FinExpert.e15.cz

Oznamovaní osvobozených příjmů od daně z příjmů od roku 2015

Částka osvobozených příjmů může dosahovat i statisíce korun.

Dani z příjmu fyzických osob nepodléhají všechny příjmy. Částka osvobozených příjmů může dosahovat i statisíce korun a nebude se uvádět do daňového přiznání. Od roku 2015 však bude nutné finančnímu úřadu zveřejňovat osvobozené příjmy nad částku 5 mil. Kč

V § 4 zákona o dani z příjmu (586/1992 Sb.) jsou uvedeny příjmy, které jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny. Některé příjmy jsou od daně osvobozeny vždy, např. ceny z veřejné soutěže, přijaté náhrady škody, náhrady majetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění odpovědnosti, stipendia, příjem v rámci vyživovací povinnosti. Jiné příjmy jsou od daně z příjmu osvobozeny pouze při splnění zákonných podmínek, např. příjem z prodeje bytu nebo domu, příjem z prodeje movitých věcí, příjem z prodeje cenných papírů, příjem formou důchodu nebo nemocenské. Příjmy, které splňují podmínky pro osvobození, se následně do daňového přiznání neuvádí. Z takových příjmů se neplatí daň z příjmu fyzických osob ani sociální a zdravotní pojištění. 

NN

Nenechávejte peníze v bance, raději berte 2 000 Kč od státu

V bankách leží miliardy. Stavebko je jistota, stále nabízí výnos.

Omezení od roku 2015

Kdo bude mít od příštího roku za kalendářní rok příjem plynoucí z osvobozeného příjmu 5 mil. Kč a více, ten bude muset tuto skutečnost finančnímu úřadu oznamovat. Uvedené opatření má pomoci snižovat daňové úniky. 

  • Uvedenou skutečnost bude nutné oznámit do konce lhůty pro podání daňového přiznání za rok, ve kterém se příjem obdržel. V písemném oznámení bude nutné uvést výši příjmu, popsat okolnosti nabytého příjmu a datum, kdy příjem vznikl. 
  • V případě, že se bude jednat o příjem plynoucí do společného jmění manželů, oznámí správci daně tuto skutečnost jeden z manželů. 

Neplnění oznamovací povinnosti = vysoké pokuty

Za neoznámení osvobozeného příjmu budou hrozit vysoké sankce. Dle § 38w zákona o dani z příjmu ve výši: 

  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, když daňový poplatník tuto skutečnost splní, aniž by k tomu byl správcem daně vyzván
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud bude zákonná povinnost plněna v náhradní lhůtě
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, jestliže nesplní daňový poplatník zákonnou povinnost ani v náhradní lhůtě

Pokutu bude možné udělit nejpozději do uplynutí lhůty pro stanovení daně. Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu bude splatná do 15 dní od právní moci rozhodnutí o pokutě. 

Jak je to při prodeji nemovitosti? 

V praxi velmi častým příjmem, který je při splnění zákonných podmínek od daně z příjmu osvobozen, je příjem z prodeje nemovitosti. Aby se z příjmu z prodeje bytu nebo domu neplatila daň z příjmu fyzických osob, tak je potřeba, aby měl prodávající v uvedené nemovitosti bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. Když není dodržena dvouletá lhůta, tak je příjem z prodeje bytu nebo domu od daně osvobozen, jestliže použije prodávající peníze z prodeje na uspokojení své vlastní bytové potřeby.

Při nesplnění výše uvedených dvou podmínek je ještě příjem z prodeje nemovitosti od daně z příjmu osvobozen, když prodávající vlastnil prodanou nemovitost nejméně pět let. V těchto případech je příjem z prodeje nemovitosti od daně z příjmu osvobozen. Dodržení zákonných podmínek je při prodeji nemovitosti potřeba věnovat dostatek pozornosti a vše mít dopředu řádně promyšleno, nedodržení zákonné podmínky by snížilo čistý disponibilní příjem z prodeje. 

  • Dědicům v řadě přímé se pětiletá lhůta zkracuje o dobu, kterou vlastnil zděděnou nemovitost zůstavitel. Když tedy zůstavitel vlastnil daný byt nebo dům déle než 5 let, protože např. v daném bytě nebo domě dlouhodobě žil, tak je možné zděděný byt či dům rychle prodat a nebude příjem z prodeje předmětem daně z příjmu fyzických osob. Nebude potřeba čekat pět let, aby se daň neplatila. 

U družstevního bytu je situace trochu jiná, protože se jedná o převod členských práv družstva. Daň z příjmu fyzických osob se neplatí, když přesahuje doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem dobu pěti let. 

Jak se postupuje, když je nutné příjem z prodeje nemovitosti zdanit? 

Občané, kteří mají během roku příjem z prodeje bytu nebo domu, a přitom nesplní zákonné podmínky pro daňové osvobození tohoto příjmu, musí podat daňové přiznání. I zaměstnanci. Za zaměstnance, kteří mají během roku příjem z prodeje bytu nebo domu, nemůže daňovou agendu za daný rok vyřídit jejich zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně. Zaměstnanci si vyžádají od svého zaměstnavatele "Potvrzení o zdanitelných příjmech za daný kalendářní rok". V daňovém přiznání následně uvedou všechny své zdanitelné příjmy za daný rok, zpravidla tedy příjmy ze zaměstnání a příjem z prodeje nemovitosti. 

Další článek


 

 


Další články

Banka vám může zrušit účet ani nemrknete

Banka vám může zrušit účet ani nemrknete

Banka vám buď může dát výpověď, nebo může odstoupit od smlouvy.

Před 3 hodinami  |  Rybová Romana

Equa je poprvé v zisku, banka loni vydělala přes sto milionů korun

Equa je poprvé v zisku, banka loni vydělala přes sto milionů korun

Včera  |  Pospíšil Aleš
Pět věcí, které vás překvapí při startu podnikání

Pět věcí, které vás překvapí při startu podnikání

Najednou nemůžete počítat s žádnou pracovní dobou...

Včera  |  Štarková Petra  |  4

Air Bank: Pozor na lyžích a žádnej alkohol. Aneb nepodceňujte cestoví pojištění

Air Bank: Pozor na lyžích a žádnej alkohol. Aneb nepodceňujte cestoví pojištění

21.  2.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  2
Spoření pro děti: Jak a kolik?

Spoření pro děti: Jak a kolik?

Jak a kolik spořit dětem, abychom jim v budoucnu finančně ulehčili start do samostatného života.

21.  2.  2017  |  Cibulka Michal  |  7

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená