FinExpert.e15.cz

Práva spotřebitele v případě zájezdů

Rozhodnete-li se účastnit organizovaného zájezdu, máte právo na to, aby v potvrzení o zájezdu byl vymezen časový rozsah zájezdu a poskytované služby.

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku k 1. lednu 2014 došlo v českém právním řádu k celé řadě změn, které se promítnuly mj. i do postavení spotřebitelů. Obecně je oproti dosavadní právní úpravě možné konstatovat posílení spotřebitelských práv, což platí právě i v případě zájezdů, resp. dovolených.

Rozhodnete-li se účastnit organizovaného zájezdu, máte jako klient předně právo na to, aby v potvrzení o zájezdu byl vymezen časový rozsah zájezdu a poskytované služby, specifikovány údaje o konečné ceně a platbách, způsobu jak a do kdy lze právo z porušení povinností pořadatele zájezdu uplatnit a výši storno poplatku. Je-li součástí zájezdu i ubytování, doprava, stravování či eventuálně další služby, máte dále nárok též na to, aby tyto byly v potvrzení o zájezdu jasně vymezeny. Jinými slovy, v potvrzení o zájezdu bude přesně specifikováno, jaké služby, v jaké kvalitě a za jakou cenu je vám pořadatel zájezdu povinen zajistit. Náležité vymezení je přitom podstatné zejména při uplatňování poskytnutí náhradního plnění, slev z ceny nebo domáhání se náhrady újmy.

V případě, že zajišťované služby fakticky neodpovídají, neprodleně vyzvěte pořadatele zájezdu ke zjednání nápravy. Nezjedná-li pořadatel nápravu v přiměřené lhůtě, můžete si ji zajistit sami a pořadatel vám následně vynaložené náklady nahradí. Pokud vám tedy například cestovní kancelář garantovala hotelovou pláž s bezplatnými slunečníky a tyto jsou ve skutečnosti dostupné pouze za poplatek, v případě, že kancelář nezjedná nápravu, bude vám povinna uhradit náklady, které jste za využití slunečníku „navíc“ vynaložili.

Pokud však nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než službami nižší jakosti, máte právo na vrácení rozdílu v ceně. Typicky se jedná například o stravování v podobě polopenze namísto sjednané plné penze nebo ubytování v horším hotelu. Obdobně bude mít klient právo na slevu z ceny zájezdu, pokud například součástí turistického poznávacího zájezdu měla být přeprava lanovou dráhou na horský vrchol, avšak nakonec ji nebylo možné s ohledem na nefunkční lanovou dráhu zajistit. Tuto vadu zájezdu je nicméně třeba pořadateli vytknout bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu.  

Náhrada za narušení dovolené

Z pohledu „nespokojeného“ klienta cestovní kanceláře je dalším zajímavým institutem nového občanského zákoníku tzv. náhrada újmy za narušení dovolené. Jedná se o právo domáhat se náhrady nemateriální újmy, obecně zvané též náhrada za ztrátu radosti z dovolené, jež je podmíněno skutečností, že účelem zájezdu byla dovolená a odpočinek.

Na náhradu vzniká nárok i vedle škody na majetku, zejména byl-li zájezd úplně zmařen nebo podstatně zkrácen. Náhrady újmy za narušení dovolené se tak můžete účinně domáhat například v případě, že jste v důsledku vadného hotelového stravování onemocněli a nebyli tak schopni si dovolenou plnohodnotně užít, nebo dále měli-li jste například ve smlouvě o zájezdu dohodnut hotelový pokoj s výhledem na moře, avšak ve skutečnosti mělo vaše ubytování výhled pouze do zanedbaného dvora apod. Náhrada újmy za narušení dovolené naopak nepřipadá do úvahy v případě špatného počasí, příliš upovídaných spolucestujících apod., neboť se nejedná o důsledky neplnění či vadného plnění ze strany cestovní kanceláře.

Klientům cestovních kanceláří ve zkratce doporučuji, aby si během zájezdu zjištěné nedostatky pečlivě zdokumentovali (např. fotograficky, vystavením potvrzení na hotelové recepci), neboť tím posílí svojí vyjednávací pozici, a to i pro případné soudní řízení, a současně aby se na cestovní kancelář obraceli se svými výtkami již přímo během zájezdu nebo alespoň co nejdříve po jeho skončení.

Autor je advokátním koncipientem u advokátní kanceláře Bělina & Partners.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

ano, pokud je klient nespokojený, je třeba vše řádně...
František Scherbaum
31. 5. 2014, 17:00

Další články

Podnikové dluhopisy – jak se nespálit a vybrat ten správný

Podnikové dluhopisy – jak se nespálit a vybrat ten správný

U investorů, včetně těch drobných, se staly podnikové dluhopisy hitem spolu s tím, jak centrální banky snižovaly úrokové sazby a výnosy z vkladů klesaly.

Včera  |  Valentík Michal

Home office: MPSV chystá změny ve flexibilním zaměstnávání

Home office: MPSV chystá změny ve flexibilním zaměstnávání

Včera  |  Ondráčková Kamila
Účtenková loterie nefunguje, říká firma od fochu. V ČR už se chystá

Účtenková loterie nefunguje, říká firma od fochu. V ČR už se chystá

Včera  |  Pospíšil Aleš
Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Často se v práci potkáváme se situacemi, ve kterých nám je těžko.

24.  3.  2017  |  Medlíková Olga  |  2

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Seznamte se s nejčastějšími mýty okolo spotřeby paliva.

24.  3.  2017  |  web Investiční  |  57

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více