FinExpert.e15.cz

Novela zákona o platebním styku: Co nám přinese?

Novela by měla zlepšit postavení spotřebitele, a to v oblasti účtů.

Vláda před několika dny schválila novelu zákona o platebním styku, kterou jí předložilo Ministerstvo financí. Čeho se budou změny týkat? Například by měla být sjednocena terminologie používaná bankami v jejich obchodních podmínkách a cenících. Dále novela upravuje náležitosti informačních dokumentů týkajících se poplatků, měly by být také stanoveny podmínky pro provoz tzv. internetových srovnávačů bankovních poplatků. „Snahou Ministerstva financí není jen maximálně spotřebitelům usnadnit jejich orientaci v nabídkách jednotlivých bank, ale také zlepšit a posílit jejich postavení,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Bankám bude „nařízeno“, aby používaly ve svých sazebnících a obchodních podmínkách jednoduchou terminologii, která bude pro jejich klienty jednoduše pochopitelná. „Dnes je běžné, že stejné služby se v obchodních podmínkách bank označují různě, což komplikuje nejen orientaci spotřebitelů v jednotlivých nabídkách, ale také možnost srovnání,“ upřesnil Andrej Babiš. 

Aktuálně | Zajímavosti | Platíme | Banky | Účty | Právo

Evropská unie řeší právo na bankovní účet

Podle nové směrnice bude moct mít od roku 2016 základní účet u banky i bezdomovec.

Klienti bank dostanou před tím, než uzavřou smlouvu o založení bankovního účtu, standardizovaný dokument. Bude v něm uveden výčet všech poplatků, které po nich banka bude požadovat. Díky tomuto dokumentu by mělo být snazší porovnávat nabídky různých bank. Klient také jednou ročně obdrží souhrnný přehled poplatků, které za uplynulých 12 měsíců své bance zaplatil.

„Jde o implementaci evropské směrnice, která požaduje, aby existovala skupina produktů, jejichž názvy i obsah budou sjednoceny napříč celou Evropskou unií. Prostor pro národní úpravu, odlišnou od tohoto požadavku směrnice, neexistuje. Směrnice očekává, že toto opatření klientům usnadní srovnání podmínek, které banky a další povinné subjekty u vymezených produktů nabízejí, a tuto rétoriku přebírají i tuzemské oficiální komentáře k návrhu novely zákona o platebním styku, jímž se směrnice implementuje. Nepopíráme, že tato úprava srovnatelnost podpoří, ale současně máme za to, že základním faktorem podporujícím transparentnost trhu je v našem případě jeho vysoce konkurenční charakter. Je nutno také dodat, že přizpůsobení bank tomuto požadavku směrnice bude nákladné,“ vysvětluje Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace. 

Switching

Nově by měli všichni poskytovatelé platebních služeb umožňovat změnu platebního účtu (switching). Upraveny budou také lhůty a pravidla pro převedení platebního účtu k jiné bance. Z nynějších nejméně 15 na 12 pracovních dnů. „Spotřebitelům se tak otevře možnost snadno si převést účet do jiné banky, přičemž jim zůstane zachováno nastavení trvalých příkazů a inkas. Cílem je jednoduše změnit dosavadní banku, jestliže v jiné spotřebitel dostane lepší nabídku,“ vysvětluje Ministerstvo financí.

Stránky porovnávající poplatky

Upravena budou i pravidla pro provoz internetových stránek srovnávajících poplatek za vedení platebních účtů. Podle Ministerstva financí dojde také k přizpůsobení českého právního řádu evropskému nařízení o mezibankovních poplatcích, které stanoví maximální přípustnou výši tzv. mezibankovních poplatků a některé další povinnosti v souvislosti s prováděním karetních transakcí.

Co na to banky?

„Ve srovnání se stávajícím kodexem mobility, jehož funkčnost je prověřena, přináší novela jak pro banky, tak i pro klienty, náročnější požadavky, a to včetně zvýšení administrativní náročnosti. Nároky budou kladeny nejen na banky, ale i na klienty, kteří se budou muset přesně rozhodnout, jakým způsobem chtějí změnit banku. 

„Připravovaná změna mimo jiné pro Českou spořitelnu znamená nutnost upravit své systémy a vnitřní procesy tak, abychom dokázali splnit zákonné lhůty a především vše vyřídit k plné spokojenosti klientů,“ uvádí Kristýna Havlingerová, tisková mluvčí České spořitelny.

„Obecně tyto změny hodnotíme jako pozitivní směrem ke klientům. Zůstává nicméně otázkou, zda je na vysoce konkurenčním českém trhu základní platební účet nutností. Aktuálně totiž už drtivá většina bank účty zadarmo v nějaké formě nabízí. Pro některé klienty bude určitě přínosem sjednocení základních/nejpoužívanějších poplatků. Také tzv. nákladový výpis jistě ocení řada klientů. Asi nejvíce ale klienti ocení to, že v případě změny banky za ně nová banka v rámci tzv. mobility zajistí kontaktování inkasních společností, kterým sama oznámí změnu účtu,“ říká Tomáš Zavoral z Raiffeisenbank.

„Novela zákona zavede například účty za přiměřenou cenu pro všechny nebo povinný převod účtu z jedné banky do jiné. Jde o věci, které již standardně nabízíme - účty bez poplatků a bez podmínek pro všechny máme již řadu let, stejně tak zájemcům převedeme zdarma osobní účet z jiné tuzemské banky k nám. Proto pro nás novela nepředstavuje žádné zásadní změny ani inovace. Pomůže především těm klientům, jejichž banka aktuálně není zapojena do tzv. kodexu mobility, a kteří by si chtěli nechat účet včetně trvalých příkazů a inkas převést jinam,“ řekl nám Zdeněk Kovář z Fio banky.

„Některé nové požadavky spíš pojmenovávají současný stav, kdy bezplatný účet je dnes k dispozici. Před 10 lety tomu bylo úplně jinak a stávalo se, že náklady na účet byly ve srovnání se zahraničním zcela absurdní. Stejně tak přehled poplatků je běžné k dispozici na internetu prostřednictvím nejrůznějších kalkulaček. Sjednocení názvosloví je asi užitečná věc, pokud to přispěje k transparentnosti. A kodex mobility je určitě užitečná věc, která klientovi ulehčí výměnu drahé banky za takovou, kde jsou poplatky žádné nebo minimální,“ souhlasí Pavel Vlček z mBank.

Další článek


 

 


Další články

6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

Řada podnikatelů vyplňuje přiznání ve stresu. Jak se vyvarovat chyb?

Před 1 hodinou  |  Kleinová Andrea

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Týká se vás i příloha číslo dvě daňového přiznání.

Před 4 hodinami  |  Gola Petr

Hypotéka vs. pronájem: Co se vyplatí?

Hypotéka vs. pronájem: Co se vyplatí?

Včera  |  Ondráčková Kamila  |  1
Většinou se stěhujeme jen za humna

Většinou se stěhujeme jen za humna

Včera  |  Rybová Romana
Nejvíce věříme starožitnostem, drahým kovům a stavebnímu spoření

Nejvíce věříme starožitnostem, drahým kovům a stavebnímu spoření

Včera  |  Rybová Romana

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více