FinExpert.e15.cz

Vývoj insolvencí v České republice v září 2013

Praha, říjen 2013

Devět měsíců letošního roku potvrzuje klesající tempo růstu celkového počtu insolvenčních návrhů. Ve srovnání s rokem 2012 došlo letos k nárůstu insolvenčních návrhů jen o 12,3 %. V období 1 – 9 2012/2011 činil nárůst insolvenčních návrhů 33,3 %.

Celkový nárůst insolvenčních návrhů u firem a podnikatelů (včetně nepodnikajících živnostníků) činil za 9 měsíců roku 2013 ve srovnání se stejným obdobím 2012 33,2 %. Dominantní podíl na  této skupině insolvenčních návrhů mají stále nepodnikající živnostníci. Nárůst insolvenčních návrhů nepodnikajících živnostníků činil za devět měsíců letošního roku ve srovnání s třemi kvartály roku 2012 72,7 %.

V září 2013 bylo podáno celkem 2797 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 421 insolvencí u právnických osob a podnikatelů, 422 u nepodnikajících živnostníků a 1954 u spotřebitelů.

Dne 30. 9. bylo zahájeno insolvenční řízení proti strojírenské společnosti LEGIOS a.s. Insolvenční návrh však neobsahoval všechny náležitosti, tak ho soud hned 1. 10. 2013 odmítl. Další významnou firmou v insolvenci byla v září společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.. Dne 19. 9. byl podán insolvenční návrh a hned stejný den ho soud odmítl. Jednalo se již o druhý insolvenční návrh, firma ho považuje za šikanózní.

Z hlediska odvětví bylo nejvíce  insolvenčních návrhů v září podáno opět v odvětví velkoobchodu a maloobchodu, následuje sektor služeb v oblasti nemovitostí a stavebnictví.

Způsobem řešení úpadku firem je konkurz nebo reorganizace

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Ve srovnání prvních devíti měsíců roku 2012 a 2013 došlo letos k nárůstu počtu konkurzů o 16,3 %. Podíl živnostníků na celkovém počtu konkurzů za období leden až září 2013 činí 36,1 %. Pokud srovnáme počet konkurzů živnostníků za období leden – září roku 2013 a 2012, došlo k nárůstu o 50 %.

V září 2013 bylo prohlášeno 179 konkurzů, z toho počet konkurzů živnostníků činil 69. Nejvíce konkurzů bylo v září prohlášeno v odvětví velkoobchodu, pohostinství a stavebnictví.

Druhým způsobem řešení úpadku  je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000 Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů.

Využití reorganizace jako způsobu řešení úpadku je ve srovnání s počtem konkurzů stále minimální. Jedním z důvodů, proč je reorganizace tak málo využívaný nástroj Insolvenčního zákona, je skutečnost, že kritéria pro povolení reorganizace řada firem nesplňuje. Proto vláda navrhla v rámci novelizace Insolvenčního zákona snížení těchto kritérií a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy se snižuje na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců.

V roce 2012 povolil soud celkem 16 reorganizací. K 30. 9. 2013 bylo povoleno 10 reorganizací. Tíživou ekonomickou situaci řeší prostřednictvím reorganizace např. společnost PILSEN STEEL s.r.o., Plynostav - regulace plynu, a.s. a tři firmy skupiny LESS - LESS a.s., LESS & FOREST s.r.o. a LESS & TIMBER s.r.o..

Tempo růstu počtu insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů se meziročně výrazně snižuje. Zatímco při srovnání období leden – září 2011 a 2010 došlo k nárůstu insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů o 72 %, za 9 měsíců roku 2012/2011 to bylo již jen 39 % a pokud srovnáme stejné období roku 2013 a 2012, je to již jen 5,2 %.

Celkem bylo v měsíci září podáno 1954 insolvenčních návrhů

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

Součástí novely Insolvenčního zákona, kterou připravila vláda ČR, je i nově zavedený institut společného oddlužení manželů. Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou nově tento návrh podat společně. Manželé jsou pak po dobu trvání insolvenčního řízení v postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka. Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat výslovný souhlas manželů s tím, aby veškerý majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů.

V září 2013 požádalo o oddlužení celkem  2275 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1897 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v srpnu 53 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.
 

Další článekDalší články

Podnikové dluhopisy – jak se nespálit a vybrat ten správný

Podnikové dluhopisy – jak se nespálit a vybrat ten správný

U investorů, včetně těch drobných, se staly podnikové dluhopisy hitem spolu s tím, jak centrální banky snižovaly úrokové sazby a výnosy z vkladů klesaly.

Před 7 hodinami  |  Valentík Michal

Home office: MPSV chystá změny ve flexibilním zaměstnávání

Home office: MPSV chystá změny ve flexibilním zaměstnávání

Před 8 hodinami  |  Ondráčková Kamila
Účtenková loterie nefunguje, říká firma od fochu. V ČR už se chystá

Účtenková loterie nefunguje, říká firma od fochu. V ČR už se chystá

Před 8 hodinami  |  Pospíšil Aleš
Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Často se v práci potkáváme se situacemi, ve kterých nám je těžko.

Včera  |  Medlíková Olga  |  2

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Seznamte se s nejčastějšími mýty okolo spotřeby paliva.

Včera  |  web Investiční  |  57

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více