FinExpert.e15.cz

Od srpna se zvýší příspěvek na péči

Měsíční částka příspěvku se odvíjí od přiznaného stupně závislosti.

Příspěvek na péči slouží k financování služeb, které není příjemce příspěvku schopen sám zvládnout. Od srpna se tento příspěvek zvyšuje. Jaké má postavení osoba pečující o závislou osobu z pohledu zdravotního a sociálního pojištění? 

Legislativou je příspěvek na péči určen závislé osobě na pomoci jiné osoby, přičemž příspěvek na péči slouží k financování cizí péče, ať už od fyzické osoby (např. příbuzného) nebo příslušným zařízením. 

Měsíční částka příspěvku na péči se odvíjí od přiznaného stupně závislosti. V Česku jsou stanoveny 4 stupně závislosti. Na základě podané žádosti o příspěvek na péči na místně příslušném úřadu práce dojde k posouzení stupně závislosti. Posuzují se důležité kritéria vlastní samostatné schopnosti zvládat každodenní úkony jako je např. stravování, komunikace, hygiena. 

Rodinný rozpočet | Zákony | Sociální pojištění

Co je dobré vědět o příspěvku na péči v devíti bodech?

Při posouzení nároku se hodnotí několik důležitých kritérií.

Jak vysoký je příspěvek na péči? 

Výše příspěvku se liší u dětí do 18 let a u dospělých. Od srpna 2016 se oproti aktuálnímu stavu příspěvek na péči zvyšuje o 10 %. Měsíční výše příspěvku na péči od 1. srpna 2016 bude: 

  • 880 Kč (nad 18 let) a 3 300 Kč (do 18 let) v I. stupni závislosti (lehká závislost)
  • 4 400 Kč (nad 18 let) a 6 600 Kč (do 18 let) ve II. stupni závislosti (středně těžká závislost)
  • 8 800 Kč (nad 18 let) a 9 900 Kč (do 18 let) ve III. stupni závislosti (těžká závislost)
  • 13 200 Kč (pro všechny) ve IV. stupni závislosti (úplná závislost)

Pečující osoba a zdravotní pojištění

Skloubit práci a péči o závislou osobu je velmi složité, proto v praxi nemá řada pečujících lidí žádný vlastní příjem. Když nemá pečující osoba žádný zdanitelný příjem, tak neplatí daň z příjmu, ale zdravotní pojištění musí být vždy placeno. Pouze za státní pojištěnce (např. nezaopatřené děti, důchodce, ženy na rodičovské dovolené) platí zdravotní pojištění stát. 

  • Pro účely placení zdravotního pojištění se za státní pojištěnce považují také závislé osoby na péči jiné osoby ve stupni závislosti II, III a IV. 
  • Stát platí zdravotní pojištění rovněž za osoby pečující o závislou osobu ve stupni závislosti II, III a IV a o děti mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I. závislosti. 

Vždy je potřeba splnit u příslušné  zdravotní pojišťovny oznamovací povinnost, aby byl řádně splněn statut "státního pojištěnce". 

Praktický příklad

Paní Nováková pečuje o svoji jediné dítě (devítiletou dceru) v I. stupni závislosti. Do dosažení 10 let platí zdravotní pojištění stát za paní Novákovou i dceru. Jakmile dcera nebude splňovat již věkovou podmínku, tak bude stát platit zdravotní pojištění pouze za dceru (bude pořád nezaopatřeným dítětem). Paní Nováková potom již nebude považována za státního pojištěnce. Pro paní Novákovou by bylo vhodné mít práci např. na zkrácený úvazek, aby bylo zdravotní pojištění placeno ze zaměstnání. 

Péče o závislou osobu a důchod

Pro přiznání státního důchodu musí být získána potřebná doba pojištění. Získaná doba pojištění rovněž ovlivňuje i měsíční výši důchodu. Pečující osoba přitom často nemá během péče o závislou osobu příjem, ze kterého by se odvádělo důchodové pojištění. Při splnění zákonných podmínek se však doba péče o závislou osobu hodnotí do doby pojištění pro důchodové účely jako náhradní doby pojištění. 

  • Pro důchodové účely (pro účely starobního důchodu nebo invalidního důchodu) se jako náhradní doba pojištění hodnotí péče o bezmocnou osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I. závislosti nebo péče o bezmocnou osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV. závislosti, pokud spolu žijí v domácnosti (u blízké osoby se podmínka společné domácnosti nevyžaduje). 

Dobu péče o závislou osobu je potřeba při podání žádosti o důchodu prokázat příslušným rozhodnutím OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení). O potvrzení je potřeba si zažádat. 

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Je to pravda
evastarova@seznam.cz
21. 7. 2016, 00:20
Je pravda, že tento příspěvek se nevztahuje na dítě ...
Petra Haasová
24. 4. 2016, 16:23

Další články

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Před 9 hodinami  |  Rybová Romana
E-shopy se se zavedením povinnosti EET vyrovnaly poměrně dobře

E-shopy se se zavedením povinnosti EET vyrovnaly poměrně dobře

Před 10 hodinami  |  Ondráčková Kamila
6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

Řada podnikatelů vyplňuje přiznání ve stresu. Jak se vyvarovat chyb?

Před 13 hodinami  |  Kleinová Andrea

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Týká se vás i příloha číslo dvě daňového přiznání.

Před 16 hodinami  |  Gola Petr

Hypotéka vs. pronájem: Co se vyplatí?

Hypotéka vs. pronájem: Co se vyplatí?

Včera  |  Ondráčková Kamila  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více