a 2013 došlo letos k nárůstu počtu konkurzů o 16,3 %. Podíl živnostníků na celkovém počtu konkurzů za období leden až září 2013 činí 36,1 %. Pokud srovnáme počet konkurzů živnostníků za období leden – září roku 2013 a 2012, došlo k nárůstu o 50 %.

V září 2013 bylo prohlášeno 179 konkurzů, z toho počet konkurzů živnostníků činil 69. Nejvíce konkurzů bylo v září prohlášeno v odvětví velkoobchodu, pohostinství a stavebnictví.

Druhým způsobem řešení úpadku  je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000 Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů.

Využití reorganizace jako způsobu řešení úpadku je ve srovnání s počtem konkurzů stále minimální. Jedním z důvodů, proč je reorganizace tak málo využívaný nástroj Insolvenčního zákona, je skutečnost, že kritéria pro povolení reorganizace řada firem nesplňuje. Proto vláda navrhla v rámci novelizace Insolvenčního zákona snížení těchto kritérií a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy se snižuje na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců.

V roce 2012 povolil soud celkem 16 reorganizací. K 30. 9. 2013 bylo povoleno 10 reorganizací. Tíživou ekonomickou situaci řeší prostřednictvím reorganizace např. společnost PILSEN STEEL s.r.o., Plynostav - regulace plynu, a.s. a tři firmy skupiny LESS - LESS a.s., LESS & FOREST s.r.o. a LESS & TIMBER s.r.o..

Tempo růstu počtu insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů se meziročně výrazně snižuje. Zatímco při srovnání období leden – září 2011 a 2010 došlo k nárůstu insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů o 72 %, za 9 měsíců roku 2012/2011 to bylo již jen 39 % a pokud srovnáme stejné období roku 2013 a 2012, je to již jen 5,2 %.

Celkem bylo v měsíci září podáno 1954 insolvenčních návrhů

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

Součástí novely Insolvenčního zákona, kterou připravila vláda ČR, je i nově zavedený institut společného oddlužení manželů. Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou nově tento návrh podat společně. Manželé jsou pak po dobu trvání insolvenčního řízení v postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka. Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat výslovný souhlas manželů s tím, aby veškerý majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů.

V září 2013 požádalo o oddlužení celkem  2275 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1897 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v srpnu 53 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.
 

Další článekDalší články

Účastníků v penzijních fondech ubývá

Účastníků v penzijních fondech ubývá

26.  8.  2016  |  Rybová Romana
Česko jede na bezkontaktní vlně, kartu v mobilu spouští další banka

Česko jede na bezkontaktní vlně, kartu v mobilu spouští další banka

26.  8.  2016  |  Schwarzmann Marek  |  3
Příspěvek a doplatek na bydlení: Kdy máte nárok?

Příspěvek a doplatek na bydlení: Kdy máte nárok?

Rozhodující jsou příjmy a náklady za předchozí čtvrtletí.

26.  8.  2016  |  Rybová Romana  |  1

Už jste někdy koupili pračku nezávazně?

Už jste někdy koupili pračku nezávazně?

(Inzerce) Ať už chcete koupit pračku, televizi nebo žrádlo pro psa, internet je Váš mocný pomocník, protože Vám dává svobodu výběru.

26.  8.  2016  |  Inzerce

Dalších 30 finančních pravidel, která se vejdou do jedné věty

Dalších 30 finančních pravidel, která se vejdou do jedné věty

Na tato finanční pravidla nedejte dopustit.

25.  8.  2016  |  web Investiční  |  2

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Podomní prodej | Zajímavosti | Smlouvy | Legislativa

Nejčastější podvodné věty podomních prodejců

Jak se bránit lživým taktikám podomních prodejců? více

EuroEUREUR27.020 Kč-0.037 %
Americký dolarUSDUSD23.928 Kč-0.042 %
Britská libraGBPGBP31.618 Kč0.098 %
Japonský jenJPYJPY23.839 Kč0.059 %
Chorvatská kunaHRKHRK3.608 Kč0 %
více...
PX852.290-0.41 %
CETV58.6000.17 %
ČEZ416.500-0.12 %
Erste Bank687.300-1.09 %
Fortuna89.000-2.20 %
více...
Meziroční změna HDP4,50%3Q / 15
Míra nezaměstnanosti6,40%k 1. 1. 16
Meziroční inflace0,60%k 1. 1. 16
Průměrná hrubá mzda26 072 Kč3Q / 15
Meziroční růst průmyslu-1,70%k 1. 12. 15
více