FinExpert.e15.cz

Výše mezd a zdanění práce v Německu

Od ledna 2015 je stanovena minimální hodinová mzda 8,50 €.

Jak vysoké jsou průměrné hodinové výdělky v jednotlivých spolkových zemích? Jak vysoké daně ze mzdy odvádí zaměstnanci v Německu? Ekonomika Německa hraje v Evropě klíčovou roli, obchodní bilance je dlouhodobě aktivní. Nejvíce se na vývozu podílí automobilový průmysl a strojní zařízení. Německé společnosti jsou dlouhodobě symbolem preciznosti a přesnosti. Životní úroveň Němců je jedna z nejvyšších na světě a reálně stoupá.

V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou hrubou měsíční mzdu v Německu v průmyslu a sektoru služeb (bez zvláštních bonusů) při práci na plný úvazek. Průměrná měsíční mzda za rok 2014 činila 3 527 € (95 465 Kč), přepočet na koruny je ovlivněn aktuálním směnným kursem. 

Klepněte pro větší obrázek

Pramen: Statistisches Bundesamt, Verdientste & Arbeitskosten "Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste (im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich ohne Sonderzahlungen).

Zavedení minimální mzdy od roku 2015

V Německu nebyla do konce roku 2014 stanovena minimální mzda národní legislativou. Od roku 2015 je však i v Německu zavedena minimální mzda, která dosahuje 8,50 € na hodinu. Minimální mzda v Německu je z členských zemí EU jedna z nejvyšších. Vyšší hodinová minimální mzda ze zemí EU je pouze v Lucembursku (11,12 € = 301 Kč), Francii (9,61 € = 260 Kč), Nizozemí (9,21 € = 249 Kč), Belgii (9,10 € = 246 Kč) a Irsku (8,65 € = 234 Kč). V Česku činí v roce 2015 minimální hodinová mzda 55 Kč. 

Jaké benefity zdravotních pojišťoven je potřeba vybrat do konce roku?

Pojišťovny přispívají na různé pohybové aktivity či očkování. Pokud máte nárok, zbytečně neotálejte. Třeba VZP přijímá žádosti jen do konce listopadu.

Mzdové rozdíly mezi muži a ženami

Německo patří mezi členské země EU s nejvyššími mzdovými rozdíly mezi muži a ženami. Průměrná měsíční mzda za rok 2014 u mužů byla 3 728 € a u žen 3 075 €. Průměrná mzda mužů je vyšší o 21,2 %. Z členských zemí EU pouze v Estonsku, Rakousku, Česku, Německu, Slovensku a Velké Británii vydělávají muži v průměru o 20 % a více než ženy. 

Výdělky v jednotlivých spolkových zemích

I v Německu jsou rozdíly ve výši průměrných výdělků mezi jednotlivými 16 spolkovými zeměmi, jak dokládá aktuální statistika za druhé pololetí roku 2015 (Statistisches Bundesamt, Verdienste und Arbeitskosten, Arbeitnehmerverdienste – 2. Vierteljahr 2015). 

  • Nejvyšší průměrnou hodinovou mzdu při zohlednění plných i částečných úvazků mají tyto spolkové země (ve všech je vyšší než 20 € za hodinu): Hamburk (26,12 €), Hesensko (25,87 €), Bádensko-Württembersko (25,34 €), Brémy (24,33 €), Bavorsko (24,33 €), Severní Porýní-Vestfálsko (23,42 €), Porýní-Falc (22,68 €), Sársko (22,18 €), Dolní Sasko (21,76 €), Berlín (21,50 €), Šlesvicko-Holštýnsko (20,18 €). 
  • Nejnižší průměrnou hodinovou mzdu při zohlednění plných i částečných úvazků mají tyto spolkové země: Braniborsko (17,57 €), Sasko (17,57 €), Durynsko (17,21 €), Sasko-Anhaltsko (17,02 €), Meklenbursko-Přední Pomořansko (16,37 €). 

V Německu je mnohem více oblíbená práce na zkrácený úvazek než v Česku. Mnohé rodiny uvítají, když jeden z manželů může pracovat na zkrácený úvazek, neboť je možné skloubit péči o rodinu a pracovní kariéru. Hodinové výdělky při zkráceném úvazku jsou v průměru v Německu nižší než průměrné výdělky na plný úvazek ve všech spolkových zemích. 

Povinné daně ze mzdy

Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci v Německu povinné odvody (daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění). Výše daňové povinnosti se liší dle příjmové a rodinné situace zaměstnance. V Německu je progresivní zdanění, proto zaměstnanci s vyšším příjmem odvádí efektivně na daňových odvodech více než zaměstnanci s podprůměrnou mzdou. V přiložené tabulce máme uvedeno celkové zdanění práce u bezdětného zaměstnance pracujícího za podprůměrnou mzdu (ve výši 67 % průměrné mzdy), zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu a zaměstnanců pracujících za nadprůměrnou mzdu (133 % a 167 % průměrné mzdy). Jak je z tabulky názorně vidět, tak celkové zdanění práce je v Německu vyšší než v Česku. 

  • Např. průměrná měsíční mzda za první pololetí roku 2015 v Česku činí 25 810 Kč, čistá mzda bezdětného zaměstnance je 19 850 Kč a mzdové náklady zaměstnavatele jsou 34 586 Kč. Daně ze mzdy jsou 14 736 Kč (34 586 Kč - 19 850 Kč). Celkové zdanění práce činí 42,6 % (14 736 Kč: 34 586 Kč). U průměrné mzdy v Německu činí zdanění práce 49,3 %.

Zdanění práce v Německu v závislosti na výši mzdy

Klepněte pro větší obrázek

OECD Tax Database, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income
Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Ze neni zminena Kirchensteuer bych jeste pochopil, p...
fosil
1. 12. 2015, 11:08

Další články

6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

Řada podnikatelů vyplňuje přiznání ve stresu. Jak se vyvarovat chyb?

Před 1 hodinou  |  Kleinová Andrea

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Týká se vás i příloha číslo dvě daňového přiznání.

Před 4 hodinami  |  Gola Petr

Hypotéka vs. pronájem: Co se vyplatí?

Hypotéka vs. pronájem: Co se vyplatí?

Včera  |  Ondráčková Kamila  |  1
Většinou se stěhujeme jen za humna

Většinou se stěhujeme jen za humna

Včera  |  Rybová Romana
Nejvíce věříme starožitnostem, drahým kovům a stavebnímu spoření

Nejvíce věříme starožitnostem, drahým kovům a stavebnímu spoření

Včera  |  Rybová Romana

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více