FinExpert.e15.cz

Příjem studentů a daně

Většina maturantů nebo vysokoškoláků chce mít již během studia vlastní příjem. Jaké jsou možností a jak se liší zdanění?

Studenti nejsou samozřejmě při své výdělečné činnosti nijak limitováni, mohou mít jakýkoliv příjem a studovat. Protože od roku 2010 nepatří studium mezi náhradní doby pojištění, tak získají studenti, kteří mají již během studia příjem podléhající důchodovému pojištění, důležitou dobu pojištění pro budoucí výpočet důchodu.

  • Podívejme se na tři nejčastější možnosti přivýdělku pro studenty (dohoda o provedení práce, práce na zkrácený pracovní úvazek a vlastní samostatná výdělečná činnost).

Dohoda o provedení práce

Protože studenti do 26 let mají vyřešen svůj pojistný vztah vůči své zdravotní pojišťovně, neboť za studenty platí zdravotní pojištění stát, tak je pro studenty z daňového hlediska výhodné si přivydělat na dohodu o provedení práce. Do měsíční odměny ve výši 10 000 Kč se totiž z odměny u dohody práce neplatí zdravotní ani sociální pojištění. Efektivní zdanění je nižší, navíc pro zaměstnavatele je výhodné zaměstnávat studenta na dohodu o provedení práce z důvodu jednodušší administrativy. Na dohodu o provedení práce je možné pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. Pro každého zaměstnavatele je možné na základě dohody o provedení práce odpracovat pouze 300 hodin za rok.

  • Jestliže není podepsáno prohlášení k dani, tak při měsíční odměně 10 000 Kč zůstane studentovi 8 500 Kč (15 % činí daň z příjmu fyzických osob). Když je podepsáno prohlášení k dani, tak by čistý příjem studenta byl 10 000 Kč, neboť by se uplatnily při výpočtu daňové slevy (na poplatníka ve výši 2 070 Kč a na studenta 335 Kč). Prohlášení k dani je možné mít podepsané za dané období vždy pouze u jednoho zaměstnavatele, nelze např. uplatnit slevu na poplatníka v jednom měsíci dvakrát.

Zkrácený pracovní úvazek

Pro některé vysokoškoláky je výhodné, když jim zaměstnavatel umožní vykonávat práci na zkrácený pracovní úvazek, neboť mohou zvládnout studium i školu. Při výpočtu čisté mzdy mohou studenti uplatnit i slevu na studenta ve výši 335 Kč měsíčně. Z tohoto důvodu neplatí pracující studenti ze mzdy do 11 900 Kč nic na dani z příjmu fyzických osob.

  • Praktický příklad

Student Novák má hrubou mzdu na zkrácený úvazek 11 900 Kč. Z hrubé mzdy je mu sraženo zdravotní pojištění 536 Kč (4,5 % z 11 900 Kč) a sociální pojištění 774 Kč (6,5 % z 11 900 Kč). Čistá mzda je tedy 10 590 Kč, neboť na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí student Novák nic. Základ daně je 16 000 Kč (11 900 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru), daň je 2 400 Kč (16 000 Kč x 15 %). Od daně se však odečte sleva na poplatníka 2 070 Kč a sleva na studenta 335 Kč, proto je výsledná daň z příjmu fyzických osob 0 Kč.

V některých případech se může stát, že student třeba půl roku pracuje na zkrácený úvazek a poté zjistí, že nejde práci a studium zvládnout, a proto po zbytek roku se raději věnuje pouze studiu. Tito studenti nestihnou během celého roku uplatnit např. slevu na poplatníka (ve výši 24 840 Kč), uplatní třeba pouze slevu ve výši 12 420 Kč (6 měsíců x 2 070 Kč). Těmto studentům tak vznikne při podání daňového přiznání nebo provedení ročního zúčtování posledním zaměstnavatelem nárok na vratku zaplacené daně, jestliže tedy během roku nějakou daň z příjmu fyzických osob zaplatili. Např. v případě hrubé mzdy 14 000 Kč by pracující student za šest měsíců roku odvedl na dani zálohy na dani z příjmu fyzických osob ve výši 2 490 Kč, tato částka by byla následně na základě podaného přiznání k dani nebo ročního zúčtování vrácena.

