FinExpert.e15.cz

Termín podání daňového přiznání s poradcem je tu. Kdy se to vyplatí?

Poku jste se svěřili do rukou daňového poradce, je termín pro odevzdání daňového přiznání do 1. července 2015.

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2014 byl do 1. dubna 2015. V případě, že živnostníkovi zpracovával daňové přiznání daňový poradce, se lhůta pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu a tedy i samotné zaplacení daně z příjmu za rok 2014 prodloužila o tři měsíce, tedy do 1. července 2015. 

Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmu daňovým poradcem za rok 2014 bylo nutné doručit na místně příslušný finanční úřad plnou moc pro daňového poradce do 1. dubna. Při nedodání plné moci včas není možné využít termín 1. července jako řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu.

Prodlužuje se lhůta i pro podání „Přehledů“

Základní termín pro doručení Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014 pro místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovnu, u které byl živnostník pojištěn v roce 2014, je do jednoho měsíce po termínu pro podání daňového přiznání. Základní termín pro podání „Přehledů“ byl tedy do 4. května 2015, neboť 2. a 3. května byla sobota a neděle. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se i tato lhůta prodlužuje o tři měsíce, tedy do 3. srpna (1. srpna a 2. srpna jsou opět víkendové dny). I v případě „Přehledů“ bylo nutné doručit plnou moc na uvedené instituce před základním termínem pro jejich podání, a to do 30. dubna.

Vyděláváme | Platíme | OSVČ | Daně | Zákony | Podnikání

Podnikání doma: častý zdroj chyb v daňových

Velká část drobných živnostníků podniká doma.

Nová záloha na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, která bude v Přehledech vypočtena z dosaženého zisku v roce 2014, se poprvé platí za měsíc, ve kterém byl podán Přehled na příslušné úřady, tzn. při využití služeb daňového poradce, za měsíc červenec. Nová záloha na sociální pojištění tak musí být uhrazena do 20. srpna a platba nové zálohy na zdravotní pojištění musí být připsána na účet příslušné zdravotní pojišťovny nejpozději do 10. srpna.

Termíny pro platbu daně a pojistného

Daň z příjmu fyzických osob je splatná v termínu pro podání daňového přiznání. Sankce za opožděnou úhradu daně z příjmu se uplatňuje, je-li daň připsána na účet o 5 dní později. Vyčíslený nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8 dní po odevzdání „Přehledů“, při opožděné úhradě je předepsáno penále. V praxi někteří živnostníci odevzdávají daňové přiznání a „Přehledy“ osobně v jeden den a současně ve stejný den uhradí nedoplatky na pokladně u všech tří institucí.

Poradce či nikoliv? 

Zdali využít služeb daňového poradce či nikoliv je vhodné mít naplánováno a propočítáno v dostatečném předstihu. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které využívají výdajový paušál, často zvládnou své daňové povinnosti sami. Není to však pravidlem, i v těchto případech může daňový poradce významně pomoci s uplatněním daňových slev a daňových odpočtů a snížit tak daňovou povinnost svého klienta. OSVČ vedoucí daňovou evidenci nebo účetnictví již mají veškerou agendu složitější a tedy i vyplnění daňového přiznání a následně „Přehledů“ je náročnější, čímž se zvyšuje riziko chyby.

Zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, pak si živnostník nemusí například lámat hlavu, zdali je výdaj daňově uznatelný či nikoliv. Daňoví poradci jsou rovněž pojištěni pro případ vlastní chyby a případné sankce od finančního úřadu, OSSZ nebo zdravotní pojišťovny jsou klientům proplaceny.

Daňový poradce se neshání na poslední chvíli

Případnému výběru daňového poradce je potřeba věnovat čas, shánět jej na poslední chvíli rozhodně není dobré. Spolupráce s daňovým poradcem je též dlouhodobou záležitostí. Optimální řešení určitých transakcí nebo správné nastavení vedení účetnictví nebo daňové evidence apod. je dobré s daňovým poradcem řešit již během roku, jelikož ne všechny transakce lze optimalizovat zpětně. Při výběru poradce jsou výborné osobní reference známých živnostníků a renomé daňového poradce v okolí. Podmínky spolupráce je dobré si domluvit dopředu. Při častějších konzultacích je vhodné, aby měl daňový poradce kancelář v blízkosti svého klienta a problémy tak bylo možné operativně řešit. 

Autorka je daňovou poradkyní společnosti Mazars.

Další článek


 

 


Další články

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Často se v práci potkáváme se situacemi, ve kterých nám je těžko.

Včera  |  Medlíková Olga  |  2

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Seznamte se s nejčastějšími mýty okolo spotřeby paliva.

Včera  |  web Investiční  |  57

Za dovolenou si nejspíš připlatíme

Za dovolenou si nejspíš připlatíme

Včera  |  Rybová Romana  |  4
Máte děti? Využijte těchto slev

Máte děti? Využijte těchto slev

Pokud si vyjede čtyřčlenná rodinka na výlet, nemalé výdaje dá už na počátku cesty...

Včera  |  Rybová Romana

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

23.  3.  2017  |  Rybová Romana  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více