FinExpert.e15.cz

Pokuty zdravotních pojišťoven

Kdo je na vině, občan, který si nehlídá své povinnosti, nebo pojišťovna, která jej včas a řádně neinformovala?

Občas v médiích zaslechneme, že někdo dluží desetitisíce ne-li statisíce zdravotní pojišťovně. Tento dlužník je roztrpčen, že o dluhu neměl ani tušení a nechápe, jak k němu mohlo dojít. Kdo je na vině, občan, který si nehlídá své povinnosti, nebo pojišťovna, která jej včas a řádně neinformovala? Zeptali jsme se zdravotních pojišťoven, jak to tedy je. A jak v případě dluhů postupují.

Rozdávají zdravotní pojišťovny pokuty často? Za co?

Podle zdravotních pojišťoven jsou pokuty udělovány pouze v krajních případech. Nejčastěji osobám samostatně výdělečně činným. „Například se jedná o situace, kdy OSVČ nedoloží přehled o svých příjmech a výdajích nebo zaměstnavatel nezašle přehled o platbě pojistného za své zaměstnance,“ říká Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.                                      

Jestliže pojišťovna zjistí, že plátce pojistného neplatí, vyzve ho k dodatečnému splnění. Když klient ani po výzvě dluh nezaplatí, přistupuje pojišťovna k pokutě. V tomto případě se musíme připravit na pokutu ve výši okolo 5 tisíc korun – při prvním pochybení. Pokud stále pokutu neplatíme, logicky se dlužná částka zvyšuje až do výše stanovené zákonem.

Je možné zjistit, zda dlužíme jinou formou než návštěvou pobočky?

Samozřejmě je to možné z případných výzev, jak už bylo výše uvedeno. Další možností je navštívit web vaší pojišťovny. Některé pojišťovny, například VZP, mají ještě více možností: klient může podat dotaz přes portál VZP, datovou schránku, prostřednictvím emailu, písemně na příslušnou regionální pobočku.

Bez návštěvy pobočky je možné tyto informace sdělit např. doporučenou korespondencí  a v současné době také prostřednictvím naší elektronické aplikace Karta mého srdce, kdy pojištěnci vedení v kategorii OSVČ a OBZP mohou v této aplikaci využít agendu, kde si mohou prostudovat své předpisy a platby pojistného a případně také zaslat na naši pojišťovnu žádost o potvrzení o bezdlužnosti,“ dodává za Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda, Petr Kvapil.

Co když je klient dlouhodobě v zahraničí

I pokud trávíme nějaký čas v zahraničí, musíme si platby zdravotní pojišťovně hlídat. Jak v tomto případě postupovat? „Pokud je plátce na dlouhodobém pobytu v zahraničí po dobu delší šesti měsíců, není povinen platit zdravotní pojištění za podmínky, že po celou dobu pobytu je v cizině zdravotně pojištěn  a učinil písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině, které doručil zdravotní pojišťovně před odjezdem a zároveň vrátil kartičku pojišťovny,“ vysvětluje Richard Medek, mediální a marketingový manažer Vojenské zdravotní pojišťovny. Po návratu z ciziny je nutné se opět pojistit.

Může se stát, že pojištění za klienta pojišťovny přestane platit zaměstnavatel? Jak si tuto situaci pohlídat?

Tato situace samozřejmě nastat může. Je dobré, pokud měníte zaměstnání, si u vaší pojišťovny ověřit, zda vás nový zaměstnavatel ke zdravotní pojišťovně nahlásil. Varovat vás může fakt, že je váš zaměstnavatel například v dlouhodobé insolvenci, propouští ve velkém své zaměstnance, nevyplácí jim plat. Pokud se do této situace dostanete, nemusíte se bát. Jestliže jste u pojišťovny přihlášen a máte platnou pracovní smlouvu, neodpovídáte za dluh zdravotní pojišťovně vy, ale váš zaměstnavatel.

Jakým způsobem pojišťovna dluhy vymáhá?

Způsob postupu se může u jednotlivých pojišťoven lehce lišit. Klienti jsou většinou alespoň jednou do roka pojišťovnou informováni o výši svého salda. „Plátci s čerstvými dluhy jsou opakovaně obesíláni jednou měsíčně výzvou k zaplacení své poslední splatné pohledávky tzv. „službou pro zapomnětlivé klienty“, a to formou datových zpráv, mailů, SMS a dopisů,“ prozradil nám Oldřich Tichý, tiskový mluvčí VZP. Pokud ani po výzvách dlužníci své dluhy neuhradí, jsou obesíláni platebními výměry. Dlužné částky jsou poté vymáhány daňovými anebo soudními exekucemi.

Další článek


 

 


Další články

Máte děti? Využijte slev

Máte děti? Využijte slev

Pokud si vyjede čtyřčlenná rodinka na výlet, nemalé výdaje dá už na počátku cesty...

Před 1 hodinou  |  Rybová Romana

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Včera  |  Rybová Romana
E-shopy se se zavedením povinnosti EET vyrovnaly poměrně dobře

E-shopy se se zavedením povinnosti EET vyrovnaly poměrně dobře

Včera  |  Ondráčková Kamila
6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

Řada podnikatelů vyplňuje přiznání ve stresu. Jak se vyvarovat chyb?

Včera  |  Kleinová Andrea

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Týká se vás i příloha číslo dvě daňového přiznání.

Včera  |  Gola Petr

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více