Vlastní výdělečná činnost

Studenti při výkonu vlastní samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) neplatí v prvním roce měsíční zálohy na zdravotním pojištění, v dalších letech závisí výše zálohy na skutečném zisku. Studenti při platbě zdravotního pojištění nemusí tedy dodržet minimální vyměřovací základ. Sociální pojištění neplatí studenti až do limitu, za celý rok 2013 je limit 62 121 Kč.

  • Praktický příklad

Student Pokorný si začal od 1. ledna 2013 přivydělávat vlastní samostatnou výdělečnou činností. Příjmy za celý rok 2013 bude mít 100 000 Kč a výdaje 40 000 Kč (40% výdajový paušál pro neživnosti). Základ daně bude mít 60 000 Kč.

Výpočetčástka
Příjem100 000 Kč
Výdaj40 000 Kč
Základ daně (100 000 Kč - 40 000 Kč)60 000 Kč
Daň z příjmu před uplatněním slev (60 000 Kč x 15 %)9 000 Kč
Sleva na poplatníka24 840 Kč
Sleva na studenta4 020 Kč
Daň z příjmu fyzických osob0 Kč
Zdravotní pojištění (60 000 Kč x 50 % x 13,5 %)4 050 Kč
Sociální pojištění (základ daně je to limitu 62 121 Kč)0 Kč

Student Pokorný tak zaplatí na všech povinných odvodech pouze 4 050 Kč. Efektivní zdanění je tedy poměrně nízké. V případě, že by skutečné výdaje byly např. 10 000 Kč, potom by efektivnízdanění bylo 4,5 % (4 050 Kč: (100 000 Kč - 10 000 Kč). V roce 2014 však již bude student Pokorný platit zálohu na zdravotním pojištění ve výši 338 Kč. Poprvé bude záloha ve výši 338 Kč zaplacena za měsíc, kdy bude odevzdán Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013.

Další článek


 

 


Další články

V počtu odpracovaných hodin se řadíme na páté místo v EU

V počtu odpracovaných hodin se řadíme na páté místo v EU

Před 8 hodinami  |  Rybová Romana
Lidé utíkají z velkých měst. Stěhují se do okolních okresů

Lidé utíkají z velkých měst. Stěhují se do okolních okresů

Před 12 hodinami  |  Ondráčková Kamila
Dobrá nálada českou ekonomiku neopouští

Dobrá nálada českou ekonomiku neopouští

Před 14 hodinami  |  Dufek Petr
Proč klesají sazby na spořicích účtech? (aktuální srovnání)

Proč klesají sazby na spořicích účtech? (aktuální srovnání)

Dnešní doba přeje více půjčkám než spoření.

20.  5.  2016  |  Rybová Romana  |  5

Podání výpovědi v šesti bodech

Podání výpovědi v šesti bodech

Zaměstnanci mohou ukončit pracovní poměr výpovědí. Podívejme se s čím počítat při podání výpovědi.

Před 18 hodinami  |  Gola Petr

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

EuroEUREUR27.025 Kč-0.037 %
Americký dolarUSDUSD24.192 Kč0.355 %
Britská libraGBPGBP35.323 Kč1.164 %
Japonský jenJPYJPY22.045 Kč0.041 %
Chorvatská kunaHRKHRK3.607 Kč-0.083 %
více...
PX875.8600.12 %
CETV57.1501.15 %
ČEZ429.400-0.69 %
Erste Bank638.0001.79 %
Fortuna85.000-0.76 %
více...
Meziroční změna HDP4,50%3Q / 15
Míra nezaměstnanosti6,40%k 1. 1. 16
Meziroční inflace0,60%k 1. 1. 16
Průměrná hrubá mzda26 072 Kč3Q / 15
Meziroční růst průmyslu-1,70%k 1. 12. 15
více