FinExpert.e15.cz

Pojištění dle nového občanského zákoníku

S novým občanským zákoníkem nás neminou ani změny v pojištění.

S novým občanským zákoníkem nás neminou ani změny v oblasti pojištění. Týkají se smluv uzavřených po prvním lednu 2014 a spotřebitele vesměs potěší. S prvním lednem 2014 nabyl účinnosti zákon 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Předchozí mnohokrát novelizovaná verze platila od roku 1964, a tak již po mnoho let volala po radikálních změnách. Hlavním cílem občanského zákoníku účinného od roku 2014 je sjednocení všech úprav občanskoprávních vztahů do jediného právního předpisu.

Nový občanský zákoník je tematicky rozdělen do pěti částí – Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

Aktuálně | Zákony | Právo

Rodinné právo v novém kabátku

Od 1. ledna 2014 platí nový občanský zákoník a změny se dotkly i rodiného práva.

Pojištění nově a přehledně

Nový občanský zákoník upravuje terminologii v oblasti pojištění. Například návrh se stává nabídkou, pojistné riziko pojistným nebezpečím, lhůta dobou, pojistná událost nahodilou událostí krytou pojištěním, pojištěný je fyzickou osobou, na jejíž život, zdraví nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje. 

Povinné informace – oboustranně!

Jako i smlouvy v jiných oblastech, i v rámci pojištění mají poskytovatelé povinnost vytvářet smlouvy jasné a srozumitelné, což nový OZ vymezuje. Paragraf 1728 hovoří o tzv. předsmluvní odpovědnosti. A tak nyní musíte dostat kompletní a přesné informace nejen o výši pojistného a délce placení, ale i například na co vše se pojistka vztahuje, a na co naopak nikoli. Paragraf 555 říká, že smlouvě musí rozumět každý, pojistné smlouvy tak musejí být srozumitelné a bez pasáží, psaných malým, téměř nečitelným písmem. Smlouva navíc nesmí být spekulativní. Paragraf 2789 pak vyžaduje, aby potenciální klient obdržel vždy pravdivá sdělení.

Dosud změnou vlastnictví zanikala i pojistná smlouva. Podle nového občanského zákoníku však je pojistník povinen tuto změnu pojišťovně oznáKlepněte pro větší obrázekmit, a dokud tak neučiní, pojištění trvá a je povinen je platit.

A netýká se to pouze pojištění majetku, obecně zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, pak pojištění zaniká ke dni, kdy k zániku pojistného zájmu došlo, nicméně pojišťovna, má právo na pojistné až do doby, kdy se o tom dozvěděla. Je proto v zájmu klienta, aby zánik pojistného zájmu oznámil co nejdříve.

Právo na odstoupení bez udání důvodu

Pojištění se dá sjednat i na dálku (přes telefon či internet), pro což platí – stejně jako při běžném nakupování on-line - zvláštní pravidla. Nově získává spotřebitel právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní, u životního pojištění dokonce do třiceti dní. Navíc mu ani nevzniká povinnost zaplatit jakékoli storno poplatky.

Aktuálně | Zákony | NN | Novinky | legis

2014: Legislativní novinky se dotknou každého

Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník.

Cena pojistky (pojistné) se vždy odvíjí od pojistného rizika, a pokud se toto riziko v době trvání smlouvy výrazně změní, má pojišťovna právo přehodnotit situaci a do jednoho měsíce navrhnout novou výši pojistného. Takový návrh samozřejmě pojistník nemusí přijmout a pojistitel pak může smlouvu vypovědět.

Povinnost zkoumat potřeby klientů

V současnosti mají povinnost zkoumat potřeby klientů finanční zprostředkovatelé, od 1. 1. 2014 nově i pojišťovny. V případě, že se potřeby nebudou shodovat s jeho požadavky a přáními, budou mít ze zákona povinnost na tuto nesrovnalost zákazníka upozornit. Je ovšem otázka, zda rozšíření na pojišťovny něco změní, když dodržování tohoto bodu bylo značné sporné i dosud…

Pojištění a dědické řízení

Při uzavření životní pojistky určuje pojistník tzv. „obmyšleného“, tedy osobu, která v případě úmrtí dostane peníze od pojišťovny. Obmyšleného lze dnes kdykoli až do vzniku pojistné události měnit a stanovený obmyšlený obdrží peníze bez ohledu na zákonné dědice, včetně těch neopominutelných. Nový Občanský zákoník přichází s možností určit obmyšleného v rámci určitých příbuzenských vztahů i neodvolatelně (neodvolatelnost mění pouze zánik manželství nebo daného příbuzenského vztahu).

Úrazové pojistky

V nové právní úpravě zmizel odkaz na vyhlášku Ministerstva zdravotnictví, podle níž se dříve stanovovala závažnost úrazu nebo poškození. Nový občanský zákoník už ani neobsahuje žádné absolutní částky. Náhradu újmy bude v podobných případech stanovovat nově individuálně soud dle zásady slušnosti. Pojistné plnění tak může do budoucna oproti současné praxi značně vzrůst, nicméně stanovování výše plnění bude pro pojišťovnu časově i finančně náročnější.

Nový občanský zákoník přináší pro pojišťovny větší administrativní zátěž, nicméně pro klienty je krokem k výrazně větší ochraně spotřebitele a transparentnějšímu procesu sjednání pojistné smlouvy.

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Žádní poradci neexistují, jste prodejci některých fi...
11. 4. 2014, 05:13
Kdyby neexistovaly OVB, ZFP, Partners a jim další po...
poradce
10. 4. 2014, 09:45

Další články

Jak na firemní benefity, aby uspokojovaly zaměstnance?

Jak na firemní benefity, aby uspokojovaly zaměstnance?

Firemní benefity jsou často používaným nástrojem při náboru.

Před 2 hodinami  |  Stanický Martin

Kodex bankovní mobility míří do zákona, převod účtu se navíc zkrátí

Kodex bankovní mobility míří do zákona, převod účtu se navíc zkrátí

Před 7 hodinami  |  Pospíšil Aleš
21 důvodů, proč právě teď splachujete peníze do záchodu

21 důvodů, proč právě teď splachujete peníze do záchodu

Stačí jen mírně upravit spotřebitelské návyky.

Před 17 hodinami  |  web Investiční  |  9

Novopečení otcové budou mít od příštího roku nárok na týden placeného volna

Novopečení otcové budou mít od příštího roku nárok na týden placeného volna

Sněmovna schválila týdenní dovolenou pro otce, kterým se narodilo dítě. Tato novela by měla začít platit příští rok od ledna nebo února.

Včera  | 

Daňová sleva na EET v praktických příkladech

Daňová sleva na EET v praktických příkladech

Na slevu na EET mají nárok pouze fyzické osoby, právnické osoby nikoliv.

Včera  |  Gola Petr  |  5

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Trh práce | Zákoník práce | Hledání práce | Zákony | Vyděláváme | Práce

Práce přesčas: Víte, na co máte nárok a na co si dát pozor?

Počet přesčasových hodin je jasně daný zákonnou úpravou. více