FinExpert.e15.cz

Předžalobní výzva zajistila kvalitní a včasné informování dlužníků

Už pět měsíců fungují v oblasti exekucí předžalobní výzvy. Jejich smyslem je včasné varování dlužníků. Jak systém funguje v praxi?

Kvůli předžalobním výzvám odpadají stížnosti na to, že dlužník o svém dluhu nevěděl nebo že o něm byl informován až soudem. Podle viceprezidenta Exekutorské komory ČR Davida Koncze rozdíl ale markantní není. Pokud dříve věřitelé zasílali výzvy k zaplacení zhruba v 80 procentech případů, teď je to zhruba 95 procent.

Pravidla týkající se předžalobní výzvy stanovuje novela občanského soudního řádu a exekučního řádu účinná od 1. ledna 2013. Jedná se o jeden z mnoha nových institutů, které vycházejí vstříc dlužníkům. Spočívá v tom, že věřitel musí kontaktovat neplatiče minimálně sedm dní před podáním žaloby a vyzvat ho k včasnému uhrazení dluhu. Pokud by tak neučinil, soud by mu nepřiznal náhradu nákladů za první soudní (tzv. nalézací) řízení. Kdyby věřitel tímto způsobem nevyzval dlužníka k zaplacení, neměl by nárok na náhradu nákladů soudního řízení a nesl by je ze svého. Neznamená to tedy, že předžalobní výzvu musí věřitel zasílat vždy. To je omyl, který vznikl špatným výkladem. Výzva je na místě jen tehdy, jestliže věřitel chce vymoci zpět i peníze, které použil na soudní vymáhání dluhu.

Předpokládá se, že aplikace předžalobní výzvy bude mít dopad na počet exekucí nařízených v tomto roce. Vzhledem k tomu, že se dlužník dozví o hrozbě soudního vymáhání včas, může předejít započetí exekučního řízení. „Realita je ale trochu jiná. Ukazuje se, že na předžalobní výzvu reaguje jen minimum lidí. Stejně všechny dopisy a následně rozsudky házejí do koše a nezajímají se o svoji věc. Reagovat začnou až v momentě, kdy soud skutečně zahájí exekuci. Z mého pohledu je to tristní, protože kdyby jednali ihned, ušetřili by si výdaje za advokáta věřitele, soudní poplatky a další,“ říká viceprezident David Koncz.

Nejčastější omyly:

Nepleťte si předžalobní a předexekuční výzvu

I když je předžalobní výzva prvkem, který je spojován s exekuční tematikou, uplatňována je na samém začátku procesu. Předžalobní výzva není zasílána před zahájením exekuce, ale mnohem dříve – před zahájením soudu, který určuje, kdo je dlužník, kolik má zaplatit a v jaké lhůtě.

Předžalobní výzvu zasílá věřitel, nikoliv soudní exekutor

Výzva je zasílána nejméně sedm dní předtím, než se věřitel prostřednictvím svého advokáta obrátí na soud, aby mu v tzv. nalézacím řízení přiznal pohledávku. Soudní exekutor v této fázi žádným způsobem nefiguruje, ke slovu může přijít až poté, co soud ve druhém řízení na návrh věřitele nařídí exekuci.

Výzvu není nutné zasílat na adresu trvalého pobytu

Věřitel ji zasílá na adresu pro doručování, na poslední známé bydliště dlužníka nebo na adresu, která by mu měla být známa např. ze smlouvy, přičemž není rozhodné, zda si dlužník výzvu fakticky převezme.

Díky předžalobní výzvě může dlužník ušetřit

To je sice pravda, ale musí na ni adekvátně reagovat. Jakmile se nechá zažalovat a proběhne soudní řízení, musí hradit odměnu advokáta, který zastupuje věřitele, a soudní poplatky.

Výzvu není nutné zasílat poštou

Zákon říká, že věřitel musí dlužníka vyzvat – nespecifikuje, že tak musí učinit zasláním dopisu. V rámci následného soudního řízení to ovšem musí prokázat.

Základem funkčnosti předžalobní výzvy je odpovědné přebírání zásilek. Jestliže dlužník nebydlí na adrese trvalého bydliště, nevyzvedává si poštu, ignoruje upomínky a nerespektuje rozhodnutí soudu, vystavuje se riziku exekuce. Soudy, stejně jako soudní exekutoři, totiž doručují korespondenci na adresu evidovanou v Centrální evidenci obyvatel, což je rejstřík ministerstva vnitra. Ve valné většině případů se jedná o adresu shodnou s trvalým pobytem. Pakliže se na ní neplatič nezdržuje, zbavuje se možnosti včas reagovat na úřední sdělení, neboť platí tzv. fikce doručení – i když si adresát zásilku fakticky nepřevezme, považuje se po uplynutí 10denní lhůty za doručenou. U lidí, kteří nebydlí na adrese trvalého pobytu nebo si nepřebírají poštu, tedy ani předžalobní výzva nic nezmění…

Další článek


 

celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

Hazi do kose? To by me zajimalo, cim je takove tvrze...
Higgs
8. 7. 2013, 13:10
Z uvedeneho nijak neplyne, ze by veritel musel pro p...
khonsun
1. 7. 2013, 00:22
Datová schránka
panna
1. 7. 2013, 00:07
Takze bude-li dotycny napr. v zahranici dele nez 10 ...
khonsun
30. 6. 2013, 14:21

Další články

Tipy: Jak ušetřit stovky litrů v koupelně?

Tipy: Jak ušetřit stovky litrů v koupelně?

Podívejte se, jak jednoduše šetřit vodou a snížit si tak své výdaje.

Před 2 hodinami  |  Poncarová Jana  |  12

Převod auta: od června nastane změna

Převod auta: od června nastane změna

Před 2 hodinami  |  Rybová Romana
Zálohové výživné bylo schváleno vládou. Co to pro nás znamená?

Zálohové výživné bylo schváleno vládou. Co to pro nás znamená?

Zálohové výživné vládě předložila ministryně Michaela Marksová.

Před 12 hodinami  |  Rybová Romana  |  2

Budeme silní a budeme si vládnout sami... Dnes započal „Brexit“

Budeme silní a budeme si vládnout sami... Dnes započal „Brexit“

Včera  |  Pospíšil Aleš  |  1
Bankovka 50 Kč skončí, ČNB mapuje její historii od Rakouska-Uherska

Bankovka 50 Kč skončí, ČNB mapuje její historii od Rakouska-Uherska

Včera  |  Pospíšil Aleš

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Daňové přiznání | Školkovné | Sleva na dani | Daně | Vyděláváme

Kdy vzniká zaměstnancům daňový přeplatek? Zde jsou nejčastější případy

Čas na podání daňového přiznání máte v roce 2017 do pondělí 3. dubna. více