FinExpert.e15.cz

Nemocenské dávky v roce 2016

Základ, ze kterého se vypočítávají nemocenské dávky, se zpravidla zjišťuje z hrubých příjmů.

Výše nemocenských dávek (nemocenské, ošetřovného a mateřské) závisí na dosahovaném příjmu. Kdy náleží nemocenské dávky a jak jsou vysoké v roce 2016? 

Díky nemocenským dávkám jsou zaměstnanci finančně zajištěni v případě vlastní nemoci, nemoci dítěte nebo jiného člena rodiny a během mateřské dovolené. Všechny nemocenské dávky se odvíjí od dosahovaného příjmu v rozhodném období. Základ, ze kterého se vypočítávají nemocenské dávky (denní vyměřovací základ), se zpravidla zjišťuje z hrubých příjmů dosažených ve 12 předcházejících kalendářních měsících v průměru na jeden den.

Při výpočtu všech nemocenských dávek (nemocenské, ošetřovného i mateřské) se denní vyměřovací základ redukuje. Pro rok 2016 jsou redukční hranice 901 Kč, 1 351 Kč a 2 701 Kč. 

  • Do první redukční hranice se počítá ošetřovné a nemocenské z 90 %, mateřská ze 100 %.
  • Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítají nemocenské dávky z 60 %. 
  • Z druhé do třetí redukční hranice se počítají nemocenské dávky z 30 %. 
  • K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Nemocenská a ošetřovné potom činí 60 % z denního vyměřovacího základu, mateřská 70 %.

Podmínky pro přiznání nemocenských dávek

Pro přiznání jednotlivých dávek musí být splněny různé legislativní podmínky. Zaměstnankyně má nárok na mateřskou (peněžitý příspěvek v mateřství), když v den nástupu na mateřskou dovolenou je účastna na nemocenském pojištění, to znamená, že ji trvá pracovní smlouva a získala dobu pojištění alespoň v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Mateřská je přiznána i při nástupu na mateřskou v ochranné 180denní lhůtě po skončení zaměstnání. Na mateřskou se nastupuje 8. až 6. týden před očekávaným dnem poradu, potřebné doklady vypisuje gynekolog. Během trvání pracovního poměru vzniká i nárok na nemocenskou a ošetřovné. Nemocenskou je možné pobírat i při vzniku pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnaneckého poměru. Ošetřovné nelze po skončení zaměstnaneckého poměru pobírat. 

Jak dlouho se nemocenské dávky pobírají?

Mateřská se pobírá standardně 28 týdnů, při vícečetném porodu 37 týdnů. Ošetřovné je možné pobírat 9 kalendářních dní, přičemž během pobírání ošetřovného se mohou rodiče vystřídat (např. matka pobírá ošetřovné 6 dní a otec 3 dny). Osamělí rodiče mohou pobírat ošetřovné 16 kalendářních dní. Podpůrčí doba u nemocenské začíná 15. kalendářní den a maximální podpůrčí doba činí 380 dní. Při dlouhodobých zdravotních problémech je potřeba si již požádat o invalidní důchod na místně příslušné OSSZ. Nárok na nemocenskou nemá zaměstnanec, který si přivodil dočasnou pracovní neschopnost úmyslně. Zaměstnanec, jenž si způsobil pracovní neschopnost v zaviněné rvačce nebo v důsledku opilosti má nárok na nemocenskou pouze ve výši jedné poloviny vypočtené nemocenské. 

Jak vysoké jsou nemocenské dávky? 

V přiložené tabulce máme vypočteny všechny nemocenské dávky v závislosti na dosahované mzdě. Všechny výpočty jsou provedeny pro rok 2016. Mateřská je spočítána za 30 dní, ošetřovné za 7 dní a nemocenská za 30 dní nemoci po skončení pobírání náhrady mzdy, kterou vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel a která náleží v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti.

Výše nemocenských dávek u jednotlivých příjmů v roce 2016

Klepněte pro větší obrázek

Další článek


 

 


Další články

Ženy žijí déle, ale na důchod si spoří méně než muži

Ženy žijí déle, ale na důchod si spoří méně než muži

Před 1 hodinou  |  Ondráčková Kamila
Každý pátý třicátník žije s rodiči. Mamahotel zapadá do jeho životního stylu

Každý pátý třicátník žije s rodiči. Mamahotel zapadá do jeho životního stylu

Před 1 hodinou  |  Ondráčková Kamila  |  1
Tipy: Jak ušetřit stovky litrů v koupelně?

Tipy: Jak ušetřit stovky litrů v koupelně?

Podívejte se, jak jednoduše šetřit vodou a snížit si tak své výdaje.

Před 4 hodinami  |  Poncarová Jana  |  12

Převod auta: od června nastane změna

Převod auta: od června nastane změna

Před 4 hodinami  |  Rybová Romana  |  1
Zálohové výživné bylo schváleno vládou. Co to pro nás znamená?

Zálohové výživné bylo schváleno vládou. Co to pro nás znamená?

Zálohové výživné vládě předložila ministryně Michaela Marksová.

Před 14 hodinami  |  Rybová Romana  |  2

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Daňové přiznání | Školkovné | Sleva na dani | Daně | Vyděláváme

Kdy vzniká zaměstnancům daňový přeplatek? Zde jsou nejčastější případy

Čas na podání daňového přiznání máte v roce 2017 do pondělí 3. dubna. více