FinExpert.e15.cz

Volby 2010: Zvýšit či snížit daně?

Které předvolební sliby jsou reálné a které ne? Přečtěte si názory odborníků a plány politických stran v oblasti daní.

V aktuálním čísle časopisu Osobní finance jsme se podívali na sliby politických stran. Na rozdíl od stran my sliby plníme. Na FinExpertu si nyní přečtěte slíbené komentáře odborníků k volebním programům hlavních zástupců pravice a levice, které se do časopisu nevešly.

Daně a co za ně

Podle Jiřího Večerníčka z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy nelze daně vytrhávat z kontextu, a proto na otázku, zda jsou u nás vysoké nebo nízké, nelze odpovědět bez souvislosti s otázkou, co za ně občan dostává. Je-li zahlcován zprávami o desátkách placených z neprůhledných veřejných zakázek či horentních platbách za prohrané arbitráže, tak si musí říci, že čím méně peněz v rukou tohoto státu, tím lépe. Obecně to však neplatí, veřejné statky jsou pro podnikání a životní komfort důležité. Takže k otázce „jaké daně?“ nutně patří také otázka „a co za ně?“ Jsou-li výsledky státních výdajů viditelné a hmatatelné, lidé se s daněmi snáze smíří.

„Největší pozornost je věnována, také jako obvykle, dani z příjmů fyzických osob a jejím sazbám. Přitom ale její objem není dost veliký na to, aby měla významnou přerozdělovací roli – činí zhruba desetinu příjmů státního rozpočtu a obdobné procento hrubých příjmů domácností. Jakkoli to může v ročních objemech vypadat impozantně, stokorunami měsíčně nahoru či dolů se v rozdělování příjmů domácností nic zásadního nezmění,“ uvádí Jiří Večerníček.

Co zamýšlí TOP 09?

Strana chce podle programu sjednotit základ daně pro všechny přímé odvody (daň z příjmů a všechna povinná pojištění). Odstranit řadu zbytečných a systém zatěžujících výjimek. TOP 09 slibuje také, že zruší transakční daně jako daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí, přičemž výnosy z těchto majetkových operací budou zdaněny běžnou daní z příjmů.

Řada dnes existujících zaměstnaneckých daňových zvýhodnění TOP 09 nahradí jednotným paušálem na náklady na dopravu do zaměstnání, odečitatelným ze základu daně, a to stejným pro všechny daňové poplatníky. „Mimořádný zájem máme na větším zapojení privátních zdrojů do investic na vědu a výzkum. Na podporu většího investičního „apetitu" pro tento účel zavede přírůstkový daňový odpis,“ říká strana v předvolebním programu.

Nejasné výjimky

Savina Finardi z Katedry veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze: „Program TOP 09 obsahuje velmi žádoucí inkorporaci sociálního pojistného do osobní důchodové daně tedy do daně z příjmů, a to i vzhledem ke skutečnosti, že všechny tři typy daňových odvodů jsou mezi sebou vzájemně provázané. Za pozitivní lze rovněž označit integraci transakčních daní do daně z příjmů. Obecně lze totiž konstatovat, že vyšší počet daní zároveň zvyšuje náklady na administrativu jednotlivých daní; menší počet daní naopak tyto náklady snižuje. Rovněž návrh na zavedení zaměstnaneckého paušálu lze považovat za pozitivní a snižující náklady na daňovou administrativu na straně státu i poplatníka.

Na druhou stranu je třeba zmínit, že odstraňování daňových výjimek a výhod není zcela v souladu se zachováním řady dalších výhod, které se vážou na TOP 09 vyjmenované účely (podpora vědy a výzkumu, atd.). I z toho důvodu by bylo vhodné lépe specifikovat, které konkrétní výjimky a výhody hodlá TOP 09 odstranit a zda jejich počet bude natolik významný, jak deklaruje ve svém volebním programu.“

ČSSD: Zrušíme superhrubou mzdu

„Zrušíme zdaňování superhrubé mzdy. Pokládáme za nespravedlivý princip dvojího zdanění odvodů na sociální a zdravotní pojištění,“ slibuje ČSSD. Strana chce také zavést daňovou progresi, která je prý podle zkušenosti všech zemí, které jsou hospodářsky i stavem demokracie vyspělejší než ČR, nástrojem vysoké motivace i sociálního smíru, píše strana ve svém programu.

„Zjednodušení daně z příjmu právnických osob pokládáme nadále za potřebné. Zmenšíme počet daňových výjimek.  Zvýšíme sazbu daně z příjmů právnických osob ze současných 19 % na 21 %. Prosadíme postupné sjednocení výběru daní, cel, zdravotního a sociálního pojištění do jedné moderní státní instituce. Toto opatření zjednoduší komunikaci poplatníků se státem, sníží administrativní náklady občanů i státu a zvýší celkovou efektivitu výběru daní a odvodů.“

Savina Finardi z Katedry veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze: Zrušení zdaňování superhrubé mzdy lze považovat za pozitivní krok, protože současný stav odporuje principu, aby byl zdaňován pouze disponibilní příjem občana; sociální pojistné není součástí disponibilního příjmu poplatníka. Návrh na zavedení daňové progrese u osobní důchodové daně vychází z ideového směru sociální demokracie a jako takový jej tedy není možné paušálně označit za pozitivní či negativní. Koncept progresivní daně by ovšem měl být dobře provázán se sociálním pojistným, kde existují maximální vyměřovací základy, ze kterých se již nemusí odvádět toto pojistné. ČSSD popisuje velmi nekonkrétně rozsah snížení počtu daňových výjimek v rámci zákona o daních z příjmů a i z toho důvodu může toto prohlášení zůstat pouze „na papíře“.

Zvýšení nominální sazby daně z příjmů právnických osob o 2 procentní body je nutné dát do kontextu základu daně. ČSSD ovšem o žádných změnách základu daně nehovoří, proto se lze domnívat, že účel zvýšení daňové zátěže právnických osob je jen zamýšlen. Sjednocení výběru daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného je pouze část celé problematiky a ČSSD již nehovoří o tom, zda hodlá sociální pojistné plně integrovat do daně z příjmů fyzických osob, či zda pouze sjednotí výběr.

Volbám se věnujeme v hlavním tématu časopisu Osobní finance.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Volby 2010: Zvýšit či snížit daně?
GUDULE
6. 5. 2010, 08:03

Další články

5 důvodů, proč máme nízké platy a mzdy

5 důvodů, proč máme nízké platy a mzdy

Kupní síla průměrné mzdy v Česku je na úrovni 59 procent unijního průměru.

Před 6 hodinami  |  Lazarevič Arsen

Nová kalkulačka: Spočítejte si váš důchod v roce 2017

Nová kalkulačka: Spočítejte si váš důchod v roce 2017

Včera  |  FinExpert.cz
Daňové přiznání podejte do 3. dubna, pozor na povinnost podat elektronicky

Daňové přiznání podejte do 3. dubna, pozor na povinnost podat elektronicky

Včera  |  Pospíšil Aleš
Pět vět, které pohřbí vaše šance u pracovního pohovoru

Pět vět, které pohřbí vaše šance u pracovního pohovoru

Co byste při pracovním pohovoru opravdu neměli říkat?

Včera  |  web Investiční  |  1

Každý desátý na neschopence je zkontrolován

Každý desátý na neschopence je zkontrolován

Včera  |  Ondráčková Kamila

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená