FinExpert.e15.cz

Nejčastější omyly investorů

Nedodržení základních investičních pravidel obvykle končí ztrátou peněz. Doporučení k výhodné investici je třeba brát s rezervou.

V médiích i odborných publikacích jsou často popisována základní pravidla investování. I když naprostá většina drobných investorů s uváděnými pravidly souhlasí, při podrobnější analýze investičních portfolií se zdá, že některá doporučení jsou často podceňována. Jaké jsou nejčastější omyly začínajících investorů?

Dobrá rada je zdarma

Začínající investoři jsou v otázkách nejvhodnějšího způsobu zhodnocení volných finančních prostředků odkázáni na doporučení investičních poradců bank, nezávislých poradenských firem či nejrůznějších makléřských společností. Investiční poradci si za předložení návrhu nejvhodnějších investičních nástrojů neúčtují žádné „viditelné“ poplatky (pozn.: nebereme v úvahu placené investiční poradenství, které je určeno pro omezenou skupinu investorů). Z tohoto důvodu může investor nabýt dojmu, že poradenství je zdarma. Každý poradce, pracující pro banku, nezávislou poradenskou společnost či obchodníka s cennými papíry, je odměňován v závislosti na objemu realizovaných obchodů. Čím více obchodů uskuteční, tím více vydělá. V případě investice do podílových fondů získává poradce část vstupního poplatku. Makléřské společností zase zpoplatňují provedené obchody.

Podle Steffena a Simone Uttich, autorů knihy Jsou to jen peníze, se investiční poradce dostává při výběru investičních nástrojů do klasického střetu zájmů. Je jen na poradci zda vybere pro klienta nákladově nejvýhodnější produkt či upřednostní vlastní provizi. Z tohoto důvodu doporučují autoři knihy zdravou nedůvěru v nejlepší doporučení investičních poradců.

Nová investiční témata přináší nadvýkonnost

Aby mohli poskytovatelé investičních produktů získávat stále nové peníze od investorů, musí permanentně nabízet nové ideje. Typickým příkladem posledních let jsou investice do ekologických projektů (např. využití sluneční, vodní či větrné energie) či projekty trvale udržitelného rozvoje. Není vyloučeno, že nové investiční příležitosti skutečně přinesou nadvýkonnost, ale ta bývá u většiny novinek obvykle jen krátkodobá. Každé investiční portfolio musí pokrývat především hlavní světové trhy a obsahovat časem „ověřené“ cenné papíry. Alternativní investice či zmíněná „módní“ témata mohou v portfoliu zastávat jen doplňkovou roli.

Výnos bez rizika

Žádný investor by neměl opomíjet základní vztah mezi výnosem a rizikem. Výše potenciálního výnosu vždy závisí na rizikovosti daného aktiva. Obecně platí, že méně rizikové investiční nástroje nabízejí nižší výnos než rizikovější aktiva (akcie, indexové akcie, komoditní kontrakty, měny apod.). Kdo není ochoten podstupovat vysoké riziko případné ztráty, ten by měl využívat pouze méně rizikové investiční nástroje.

Za bezpečné jsou považovány investice do státních dluhopisů. Pro vyhodnocení rizikovosti daného investičního nástroje může posloužit aktuální výkonnost dlouhodobých státních dluhopisů vyspělých zemí. Aktiva slibující vyšší výnos nesou i vyšší rizika. Pokud bude mít investor neustále na paměti pravidlo o výnosu a riziku, neuvěří žádné nabídce slibující neobvyklý výnos za cenu nízkého rizika. Podle Steffena a Simone Uttich by se měl investor řídit heslem - úrok není vzhledem k rizikovosti cenného papíru příliš nízký ani vysoký, ale tak akorát.

Sázka na jednoho koně

V každé knize věnované investování je zdůrazňována nutnost diverzifikace. Cílem diverzifikace, tedy rozložení volných prostředků mezi různé třídy aktiv a různé cenné papíry, je snížení rizika. Dlouhodobý investor nesmí nikdy sázet jen na několik málo cenných papírů, jedno odvětví, zemi či region. Portfolio musí být sestaveno z několika desítek cenných papírů. Pro drobné investory, kteří obvykle pravidelně investují menší částky, jsou ideálním nástrojem zhodnocení podílové listy fondů či nákladově příznivější ETF. Tyto nástroje sami o sobě zaručují dostatečnou diverzifikaci.

Opakování výkonnosti minulých období

Nabídka investičních nástrojů je pro většinu drobných investorů nepřehledná. Mnoho začínajících investorů se při výběru nejvhodnějšího produktu zaměřuje na minulou výkonnost a předpokládá, že se minimálně stejně dobrý výnos bude opakovat i v následujících letech. Tato úvaha však odporuje principům finančních trhů. Výsledky minulých období nelze lineárně prodlužovat do budoucnosti. Trhy se pohybují v cyklech, které jsou různě dlouhé a mají různou intenzitu. Investor by měl při výběru nejvhodnějšího nástroje vyhodnocovat minulou výkonnost cenného papíru s přihlédnutím k aktuální fázi trhu. Nejlepší výsledky jsou totiž vcelku logicky obvykle dosaženy na konci růstové fáze.

Další článek


 

Související články


 


Další články

„Raiffka“ láká klienty Zuna na smartphone zdarma, musíte se ale upsat

„Raiffka“ láká klienty Zuna na smartphone zdarma, musíte se ale upsat

Před 6 hodinami  |  Pospíšil Aleš  |  1
Podnikové dluhopisy – jak se nespálit a vybrat ten správný

Podnikové dluhopisy – jak se nespálit a vybrat ten správný

U investorů, včetně těch drobných, se staly podnikové dluhopisy hitem spolu s tím, jak centrální banky snižovaly úrokové sazby a výnosy z vkladů klesaly.

Včera  |  Valentík Michal

Home office: MPSV chystá změny ve flexibilním zaměstnávání

Home office: MPSV chystá změny ve flexibilním zaměstnávání

Včera  |  Ondráčková Kamila
Účtenková loterie nefunguje, říká firma od fochu. V ČR už se chystá

Účtenková loterie nefunguje, říká firma od fochu. V ČR už se chystá

Včera  |  Pospíšil Aleš  |  1
Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Často se v práci potkáváme se situacemi, ve kterých nám je těžko.

24.  3.  2017  |  Medlíková Olga  |  2

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více