FinExpert.e15.cz

Nic není zadarmo, ani jízda po silnici

Novela zákona o dani silniční nabyla účinnosti 1. ledna 2009. Výjimky se poprvé použijí již pro zdaňovací období roku 2008.

Důležitým pojmem se stává „datum první registrace vozidla“. Tedy okamžik jeho zapsání do registru silničních vozidel, a to v tuzemsku nebo v zahraničí. U všech vozidel, která jsou předmětem daně, se podle nového znění § 6 odst. 6 a 7 zákona o dani silniční počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 snižuje roční sazba daně po dobu 9 let (108 kalendářních měsíců) od první registrace v České republiky nebo v zahraničí, a to následujícím způsobem:

  • 49 % po dobu prvních 36 kalendářních měsíců,
  • 40 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců a
  • 25 % po dobu dalších 36 kalendářních měsíců.

Příklad: Automobil byl poprvé registrovaný v Česku 20. ledna 1999. Lze použít tohoto snížení?

Řešení: Nelze. Snížení lze poprvé uplatnit za leden 2008 a to již uplynulo více než 108 kalendářních měsíců. 01/1999 – 12/2007 – 9 x 12 měsíců = 108 kalendářních měsíců, to znamená, že leden 2008 bude 109. měsícem od registrace a tudíž nelze použít toto ustanovení na snížení roční sazby daně.

Příklad: Automobil byl poprvé registrovaný v Německu v únoru 1999. Lze použít tohoto snížení a pokud ano v jaké výši?

Řešení: 02/1999 – 12/2007 – (11 x 1) + (12 x 8) = 107 kalendářních měsíců, takže pouze za měsíc leden 2008 lze použít tohoto snížení ve výši 25 %. Od měsíce února již není možno tohoto ustanovení využít ke snížení sazby daně.Zde je nutno upozornit na to, že musí být doložen doklad o první registraci, v tomto případě z Německa. Podle zákona o správě daní a poplatků musí být tento doklad úředním překladem v češtině nebo slovenštině.

Příklad: Poplatník koupil dne 1. dubna 2006 nový nákladní automobil kategorie N2. K první registraci došlo v České republice 1. května 2005. Nákladní automobil má nejvyšší povolenou hmotnost 10 tun a 2 nápravy. Dle technického průkazu splňuje emisní limity EURO 4.

Řešení v roce 2007: Je splněn emisní limit EURO 4, a tudíž lze snížit sazbu daně o 48 %. Roční sazba činí 9 600 Kč, po snížení 4 992 Kč.

Řešení v roce 2008: Datum první registrace je 1. květen 2005 a od tohoto data ce počítá časový test. Nárok vzniká počínaje kalendářním měsícem první registrace, tj. v květnu 2000 a trvá 108 měsíců.

  • Rok 2005 – 8 měsíců: 48 %
  • Rok 2006 – 12 měsíců: 48 %
  • Rok 2007 – 12 měsíců: 48 %
  • Rok 2008 – 4 měsíce: 48 %
  • Rok 2008 – 8 měsíců: 40 %

Takže z pomocného výpočtu vidíme, že po dobu 4 měsíců roku si budeme moci uplatnit snížení sazby daně ve výši 48 % a zbývajících 8 měsíců roku 2008 si budeme moci uplatnit už jen 40 %. Roční sazba se nemění a jedy stejná jako v roce 2007 - 9 600 Kč. Po snížení bude sazba daně činit (4/12 z 9 600 se sníží o 48 % = 1 664) + (8/12 z 9 600 se sníží o 40 % = 3 840) = 5 504 Kč.

Podle § 6 odst. 6 se toto ustanovení nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 2002, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda ČR.

Při změně provozovatele vozidla se toto snížení roční sazby daně uplatní nejdříve v kalendářním měsíci, ve kterém byl proveden zápis změny provozovatele v technickém průkazu.

V roce 2009

Počátkem roku 2009 se zvyšuje roční sazba daně o 25 % u vozidel, která byla poprvé registrována v České republice nebo v zahraničí do 31. ledna 1989. Upozorňuji na to, že se toto vyšší procento nově týká i vozidel registrovaných poprvé v zahraničí před 1. lednem1990.

Příklad: Osobní automobil byl poprvé zaregistrován v Rakousku 10. října1988. V roce 2008 i 2009 je používán v České republice k podnikatelské činnosti. Bude uplatněno zvýšení sazby daně a pokud ano, v jaké výši?

