FinExpert.e15.cz

Nemocenské dávky v příštím roce

Základ, ze kterého se vypočítávají nemocenské dávky, se zpravidla zjišťuje z hrubých příjmů.

Výše nemocenských dávek (nemocenské, ošetřovného a mateřské) závisí na dosahovaném příjmu. Kdy náleží nemocenské dávky a jak jsou vysoké v roce 2016? 

Díky nemocenským dávkám jsou zaměstnanci finančně zajištěni v případě vlastní nemoci, nemoci dítěte nebo jiného člena rodiny a během mateřské dovolené. Všechny nemocenské dávky se odvíjí od dosahovaného příjmu v rozhodném období. Základ, ze kterého se vypočítávají nemocenské dávky (denní vyměřovací základ), se zpravidla zjišťuje z hrubých příjmů dosažených ve 12 předcházejících kalendářních měsících v průměru na jeden den.

Při výpočtu všech nemocenských dávek (nemocenské, ošetřovného i mateřské) se denní vyměřovací základ redukuje. Pro rok 2016 jsou redukční hranice 901 Kč, 1 351 Kč a 2 701 Kč. 

  • Do první redukční hranice se počítá ošetřovné a nemocenské z 90 %, mateřská ze 100 %.
  • Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítají nemocenské dávky z 60 %. 
  • Z druhé do třetí redukční hranice se počítají nemocenské dávky z 30 %. 
  • K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Nemocenská a ošetřovné potom činí 60 % z denního vyměřovacího základu, mateřská 70 %.

Podmínky pro přiznání nemocenských dávek

Pro přiznání jednotlivých dávek musí být splněny různé legislativní podmínky. Zaměstnankyně má nárok na mateřskou (peněžitý příspěvek v mateřství), když v den nástupu na mateřskou dovolenou je účastna na nemocenském pojištění, to znamená, že ji trvá pracovní smlouva a získala dobu pojištění alespoň v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Mateřská je přiznána i při nástupu na mateřskou v ochranné 180denní lhůtě po skončení zaměstnání. Na mateřskou se nastupuje 8. až 6. týden před očekávaným dnem poradu, potřebné doklady vypisuje gynekolog. Během trvání pracovního poměru vzniká i nárok na nemocenskou a ošetřovné. Nemocenskou je možné pobírat i při vzniku pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnaneckého poměru. Ošetřovné nelze po skončení zaměstnaneckého poměru pobírat. 

Jak dlouho se nemocenské dávky pobírají?

Mateřská se pobírá standardně 28 týdnů, při vícečetném porodu 37 týdnů. Ošetřovné je možné pobírat 9 kalendářních dní, přičemž během pobírání ošetřovného se mohou rodiče vystřídat (např. matka pobírá ošetřovné 6 dní a otec 3 dny). Osamělí rodiče mohou pobírat ošetřovné 16 kalendářních dní. Podpůrčí doba u nemocenské začíná 15. kalendářní den a maximální podpůrčí doba činí 380 dní. Při dlouhodobých zdravotních problémech je potřeba si již požádat o invalidní důchod na místně příslušné OSSZ. Nárok na nemocenskou nemá zaměstnanec, který si přivodil dočasnou pracovní neschopnost úmyslně. Zaměstnanec, jenž si způsobil pracovní neschopnost v zaviněné rvačce nebo v důsledku opilosti má nárok na nemocenskou pouze ve výši jedné poloviny vypočtené nemocenské. 

Jak vysoké jsou nemocenské dávky? 

V přiložené tabulce máme vypočteny všechny nemocenské dávky v závislosti na dosahované mzdě. Všechny výpočty jsou provedeny pro rok 2016. Mateřská je spočítána za 30 dní, ošetřovné za 7 dní a nemocenská za 30 dní nemoci po skončení pobírání náhrady mzdy, kterou vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel a která náleží v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti.

Výše nemocenských dávek u jednotlivých příjmů v roce 2016

Klepněte pro větší obrázek

Další článek


 

 


Další články

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Seznamte se s nejčastějšími mýty okolo spotřeby paliva.

Před 1 hodinou  |  web Investiční  |  57

Za dovolenou si nejspíš připlatíme

Za dovolenou si nejspíš připlatíme

Před 3 hodinami  |  Rybová Romana  |  1
Máte děti? Využijte těchto slev

Máte děti? Využijte těchto slev

Pokud si vyjede čtyřčlenná rodinka na výlet, nemalé výdaje dá už na počátku cesty...

Před 11 hodinami  |  Rybová Romana

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Včera  |  Rybová Romana
E-shopy se se zavedením povinnosti EET vyrovnaly poměrně dobře

E-shopy se se zavedením povinnosti EET vyrovnaly poměrně dobře

Včera  |  Ondráčková Kamila

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více