FinExpert.e15.cz

OSVČ: Jak a kdy snížit zálohy na pojistné?

Záloha na pojistné se určuje podle výdělku z předešlého roku.

Pokud se vám v podnikání v letošním roce vede hůře než v tom loňském, mohou pro vás zálohy na pojistném představovat finanční zátěž. Typicky to může být v situacích, kdy má živnostník výjimečné zakázky, které se v příštím roce neopakují, dále jej může do této situace dostat ztráta zákazníků či odběratelů. Jak se určuje výše záloh? Lze zálohy během roku snížit? 

Záloha na pojistné se určuje podle výdělku z předešlého roku. U zdravotního pojištění je to 13,5 % z 50 % rozdílu příjmů a výdajů. Toto číslo se vydělí počtem měsíců, kdy osoba vykonávala podnikatelskou činnost. Pokud vykonáváte samostatně výdělečnou činnost byť jediný den v měsíci, bude vám započten měsíc celý. Zálohy v minimální výši budete platit, pokud je podnikání vaším hlavním zdrojem obživy a vypočtená záloha vám vyjde nižší než je stanovena minimální výše pojistného. Výše zálohy se mění vždy k 1. lednu. Jestliže vám byla vypočtena vyšší záloha, než je minimální výše, budete samozřejmě hradit tuto částku.

„Zvláštní skupinou jsou OSVČ, na které se povinnost dodržet minimální vyměřovací základ nevztahuje (např. osoby, za něž je současně plátcem pojistného i stát). Tyto osoby v prvním roce podnikání zálohy neplatí, v dalších letech platí vždy vypočtenou zálohu, a to bez ohledu na její stanovenou minimální výši,“ vysvětluje Jan Vomlela z Revírní bratrské pokladny. Pokud si chcete sami vypočítat, jaké zálohy byste měli platit, můžete k tomu využít formulář Přehled pro OSVČ, který je zveřejněn například na internetových stránkách VZP. Od ledna 2015 činí záloha vypočtená z minimálního vyměřovacího základu částku 1 797 Kč. U osob, pro které minimální vyměřovací základ neplatí, není žádná hranice stanovena. Minimální výše sociálního pojištění je 1 894 Kč.

Jak snížit zálohy na pojistném

Pokud zjistíte, že zálohy jsou pro vás moc vysoké, nemůžete si je snížit sami, je ale možné o jejich snížení požádat. „OSVČ může požádat o snížení měsíčního  vyměřovacího základu, jestliže průměrný příjem po odpočtu výdajů připadající na jeden měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém je žádost podána, je alespoň o třetinu nižší než takový příjem připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc výkonu  činnosti za předchozí rok (podle posledního Přehledu o příjmech a výdajích),“ uvádí Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ.

Když splníte všechny podmínky pro snížení, bude vám záloha snížena. Nejdéle ale do konce kalendářního měsíce, předcházejícímu kalendářnímu měsíci, ve kterém bude nebo by měl být podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Žádost o snížení tedy nemůže živnostník podat v únoru a v březnu.

Žádost o snížení záloh na pojistné musí být podána písemnou formou. Buď si stáhnete potřebný formulář, nebo budete muset předložit příjmy z podnikatelské činnosti a výdaje, které jste vynaložili na jejich získání, zajištění a udržení od 1. ledna kalendářního roku do měsíce, který předchází měsíci, ve kterém byla žádost podána.

Žádost o snížení zálohy nemůže OSVČ podat v únoru a březnu, protože v těchto měsících není splněna podmínka období, ve kterém se sleduje dosažený příjem po odpočtu výdajů, tzn. období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

Je nějaká hranice, po kterou jde snížit zálohy?

„U OSVČ, pro kterou je podnikatelská činnost hlavním zdrojem příjmů, lze zálohu snížit maximálně do výše zákonem stanovené minimální zálohy. U OSVČ, která nemá povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, je možné zálohu snížit až na 0 Kč. Snížená záloha platí do měsíce předcházejícího měsíci, v němž byl nebo měl být podán Přehled OSVČ za kalendářní rok,“ říká Jan Vomlela. 

Příklad od ČSSZ

OSVČ podala Přehled za rok 2014 dne 21. 4. 2015. Průměrný daňový základ připadající na jeden měsíc výkonu činnosti v roce 2014 činil 60 000 Kč. Výše zálohy na důchodové pojištění od dubna 2015 činí 8 760 Kč (OSVČ není účastna důchodového spoření, tzn., že sazba pojistného je 29,2 %). Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ podala dne 25. 5. 2015. Průměrný příjem (po odpočtu výdajů) za období leden až duben 2015 činil 15 000 Kč. Od měsíce května 2015 lze snížit měsíční vyměřovací základ pro odvod záloh na pojistné na důchodové pojištění, neboť došlo k požadovanému poklesu příjmů nejméně o jednu třetinu. Průměrný daňový základ z roku 2014 snížený o 1/3 činí 40 000 Kč [60 000 - (60 000 : 3) = 40 000 Kč] a průměrný měsíční příjem OSVČ v období od 1. ledna 2015 do měsíce předcházejícího měsíci podání žádosti této částky nedosáhl (dosáhl jen 15 000 Kč). Ze sníženého měsíčního vyměřovacího základu ve výši 7 500 Kč činí záloha na pojistné na důchodové pojištění od měsíce května 2015 částku 2 190 Kč.

Další článek


 

 


Další články

Počet uživatelů internetu roste díky chytrým telefonům

Počet uživatelů internetu roste díky chytrým telefonům

Před 6 hodinami  |  Rybová Romana
Fórum: Stavební spoření nebo penzijko?

Fórum: Stavební spoření nebo penzijko?

Před 6 hodinami  |  Fórum FinExpert.cz
Daň z nemovitých věcí: Na zaplacení máte už jen pár dní

Daň z nemovitých věcí: Na zaplacení máte už jen pár dní

Majitelé pozemků a staveb musí pravidelně platit daň z nemovitých věcí. Zaplatit ji musí nejpozději 31. května.

Před 7 hodinami  |  Ondráčková Kamila, Štarmanová Blanka

Smažte smartphone, citlivá data vás mohou přijít draho

Smažte smartphone, citlivá data vás mohou přijít draho

Před 12 hodinami  |  Pospíšil Aleš
Pět nejčastějších mýtů o podnikatelích

Pět nejčastějších mýtů o podnikatelích

Podnikání bývá opředeno spoustou mýtů a polopravd.

Před 20 hodinami  |  Štarková Petra  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

EuroEUREUR27.030 Kč0.018 %
Americký dolarUSDUSD24.253 Kč0.252 %
Britská libraGBPGBP35.608 Kč0.8 %
Japonský jenJPYJPY22.011 Kč-0.154 %
Chorvatská kunaHRKHRK3.609 Kč0.055 %
více...
PX889.8001.55 %
CETV56.350-1.40 %
ČEZ430.9000.68 %
Erste Bank657.4003.17 %
Fortuna85.9001.06 %
více...
Meziroční změna HDP4,50%3Q / 15
Míra nezaměstnanosti6,40%k 1. 1. 16
Meziroční inflace0,60%k 1. 1. 16
Průměrná hrubá mzda26 072 Kč3Q / 15
Meziroční růst průmyslu-1,70%k 1. 12. 15
více