FinExpert.e15.cz

OSVČ a nemocenská

Podnikatelé často s variantou, že by nemohli pracovat, vůbec nepočítají. Výpadek příjmu pak může existenčně ohrozit celou rodinu.

Jsem živnostník. V případě, že onemocním, jsem v pasti...To je, i není pravda. Jak je to s živnostníky? Dostanou v případě nemoci nějakou nemocenskou, nebo mají smůlu? Často si podnikatelé za situaci, kdy nemají v případě pracovní neschopnosti žádný příjem, mohou sami. S variantou, že by nemohli pracovat, totiž vůbec nepočítají. A jejich finanční rezervy jim postačí jen na nějaký měsíc. Jak ale postupovat, abychom se takovýmto finančním problémům vyhnuli? Je totiž jasné, že výpadek příjmu může existenčně ohrozit celou rodinu.

Nemocenské pojištění 

Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ na rozdíl od důchodového pojištění dobrovolná. Pokud se rozhodnete pojištění platit, připravte se na minimální částku 115 korun. Maximální měsíční základ vám bude určen individuálně. A to podle odvodu pojistného na důchodové pojištění v předchozím roce.

Pokud vám nemůže být výše podle posledního odvodu určena, bude to 311 korun. Účastni na nemocenském pojištění budete ode dne, kdy se k němu přihlásíte. Respektive nejdříve dnem, kdy předáte přihlášku příslušné OSSZ, nebo dnem podání na poště.              

Vyděláváme | OSVČ | Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti mají OSVČ nízkou

Když se nedaří, tak je velmi důležité včas ukončit činnost.

                   

Pojištění se platí samozřejmě formou měsíčních záloh. Co se nemocenského pojištění týče, platby je nutné posílat na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení v termínu od 1. do 20. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za který nemocenské pojištění platíte. Pozor, platby pojistného na nemocenské pojištěni se platí na jiný účet než zálohy na pojistné na důchodové pojištěni. 

„Zálohy na důchodové pojištěni a pojistné na nemocenské pojištěni se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž po celý měsíc měla OSVČ vykonávající jak hlavní, tak vedlejší SVČ nárok na výplatu nemocenského nebo PPM vyplacené z dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje i prvních 14 dnů nemoci, kdy výplata dávky OSVČ nenáleží,“ uvádí ČSSZ.

Konkrétní příklad

OSVČ byla nemocná od 5. 1. 2016 do 10. 3. 2016. Za měsíc leden a březen 2016 musí OSVČ zaplatit měsíční pojistné na nemocenské pojištění i zálohu na důchodové pojištění, neboť výplata nemocenského netrvala po celý kalendářní měsíc. Za měsíc únor naopak není OSVČ povinna platit ani jednu z uvedených plateb.

Kdy má tedy podnikatel nárok na nemocenskou?

Pokud chcete čerpat nemocenskou, musíte být účastni na nemocenském pojištění minimálně tři měsíce bezprostředně před vznikem nemoci. S nemocenskou nepočítejte po dobu prvních čtrnácti dní trvání nemoci. Bude vám náležet až od patnáctého dne. Tuto dávku vyplácí OSSZ.

Nárok na dávku může vzniknout i z ochranné lhůty, která je 7 dní od zániku nemocenského pojištění. Během pracovní neschopnosti samozřejmě nesmíte osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Můžete ji ale vykonávat prostřednictvím zaměstnanců.

Využít můžete komerčního pojištění

Pojistit se může samozřejmě každý. Podle společnosti Partners ale živnostníci riziko, že nebudou moci pracovat, dosti podceňují. Přitom právě podnikatel by si měl uvědomit, že jeho práci za něj nikdo neudělá. A čím delší bude jeho výpadek práceschopnosti, tím vážnější to bude mít dopad na finanční situaci jeho i celé rodiny.

Proč podnikatelé možnost pojištění podceňují?

Podle analytika Partners Pavla Krejčíka je důvodů hned několik. V první řadě jsou přesvědčeni o tom, že jim se nic stát nemůže a na to také spoléhají. Druhým důvodem může být fakt, že v minulosti uzavřeli pojistku se špatným plněním. 

„Živnostníci mohou mít pocit, že je pojistka moc drahá a raději si tvoří rezervu. Což je správná cesta, rezerva je určitě lepší řešení. Na druhou stranu dokud rezerva není dostatečná, pojistka může pomoci. Případně pojistka při dlouhém výpadku může rezervu doplnit. Měsíční pojistné v případě běžného OSVČ klienta se pohybuje mezi 500 až 1 500 korunami. Takové pojištění invalidity může dosahovat například až dvou milionů korun, aby byl člověk schopen pokrýt rozdíl mezi měsíčními výdaji a státním invalidním důchodem do konce produktivního věku a pojištění úmrtí může krýt velké půjčky a úvěry. Takové sumy už lehce nenaspoříte,“ říká Pavel Krejčík.                                                              

Pokud se rozhodnete pojištění uzavřít, můžete mít problém s doložením odpovídajícího měsíčního příjmu. Ten určuje parametry pojistné smlouvy a výši pojistného. V některých pojišťovnách už ale vychází z doloženého obratu, ne z příjmu. 

Další článek


 

Další články

6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

Řada podnikatelů vyplňuje přiznání ve stresu. Jak se vyvarovat chyb?

Před 3 hodinami  |  Kleinová Andrea

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Týká se vás i příloha číslo dvě daňového přiznání.

Před 6 hodinami  |  Gola Petr

Hypotéka vs. pronájem: Co se vyplatí?

Hypotéka vs. pronájem: Co se vyplatí?

Včera  |  Ondráčková Kamila  |  1
Většinou se stěhujeme jen za humna

Většinou se stěhujeme jen za humna

Včera  |  Rybová Romana
Nejvíce věříme starožitnostem, drahým kovům a stavebnímu spoření

Nejvíce věříme starožitnostem, drahým kovům a stavebnímu spoření

Včera  |  Rybová Romana

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více