FinExpert.e15.cz

Vláda schválila důchodovou reformu

Nejdůležitější zákon roku – důchodová reforma – získal v únoru podporu vládního kabinetu. Pokud ho schválí parlament, dotkne se postupně všech občanů České republiky, kteří jsou mladší padesáti let.

Vládní návrh obsahuje následující opatření:

  • Pokračovat v postupném zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod tak, aby v roce 2031 odcházeli do důchodu v 65 letech muži, bezdětné ženy a ženy, které vychovaly jedno dítě. Ostatní ženy by podle počtu vychovaných dětí odcházely do důchodu v 62 až 64 letech.
  • Postupně sjednotit věkovou hranici žen a mužů pro „trvalý“ nárok na vdovský, resp. vdovecký důchod.
  • Postupně prodloužit potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní důchod a redukovat náhradní doby pojištění (studium).
  • Přehodnotit stávající definici plné a částečné invalidity.
  • Transformovat invalidní důchod na důchod starobní při dovršení věku 65 let.

Možnost předčasného důchodu může být i výraznější

Předčasné důchody podle vládního návrhu zůstávají zachovány. „V prvním ze tří let předčasného důchodu by se výpočtový základ snížil za každých započatých devadesát dní o 1,5 % místo o 0,9 %, jak je tomu dnes,“ vysvětluje Petr Nečas. V dalších dvou letech by byl předčasný důchod krácen stejně jako doposud, o 0,9 %. „Jsme připraveni jednat o tom, že by postupně, jak se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu nad 63 let, zůstala zachována možnost odcházet do důchodu v šedesáti letech. Natahovala by se délka předčasného důchodu až na pět let, ale s progresivní sazbou snížení toho výpočtového základu,“ dodal ministr.

Novinka: postupný odchod do penze

Novela dále navrhuje umožnit pojištěncům „postupný“ odchod do starobního důchodu. Podle současné právní úpravy má pojištěnec po vzniku nároku na starobní důchod v podstatě dvě možnosti, a to požádat o výplatu starobního důchodu nebo být výdělečně činný bez pobírání starobního nebo plného invalidního důchodu a zvyšovat si procentní výměru starobního důchodu.

Nově se navrhuje další možnost, a to vyplácet polovinu starobního důchodu při souběžné výdělečné činnosti s tím, že za každých 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti se zvýší procentní výměra starobního důchodu o 1,5 % výpočtového základu.

Podle současné právní úpravy výši důchodu nijak neovlivňuje výdělečná činnost, vykonávaná po vzniku nároku na starobní důchod, i když se z této činnosti odvádějí daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nově se navrhuje zohlednit toto období a zavést možnost přepočtu procentní výměry starobního důchodu, a to nejdříve po uplynutí dvou let takovéto výdělečné činnosti nebo po jejím skončení. Za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti se zvýší procentní výměra starobního důchodu o 0,4 % výpočtového základu.

Studium se nezapočítává ani v zahraničí

Smyslem návrhu na zrušení doby studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole jako náhradní doby pojištění je zredukovat dosavadní široký rozsah dob, které jsou v českém základním systému důchodového pojištění hodnoceny pro nárok na důchod a jeho výši, a to přesto, že za ně není placeno pojistné. U doby studia je (ve srovnání s ostatními náhradními dobami pojištění) nejméně odůvodněné její financování v rámci solidarity základního důchodového pojištění.

Doba studia přitom není podle dostupných informací ve většině zemí zahrnuta do tzv. náhradních dob započítávaných pro účely důchodového pojištění. Pokud se v zahraničních důchodových systémech studium hodnotí, pak je tendence snižovat rozsah hodnocené doby nebo hodnocení takové doby zrušit.

Zdroj: MPSV

 

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: konecne
Rejpal
28. 3. 2008, 13:20
konecne
Radek
28. 3. 2008, 08:52

Další články

Fórum: Postup při prodeji bytu bez realitky

Fórum: Postup při prodeji bytu bez realitky

Před 7 hodinami  |  Fórum FinExpert.cz
Máte to na pobočku Creditas daleko? Od února půjde účet založit online

Máte to na pobočku Creditas daleko? Od února půjde účet založit online

Před 9 hodinami  |  Pospíšil Aleš  |  1
Účastníci II. pilíře si mohou doplatit pojistné

Účastníci II. pilíře si mohou doplatit pojistné

Pokud se rozhodnete doplatit rozdíl pojistného na důchodové pojištění, získáte vyšší procentní výměru starobního důchodu.

Před 11 hodinami  |  Rybová Romana

Doklady pro mzdovou účetní: Nezapomeňte je dodat!

Doklady pro mzdovou účetní: Nezapomeňte je dodat!

V ročním zúčtování daně je možné napravit i některé nesrovnalosti.

Před 14 hodinami  |  Gola Petr  |  3

5 důvodů, proč dětem nezakazovat počítačové hry

5 důvodů, proč dětem nezakazovat počítačové hry

Co tedy mohou hry vašim potomkům přinést?

Včera  |  Štarková Petra  |  7

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Finanční chyby | Rodinný rozpočet | Platíme | Spoříme

Typické finanční chyby v různých fázích života a jak se jim vyhnout

Ve finančním životě často platí, že objevení chyby trvá dlouho. více