Řešení v roce 2008: Ne, nebude provedeno zvýšení sazby daně. V roce 2008 se uplatní zvýšení 15 % jen u vozidel poprvé zaregistrovaných v České republice.

Řešení v roce 2009: Ano, zvýšení sazby daně ve výši 25 % se uplatní i u vozidel poprvé zaregistrovaných v zahraničí.

Do zákona byly zařazeny nové tituly osvobození. Toto osvobození podporuje používání alternativních paliv emisně méně zatěžujících životní prostředí. Zcela se tedy osvobozují vozidla pro dopravu osob a vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, které mají pohon: elektrický, hybridní (kombinují spalovací motor a elektromotor), na zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG a pohon na spalování automobilového benzínu etanolu 85 označovaného jako E85. Za tato vozidla se podle zákona ani neplatí zálohy na daň. Do daňového přiznání se však uvádějí.

Změna v § 2 odst. 1 zákona říká, že předmětem daně silniční jsou vždy (tedy i když nejsou používána k podnikání) silniční vozidla registrovaná v České republice s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů. U neziskových subjektů, nepodnikajících občanů a ostatních subjektů z celospolečensky žádoucích oblastí (školství, zdravotnictví, kultura, sociální péče atd.) je v případě nákladních vozidel vč. tahačů, nákladních přívěsů a návěsů, která nejsou používána k podnikatelským účelům, stanoveno snížení, a to: 100 % u vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, 48 % u vozidel s největší povolenou hmotností 12 tun a vyšší. Snížení je provedeno bez ohledu na datum první registrace, nebude se tedy současně provádět u starých vozidel zvýšení sazby daně o 25 %.

U vozidel, kde bude snížení o 100 %, se nebudou platit zálohy a nebude se podávat daňové přiznání. U vozidel se snížením o 48 % se bude platit pouze jedna záloha na daň do 15. prosince ve výši 70 % roční daňové povinnosti.

Další článek


 

Související články

celkem 3 komentáře

Poslední komentáře

Datum 1.registrace v ČR
Vyhnálková
22. 1. 2009, 13:34
Rozpor v sazbě
Vilém Zych
21. 1. 2009, 11:15
ničemu nerozumím
step
7. 1. 2009, 18:25

Další články

Zdraví a rodina jsou pro nás na prvním místě

Zdraví a rodina jsou pro nás na prvním místě

Včera  |  Rybová Romana
V kterých zemích se žije nejlépe?

V kterých zemích se žije nejlépe?

Dle studie OSN „Human Development Index 2015“ patří Česko mezi třicítku zemí s nejlepšími životními podmínkami.

11.  5.  2016  |  Gola Petr  |  7

Jak se změní daňové povinnosti při prodeji nemovitosti?

Jak se změní daňové povinnosti při prodeji nemovitosti?

Při prodeji bytu, domu či pozemku se odvádí daň z nabytí nemovitých věcí. Jestliže však legislativním procesem úspěšně projde novela, dojde ke změně poplatníka.

Včera  |  Ivanco Gabriela

Minimální mzda by se měla opět zvýšit. Je ale otázkou o kolik

Minimální mzda by se měla opět zvýšit. Je ale otázkou o kolik

Včera  |  Rybová Romana
Život se psem stojí stovky tisíc

Život se psem stojí stovky tisíc

Jen málokdy si uvědomuje, kolik nás takový pes za celý jeho život stojí. A nejde o malé částky.

Včera  |  Skálová Jana  |  5

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Přehled | Zajímavosti | Vyděláváme | Bydlíme

V kterých zemích se žije nejlépe?

Dle studie OSN „Human Development Index 2015“ patří Česko mezi třicítku zemí s nejlepšími životními podmínkami. více

EuroEUREUR27.025 Kč-0.019 %
Americký dolarUSDUSD24.192 Kč-0.252 %
Britská libraGBPGBP35.570 Kč-0.107 %
Japonský jenJPYJPY21.979 Kč-0.146 %
Chorvatská kunaHRKHRK3.605 Kč-0.111 %
více...
PX890.100-0.02 %
CETV56.4000.00 %
ČEZ429.400-0.35 %
Erste Bank663.5000.47 %
Fortuna86.2001.41 %
více...
Meziroční změna HDP4,50%3Q / 15
Míra nezaměstnanosti6,40%k 1. 1. 16
Meziroční inflace0,60%k 1. 1. 16
Průměrná hrubá mzda26 072 Kč3Q / 15
Meziroční růst průmyslu-1,70%k 1. 12. 15
více