FinExpert.e15.cz

Vytváříme investiční portfolio

Chystáte se investovat a nevíte, které investiční nástroje zahrnout do portfolia? Seznamte se s konzervativním, dynamickým a vyváženým portfoliem.

Do investičního portfolia můžete zařadit například dluhopisy s různou dobou splatnosti, různě zaměřené investiční certifikáty, konkrétní komoditní kontrakty či podílové listy různě zaměřených podílových fondů. Dříve než začnete s výběrem konkrétních investičních nástrojů, popřemýšlejte o investičních cílech, osobnímu přístupu k riziku a požadované míře zhodnocení (výnosu). Setkat se můžete se třemi typy modelových portfolií – konzervativním, vyváženým a dynamickým. V konkrétních případech může mít portfolio blíže ke konzervativnímu, vyváženému či dynamickému. Záleží na zastoupení jednotlivých investičních nástrojů.

Konzervativní portfolio

Konzervativně laděné portfolio je vhodné pro investory, kteří nechtějí riskovat výrazný propad hodnoty investice a spokojí se s nižším výnosem. Typickým investorem do konzervativních cenných papírů může být člověk, který bude v blízké době (do 1 roku) peníze potřebovat, chce investovat, ale je ochoten podstoupit minimální riziko případného propadu hodnoty investice.Může jít i o člověka, který několik desítek let investoval do rizikovějších cenných papírů, hodnota investice je již vysoká a výrazný propad je nežádoucí.

Z krátkodobého hlediska vykazují nejmenší cenové výkyvy nástroje peněžního trhu (pokladniční poukázky, depozitní certifikáty apod.) a dluhopisy.Z tohoto důvodu by měly mít tyto nástroje převahu v konzervativním portfoliu. Nevýhodou pro drobné investory je horší přístup k těmto cenným papírům. Například pokladniční poukázky jsou prodávány na aukcích České národní banky velkým investorům. Z důvodu nutnosti vysoké investice a horší dostupnosti je výhodnější zajistit konzervativní složku portfolia nákupem podílových listů fondů peněžního trhu či fondů dluhopisových. Ryze konzervativní portfolio neobsahuje méně kvalitní podnikové dluhopisy, akcie či ostatní rizikovější investiční nástroje.

Dynamické portfolio

Opakem konzervativního portfolia je portfolio dynamické. Je vhodné pro investory, kteří usilují o maximální zhodnocení investice i za cenu vyššího rizika propadu hodnoty investice. I když lze dosáhnout vysokých zisků během krátké doby, stejně tak lze zaznamenat i výrazné ztráty.

Základ dynamického portfolia tvoří akcie, indexové akcie, pákové produkty apod. V krátkodobém horizontu mohou kurzy akcií výrazně kolísat, z dlouhodobého hlediska však v průměru dosahují mnohem vyššího zhodnocení než dluhopisy. V dynamickém portfoliu zaujímají akcie obvykle více než tři čtvrtiny portfolia. Do portfolia mohou být zařazeny různě rizikové akcie. Za méně rizikové se obecně považují akcie velkých společností s dlouholetou historií na trhu. Rizikovější jsou akcie méně známých, malých či začínajících společností. Rizikovost portfolia zvyšuje i zaměření pouze na jeden sektor ekonomiky (odvětví) nebo zemi. Předpokládaný výnos i rizikovost portfolia se odvíjí od zastoupení rizikovějších a bezpečnějších akcií. K akciím se lehce dostane i drobný investor. Stačí vybrat společnost a oslovit některého z obchodníků s cennými papíry. Při investici nižších částek je výhodnější využít k sestavení dynamického portfolia akciové podílové fondy. Investici rozložíte do několika desítek titulů, čímž snížíte riziko výrazného propadu. I v dynamickém portfoliu mají své místo konzervativní cenné papíry. Jejich zastoupení je však zanedbatelné (10 až 15 %).

Vyvážené portfolio

Vyvážené portfolio stojí z pohledu rizikovosti a možného výnosu mezi dynamickým a konzervativním portfoliem. Vyvážené portfolio je vhodné pro investory, kteří chtějí zhodnotit volné finanční prostředky, ale pouze za cenu přijatelného rizika. Investiční portfolio zahrnuje jak konzervativní, tak i dynamickou složku. Například rizikovější cenné papíry zaujímají v portfoliu mírně přes 50 %, zbytek tvoří konzervativní cenné papíry (např. střednědobé dluhopisy). Rozhodnout se opět můžete buď pro individuální nákup cenných papírů přes obchodníka, nebo nákup podílových listů fondů.

 

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Osobně mám takovou zkušenost, že je dobré najít spol...
martin
16. 12. 2014, 21:55
Re: Autor vymazal kritiku
Autor
28. 9. 2008, 11:31
Autor vymazal kritiku
Krikot
28. 9. 2008, 10:01

Další články

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Často se v práci potkáváme se situacemi, ve kterých nám je těžko.

Včera  |  Medlíková Olga  |  2

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Seznamte se s nejčastějšími mýty okolo spotřeby paliva.

Včera  |  web Investiční  |  57

Za dovolenou si nejspíš připlatíme

Za dovolenou si nejspíš připlatíme

Včera  |  Rybová Romana  |  2
Máte děti? Využijte těchto slev

Máte děti? Využijte těchto slev

Pokud si vyjede čtyřčlenná rodinka na výlet, nemalé výdaje dá už na počátku cesty...

Včera  |  Rybová Romana

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

23.  3.  2017  |  Rybová Romana

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více