FinExpert.e15.cz

Úvěrové registry v Česku

V Česku působí čtyři úvěrové registry, z nichž každý plní odlišnou funkci. Pro běžné občany je nejznámější SOLUS.

Stručně řečeno je úvěrový registr databáze, kde jsou shromážděny informace o zákaznících finančních institucí, kteří mají problémy se splácením svých pohledávek, nebo jen pohledávky mají. Prostřednictvím úvěrových registrů si pak instituce tyto informace o svých klientech vyměňují (zejména o platební morálce a schopnosti splácet - bonitě).

Úvěrové registry se dělí na pozitivní a negativní. V negativních jsou obsaženy jen záznamy o porušení závazků vůči věřiteli (společnost věřitele musí však být členem úvěrového registru), v pozitivních je pak kromě informací o nesplácejících klientech také profil klienta včetně pozitivní historie splácení.

Jedním z častých dotazů je, k čemu registry shromažďují i tyto pozitivní informace. Je tomu především z toho důvodu, že na základě profilu zákazníka mohou finanční instituce, které sdílí své informace v registrech, lépe odhadnout rizika spojená s poskytováním úvěrů (rizika, která by jinak zřejmě kompenzovaly zpřísněním podmínek – například vyšší úrokovou sazbou úvěru). Úvěry tak slouží především k omezování rizik (např. půjčování od vícera věřitelů).

Na registrech se společnosti podílí většinou na základě reciprocity, to znamená kolik informací poskytují, tolik mohou také získávat.

Je třeba také dodat, že abyste byli do registru zařazeni, musíte při podpisu smlouvy s věřitelem (bankou) podepsat souhlas se zařazením do registru. Jinak se v něm ocitnout nemůžete. Tento souhlas je však většinou vyžadován, a jeho odmítnutí může pochopitelně spíše zhoršit pozici žadatele např. o úvěr či leasing.

Úvěrové registry v Česku

V Česku působí čtyři úvěrové registry.

  • Centrální registr úvěrů

Jeho garantem je Česká národní banka, účastníkem jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, které působí v České republice; jsou v něm obsaženy informace úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob; nejsou v něm evidovány spotřebitelské úvěry fyzických osob, hypoteční úvěry fyzických osob, ručitelské závazky klientů, údaje o depozitních účtech (běžné účty bez povoleného debetu, spořící, termínové účty);

  • Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Byl spuštěn v roce 2002; provozovatelem je Czech Banking Credit Bureau (CBCB); v registru je obsaženo jméno klienta, rodné číslo, adresa, dále počet existujících úvěrových smluv (včetně kreditních karet), výše jednotlivých úvěrů a splátek, historie splácení těchto závazků a informace o zajištění závazků; tyto informace jsou v registru uloženy od zaplacení pohledávky maximálně 4 roky; na registru se v současnosti podílí 22 společností;

  • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Byl spuštěn v roce 2004; provozovatelem je zájmové sdružení právnických osob LLCB; registr obsahuje jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a adresu bydliště, dále údaje o závazcích klientů, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištěn; informace jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a pak po dobu dalších čtyřlet po jeho ukončení; bankovní a nebankovní registr své informace sdílejí;

  • Registr FO a registr IČ sdružení SOLUS

Zatímco první tři zmíněné registry jsou pozitivní, registr FO a registr IČ sdružení SOLUS je ryze negativní registr. Vznikl v roce 1999; jedná se o zájmové sdružení právnických osob; název vznikl z počátečních písmen původního názvu (Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům); členem je v současnosti 23 společností.

Jako jediný negativní registr je Solus pravděpodobně nejznámější, a také „nejobávanější“ – zřejmě právě z důvodu, že obsahuje pouze negativní informace. Současně je také co do počtu dotazů nejvyužívanější.

Výpis z registru Solus

Nejpoužívanější funkcí registru je pro běžného občana jednoznačně výpis. Cena za jeho zaslání poštou na dobírku je v současnosti 135 Kč. Je možno o něho zažádat pouze písemně, přičemž na žádosti musí být úředně potvrzený podpis (kvůli ochraně osobních dat). Stejně tak odpověď nedostanete telefonicky, ani mailem, nýbrž pouze osobně či na dobírku poštou. Do roku 2006 byly výpisy zdarma, spolu se zvyšováním počtu dotazů, a s tím spojenou agendou, společnost službu zpoplatnila (financováno je sdružení z příspěvků členů). Dozvědět se z výpisu lze, jaké informace jsou o vás vedeny a kdo je sdružení poskytl.

Informace v registru

Dozvědět se o úvěrových pohledávkách klientů mohou společnosti pouze tehdy, jestliže u nich došlo k problémům se splácením. Informace o dlužnících jsou pak v registru vedeny po dobu, kdy není dluh vyrovnán, a poté ještě 3 roky od okamžiku, kdy svůj závazek po splatnosti uhradí. Splatíte-li řádně dluh, pak v databázi budete uveden jako klient s „příznakem Z - zaplaceno“ (dotazující se společnost tak bude vědět, že jste své dřívější závazky po splatnosti již uhradil).

Zařazení do registru

Do registru budete zařazeni (registr fyzických osob nepodnikatelů / spotřebitelů) teprve v okamžiku, když přestanete splácet například svůj úvěr, tj. nebudete plnit své smluvní závazky se společností, která se na registru podílí. Nedostanete se tam však okamžitě, ale až po určité době (většinou po třech měsících), přičemž doba se může lišit také podle toho, zda jste na začátku splácení nebo už u konce.

Nejnižší částka pro zařazení se pohybuje od 100 Kč do 500 Kč, záleží na tom, od jaké sumy člen sdružení částku aktivně vymáhá. Data v registru SOLUS jsou aktualizována minimálně 1x za měsíc. Při naléhavých případech však může být až několikrát denně.

Podle posledních údajů bylo v registru fyzických osob SOLUS ke konci června 2008 evidováno více než 1 091 tis. záznamů o více než 678 tis. spotřebitelích. Tito spotřebitelé měli v uplynulých třech letech nebo v současnosti mají problémy se splácením svých závazků.

Další článek


 

Související články

 


Další články

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Přehled | Zajímavosti | Vyděláváme | Bydlíme

V kterých zemích se žije nejlépe?

Dle studie OSN „Human Development Index 2015“ patří Česko mezi třicítku zemí s nejlepšími životními podmínkami. více

EuroEUREUR27.030 Kč0.018 %
Americký dolarUSDUSD24.203 Kč0.045 %
Britská libraGBPGBP35.454 Kč-0.327 %
Japonský jenJPYJPY22.071 Kč0.417 %
Chorvatská kunaHRKHRK3.608 Kč0.083 %
více...
PX889.920-0.15 %
CETV59.5005.31 %
ČEZ438.9001.60 %
Erste Bank662.000-0.51 %
Fortuna86.000-0.17 %
více...
Meziroční změna HDP4,50%3Q / 15
Míra nezaměstnanosti6,40%k 1. 1. 16
Meziroční inflace0,60%k 1. 1. 16
Průměrná hrubá mzda26 072 Kč3Q / 15
Meziroční růst průmyslu-1,70%k 1. 12. 15
více