FinExpert.e15.cz

OSVČ na vedlejší činnost a zdravotní pojištění

Na „vedlejšák“ se zdravotní pojištění platí dle skutečného zisku.

Všechny OSVČ musí z výkonu samostatné výdělečné činnosti platit zdravotní pojištění. Základnou pro výpočet zdravotního pojištění je vyměřovací základ, což je polovina daňového základu. Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost zaplatit zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu.

OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost platí zdravotní pojištění vždy ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí dodržet minimální vyměřovací základ.

Vyděláváme | Spoříme | OSVČ | Nemocenská | Nemocenské pojištění

OSVČ a nemocenská

Podnikatelé často s variantou, že by nemohli pracovat, vůbec nepočítají. Výpadek příjmu pak může existenčně ohrozit celou rodinu.

Kdy se jedná o vedlejší činnost?

Samostatná výdělečná činnost je pro účely placení zdravotního pojištění považována za vedlejší zdroj příjmů a není potřeba dodržet minimální vyměřovací základ, když se jedná o výkon samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání nebo když samostatnou výdělečnou činnost vykonává státní pojištěnec (např. penzista, žena na rodičovské dovolené, příjemce rodičovského příspěvku, student, osoba pečující o závislou osobu, předdůchodce).

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je vždy nutné na příslušné zdravotní pojišťovny doložit, aby byla v registru zdravotní pojišťovny samostatná výdělečná činnost správně vedena jako vedlejší. Sazba zdravotního pojištění pro OSVČ je stejná při výkonu hlavní i vedlejší činnosti, tedy 13,5 % z vyměřovacího základu.

Praktický příklad

Paní Šťastná byla po celý rok 2016 zaměstnaná a samostatnou výdělečnou činností dosáhla za rok 2016 hrubého zisku 51 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ je 25 500 Kč (51 000 Kč x 50 %). Zdravotní pojištění za celý rok činí 3 443 Kč (25 500 Kč x 13,5 %). Nedoplatek na zdravotním pojištění je nutné zaplatit do 8. dní od doručení „Přehledu o příjmech a výdajích na místně příslušné zdravotní pojišťovně“.

Příjem ze zaměstnání může být nižší

Hrubý zisk z výkonu samostatné výdělečné činnosti může být vyšší než hrubá mzda ze zaměstnání, a přesto bude samostatná výdělečná činnost považována pro účely placení zdravotního pojištění za vedlejší zdroj příjmů, podmínkou však je, že je z hrubé mzdy ze zaměstnání odvedeno zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu pro zaměstnance, což je v letošním roce 9 900 Kč měsíčně.

Praktický příklad

Paní Nováková pracuje na zkrácený úvazek a má hrubou měsíční mzdu 11 000 Kč. Paní Nováková současně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý roční zisk ze samostatné výdělečné činnosti je 140 000 Kč. Přestože je hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti nižší než roční hrubá mzda ze zaměstnání 132 000 Kč (11 000 Kč x 12 měsíců), tak si může paní Nováková určit, že samostatná výdělečná činnost je vedlejším zdrojem příjmů.

Jak je to s placením měsíčních záloh?

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností neplatí během roku žádné zálohy na zdravotním pojištění a zdravotní pojištění doplatí jednorázově při podání přehledu o příjmech a výdajích.

Příslušné zdravotní pojišťovně je nutné doručit přehled o příjmech a výdajích do jednoho měsíce po termínu pro podání daňového přiznání. Ostatní OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost neplatí měsíční zálohy pouze během prvního roku výkonu samostatné výdělečné činnosti a poté již měsíční zálohu platí, ale výše měsíční zálohy závisí na dosaženém hrubém zisku v daném roce.

Měsíční záloha se tedy může pohybovat v řádech stokorun a není potřeba dodržet minimální měsíční zálohu jako u hlavní činnosti.

Praktický příklad

Invalidní důchodce pan Modrý dosáhne za rok 2016 hrubého zisku 69 400 Kč, vedlejší samostatnou výdělečnou činnost vykonával pan Modrý po celý kalendářní rok 2016. Zdravotní pojištění za rok 2016 bude 4 685 Kč (69 400 Kč x 50 % x 13,5 %). Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 doručí pan Modrý u své zdravotní pojišťovnu v březnu 2017. První novou zálohu bude muset zaplatit za březen, tedy do 8. dubna 2017. Nová měsíční záloha bude 391 Kč (4 685 Kč: 12 měsíců).

Další článek


 

 


Další články

Ženy žijí déle, ale na důchod si spoří méně než muži

Ženy žijí déle, ale na důchod si spoří méně než muži

Před 7 hodinami  |  Ondráčková Kamila
Každý pátý třicátník žije s rodiči. Mamahotel zapadá do jeho životního stylu

Každý pátý třicátník žije s rodiči. Mamahotel zapadá do jeho životního stylu

Před 7 hodinami  |  Ondráčková Kamila  |  1
Tipy: Jak ušetřit stovky litrů v koupelně?

Tipy: Jak ušetřit stovky litrů v koupelně?

Podívejte se, jak jednoduše šetřit vodou a snížit si tak své výdaje.

Před 10 hodinami  |  Poncarová Jana  |  12

Převod auta: od června nastane změna

Převod auta: od června nastane změna

Před 10 hodinami  |  Rybová Romana  |  1
Zálohové výživné bylo schváleno vládou. Co to pro nás znamená?

Zálohové výživné bylo schváleno vládou. Co to pro nás znamená?

Zálohové výživné vládě předložila ministryně Michaela Marksová.

Před 20 hodinami  |  Rybová Romana  |  2

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Daňové přiznání | Školkovné | Sleva na dani | Daně | Vyděláváme

Kdy vzniká zaměstnancům daňový přeplatek? Zde jsou nejčastější případy

Čas na podání daňového přiznání máte v roce 2017 do pondělí 3. dubna. více