FinExpert.e15.cz

Výpočet daně z příjmu a povinného pojistného při podnikání po část roku

Vše si ukážeme na praktickém příkladu.

Osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávali samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku 2015, musí podat za loňský rok daňové přiznání a vyplnit přehledy. A to i tehdy, když byla samostatná výdělečná činnost ukončena. 

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku 2015 je potřeba podat za rok 2015 na finanční úřad daňové přiznání, na místně příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) přehled o příjmech a výdajích a na příslušnou zdravotní pojišťovnu, u které byla OSVČ v roce 2015 pojištěna, rovněž přehled o příjmech a výdajích. Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2015 je do 1. dubna 2016 a základní termín pro doručení přehledů o příjmech a výdajích je do 2. května 2016. 

Aktuálně | Daně | NN | Pojištění | Daňový bonus | Životní pojištění

Životní pojištění a daně za rok 2015

Na maximální úsporu dosáhnete při měsíčním vkladu 1 000 Kč a více.

Minimální měsíční vyměřovací základy

Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2015 činí minimální vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění 6 653 Kč a pro placení zdravotního pojištění 13 305,50 Kč. Povinné pojistné se odvádí z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu, pokud je však skutečný vyměřovací základ, tak se povinné pojistné vypočítává z minimálního vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je minimální vyměřovací základ poměrně nižší než za celý rok

Praktický příklad

Paní Veselá vykonávala v měsících leden až srpen 2015 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Příjem za dané období byl 315 490 Kč a výdaje byly 142 980 Kč. Na měsíčních zálohách na sociálním pojištění zaplatila paní Veselá za měsíce leden až srpen 15 446 Kč, na zálohách na zdravotním pojištění potom 14 376 Kč. 

Od září však paní Veselá nastoupila do zaměstnání, neboť samostatné výdělečné činnosti se věnovala každý den od rána do večera, a to včetně víkendů a dosažený zisk vynaloženému úsilí neodpovídal. 

Hrubou mzdu paní Veselá v měsících září až prosinec měla 22 500 Kč. Na zálohách na dani z příjmu fyzických osob paní Veselá zaplatila za měsíce září až prosinec 9 840 Kč (2 460 Kč x 4 měsíce). Měsíční záloha byla totiž 2 460 Kč (22 500 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 %) - sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč).   

Protože měla paní Veselá během roku 2015 příjem ze samostatné výdělečné činnosti, tak nemůže daňové záležitosti za rok 2015 za paní Veselou vyřídit její zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně. Paní Veselá si musí sama podat daňové přiznání za rok 2015, i když už samostatnou výdělečnou činnost ukončila.  

K vyplnění daňového přiznání bude paní Veselá potřebovat od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015. V uvedeném potvrzení bude uvedena souhrnná hrubá  mzda 90 000 Kč (22 500 Kč x 4 měsíce), souhrnné pojistné placené zaměstnavatelem 30 600 Kč (90 000 Kč x 34 %) a zaplacené zálohy na dani z příjmu  9 840 Kč. 

Výpočet daně z příjmu fyzických osob

Paní Veselá vyplní daňové přiznání se dvěma přílohami, a sice potvrzením o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele a vyplněnou přílohou číslo jedna daňového přiznání, kde je vypočítán dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti. Při odevzdání daňového přiznání zaplatí současně daňový nedoplatek na pokladně finančního úřadu. 

 • Dílčí základ daně ze zaměstnání činí 120 600 Kč (90 000 Kč + 30 600 Kč).
 • Dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti je 172 510 Kč (315 490 Kč - 142 980 Kč).
 • Základ daně (zaokrouhlený na sta dolů) činí 293 100 Kč (120 600 Kč + 172 510 Kč).
 • Daň z příjmu je 43 965 Kč (293 100 Kč x 15 %). 
 • Sleva na poplatníka činí 24 840 Kč. 
 • Daň po slevě je 19 125 Kč (43 965 Kč - 24 840 Kč). 
 • Zaplacené zálohy na dani z příjmu jsou 9 840 Kč.
 • Nedoplatek na dani činí 9 285 Kč (19 125 Kč - 9 840 Kč). 

Výpočet sociálního pojištění

V daňovém přiznání se uvádí příjmy ze zaměstnání i samostatné výdělečné činnosti. V přehledech se uvádí pouze údaje z výkonu samostatné výdělečné činnosti. Nedoplatek na sociálním pojištění ve výši 9 741 Kč zaplatí paní Veselá na pokladně místně příslušné OSSZ při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. 

 • Skutečný vyměřovací základ je 86 255 Kč (172 510 Kč x 50 %). 
 • Minimální vyměřovací základ činí 53 224 (6 653 Kč x 8 měsíců). 
 • Skutečný vyměřovací základ je vyšší než minimální vyměřovací základ, sociální pojištění za rok 2015 se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu. 
 • Sociální pojištění za rok 2015 činí 25 187 Kč (86 255 Kč x 29,2 %). 
 • Zaplacené zálohy během roku byly 15 446 Kč. 
 • Nedoplatek na sociálním pojištění činí 9 741 Kč (25 187 Kč - 15 446 Kč). 

Výpočet zdravotního pojištění

Minimální vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění je odlišný. Proto se může v praxi stát, že sociální pojištění se vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu a zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, jako v případě paní Veselé. Po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovně nevznikne paní Veselé žádný nedoplatek na zdravotním pojištění, neboť zaplacené zálohy během roku byly dostatečně vysoké. 

 • Skutečný vyměřovací základ je 86 255 Kč (172 510 Kč x 50 %). 
 • Minimální vyměřovací základ činí 106 444 Kč (13 305,50 Kč x 8 měsíců). 
 • Minimální vyměřovací základ je vyšší než skutečný vyměřovací základ, zdravotní pojištění za rok 2015 se bude počítat z minimálního vyměřovacího základu. 
 • Zdravotní pojištění za rok 2015 činí 14 370 Kč (106 444 Kč x 13,5 %). 
 • Zaplacené zálohy během roku byly 14 376 Kč. 
Další článek


 

 


Další články

Pět rozdílů mezi mateřskou a „rodičákem“

Pět rozdílů mezi mateřskou a „rodičákem“

Podívejme se na pět základních rozdílů mezi oběma dávkami.

Před 2 hodinami  |  Gola Petr

Tipy, jak se odlišit od konkurence

Tipy, jak se odlišit od konkurence

Základem úspěšného podnikání je najít takové služby či produkt, který v oblasti, ve které působíte, schází.

Včera  |  Výborná Klára

Kupujete nemovitost? 9 rychlých tipů právě pro vás

Kupujete nemovitost? 9 rychlých tipů právě pro vás

Následující tipy by vám měly pomoci se zorientovat.

Včera  |  web Investiční  |  1

Air Bank slaví vavříny vítězství, je nejvstřícnější bankou roku 2016

Air Bank slaví vavříny vítězství, je nejvstřícnější bankou roku 2016

Včera  |  Pospíšil Aleš
Znáte bezpečnostní prvky bankovek? Je jich osm a jsou to...

Znáte bezpečnostní prvky bankovek? Je jich osm a jsou to...

Zapněte UV lampu, vylovte z kapsy iPhone. Penízky čekají.

Včera  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více