FinExpert.e15.cz

Přivýdělek u mateřské a rodičovské dovolené

Některé maminky chtějí rodinnému rozpočtu pomoci i na mateřské či rodičovské dovolené. Jak si mohou přivydělat?

Skloubit práci a péči o malé dítě není snadné. Přesto se dá najít odpovídající práce. Nejlepším řešením je vlastní výdělečná činnost nebo práce z domova. V tomto případě si lze práci lépe rozvrhnout. Legislativní podmínky jsou v současné době pro případný přivýdělek maminek (nebo tatínků) dobré, je však zapotřebí dodržet určitá pravidla.

Mateřská dovolená

Během mateřské dovolené se vyplácí mamince peněžitá pomoc v mateřství. Manžel má nárok na tuto dávku pouze v případě, že jeho manželka nemůže pro vážné dlouhodobé onemocnění o dítě pečovat. Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění. Vyplácena je buď zaměstnavatelem nebo okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ). Pro přiznání mateřské dovolené je potřeba splnit zákonné podmínky, nárok není automatický.

Vyděláváme | Práce | Zákony

Když je přivýdělek nutností

Důvody pro druhý příjem jsou v zásadě dva: možnost více si dopřát a mít více peněz např. na své koníčky nebo nutnost.

Hlavní podmínkou je především účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dní v posledních dvou letech před porodem a o dítě pečovat. Do uvedených 270 dní se započítává i doba studia, jestliže počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu připadne do období 270 dní ode dne úspěšného ukončení studia. Nepočítá se však doba evidence na úřadu práce. Uchazečům o zaměstnání tak peněžitá pomoc v mateřství nenáleží, neboť nejsou nemocensky pojištěni. Existuje však ochranná lhůta 180 dní po skončení zaměstnání, pokud zaměstnání skončilo v době těhotenství.

Peněžitá pomoc v mateřství se pobírá po celou dobu mateřské dovolené, tj. 28 týdnů. Když se narodí dvě a více dětí, tak 37 týdnů. Začíná se vyplácen od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem. O tuto dávku je samozřejmě potřeba požádat na předepsaném tiskopise a nechat jej potvrdit ošetřujícím gynekologem. Tento tiskopis je potřeba předat zaměstnavateli. Osoby samostatně výdělečně činné jej předají přímo OSSZ.

Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se redukuje, redukční hranice od 1. ledna 2009 jsou:

  • 786 Kč
  • 1 178 Kč
  • 2 356 Kč

Do první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 % a z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Např. při hrubém měsíčním příjmu 16 tisíc Kč činí peněžitá pomoc v mateřství 11 070 Kč měsíčně (při 24 tisících činí 16 560 Kč).

Při mateřské dovolené si může maminka přivydělat bez jakéhokoliv omezení jako zaměstnanec. Jedinou podmínkou je, že nesmí pracovat u stejného zaměstnavatele, kde pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou. Vykonávat vlastní výdělečnou činnost však nelze.

Rodičovská dovolená

Během rodičovské dovolené pobírá rodič rodičovský příspěvek. Na rodičovský příspěvek má maminka (nebo tatínek) nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Dokonce se mohou v pobíraní příspěvku střídat. Jeho výše je paušální a pro všechny stejná. Nezáleží tedy na předchozích výdělcích. Není potřeba ani splnit žádné zvláštní zákonné podmínky. Ze zákona si lze vybrat délku pobírání rodičovského příspěvku. Ne délce čerpání záleží potom jeho výše. Zákonné možnosti jsou:

  • 11 400 Kč při pobírání rodičovského příspěvku dva roky, současně je nutné mít dostatečný předchozí příjem - nárok na peněžitý příspěvek v mateřství alespoň ve výši 380 Kč na den
  • 7 600 Kč při pobírání rodičovského příspěvku tři roky
  • při pobírání rodičovského příspěvku čtyři roky bude činit jeho výše 7 600 Kč (prvních 21 měsíců) a následně 3 800 Kč (až do 48. měsíce)

O rodičovský příspěvek je nutné požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu státní sociální podpory.

Při rodičovské dovolené si lze přivydělat bez omezení. Je možná i samostatná výdělečná činnost. Je ovšem nutné zajistit po dobu práce dohled pro dítě jinou zletilou osobou. Podmínku celodenní péče o dítě splníte i tehdy, když bude Vaše dítě v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolních věku za předpokladu dodržení těchto podmínek:

  • dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nejvýše 5 kalendářních dní v měsíci
  • dítě starší 3 let navštěvuje školku maximální 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci

Při splnění těchto podmínek budete mít nárok na rodičovský příspěvek.

Další článek


 

Související články


celkem 108 komentářů

Nejnovější komentáře

Výdělek na internetu - Nejlepší stránky jsou zde prá...
Výdělek na internetu
20. 3. 2017, 02:01
Rozhodně je skvělé si nějakou korunu při mateřské př...
Hana
7. 2. 2017, 07:12
<a rel="nofollow" href="http://www.ermail.cz/link...
jojojojojojojojojojojo
2. 2. 2017, 17:49
WSB - SKVĚLÝ, BEZKONKURENČNÍ PROGRAM - zcela zdarma ...
Nová
1. 11. 2016, 11:07
Ano, je to pravda: Hlasovalo pro nás č.1 v Marketing...
Nová
26. 10. 2016, 14:46

Další články

Podnikové dluhopisy – jak se nespálit a vybrat ten správný

Podnikové dluhopisy – jak se nespálit a vybrat ten správný

U investorů, včetně těch drobných, se staly podnikové dluhopisy hitem spolu s tím, jak centrální banky snižovaly úrokové sazby a výnosy z vkladů klesaly.

Včera  |  Valentík Michal

Home office: MPSV chystá změny ve flexibilním zaměstnávání

Home office: MPSV chystá změny ve flexibilním zaměstnávání

Včera  |  Ondráčková Kamila
Účtenková loterie nefunguje, říká firma od fochu. V ČR už se chystá

Účtenková loterie nefunguje, říká firma od fochu. V ČR už se chystá

Včera  |  Pospíšil Aleš
Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Často se v práci potkáváme se situacemi, ve kterých nám je těžko.

24.  3.  2017  |  Medlíková Olga  |  2

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Seznamte se s nejčastějšími mýty okolo spotřeby paliva.

24.  3.  2017  |  web Investiční  |  57

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více