FinExpert.e15.cz

Kolik zaplatí živnostníci na daních za rok 2014?

Daň je možné snižovat o daňové slevy a daňové odpočty.

Všichni živnostníci vykonávající po celý rok 2014 hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí z hrubého zisku zaplatit daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Jak vysoké jsou celkové daňové odvody? 

Výše daňové povinnosti se odvíjí především od dosaženého hrubého zisku. Daň z příjmu fyzických osob je možné snižovat o daňové slevy a daňové odpočty. Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemají žádné odpočty a slevy vliv. 

Podání daňového přiznání

Do 1. dubna je nutné doručit na finanční úřad daňové přiznání za rok 2014. OSVČ, které mají zřízenu datovou schránku, musí daňové přiznání podat elektronicky, jinak obdrží pokutu ve výši 2 000 Kč, ve výjimečných případech je možné udělit pokutu až 50 000 Kč. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín posouvá o tři měsíce, tedy do 1. července 2014. Finanční úřad je nutné o této skutečnost písemně informovat do základního termínu. 

Termín pro "přehledy"

Do jednoho měsíce po termínu pro podání daňového přiznání je potřeba doručit na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu "přehled o příjmech a výdajích". Za rok 2014 tedy do 4. května, neboť 1. května je svátek a 2. a 3. května je víkend. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín posouvá o tři měsíce, tedy do 3. srpna (1. a 2. srpna je opět víkend). Při hlavní samostatné výdělečné činnosti se během roku platí zálohy na sociálním a zdravotním pojištění, které se následně odečtou od vypočteného sociálního a zdravotního pojištění za celý rok. Při hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy sociální i zdravotní pojištění zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. 

Výpočet daně z příjmu

Základním vstupním údajem pro výpočet daně z příjmu fyzických osob je hrubý zisk, který OSVČ zjistí z účetnictví, daňové evidence nebo evidence příjmů při stanovení výdajů paušálem. Od hrubého zisku se následně odečtou nezdanitelné položky. Daňovými odpočty jsou dary, úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření, zaplacené příspěvky na životním pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Při využití všech odpočtů je nutné dodržet zákonné podmínky, odpočet je možné uplatnit pouze do maximálních hodnot. Hrubý zisk ponížený o nezdanitelné položky se zaokrouhlí na sta dolů a vypočítá se základ daně. Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 %. Z daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti nad 1 245 216 Kč se odvádí ještě 7% solidární daň. Od vypočtené daně z příjmu se odečtou daňové slevy.

Základní sleva na poplatníka činí 24 840 Kč, sleva na manželku (manžela) s vlastními ročními příjmy do 68 000 Kč je 24 840 Kč, je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, tak je částka 49 680 Kč, na invalidní důchod prvního a druhého stupně dosahuje 2 520 Kč, na invalidní důchod třetího stupně činí 5 040 Kč, na průkaz ZTP/P je 16 140 Kč, na studenta činí 4 020 Kč. Daňovou novinkou je školkovné, které činí maximálně 8 500 Kč na jedno dítě. Dále je možné uplatnit daňové zvýhodnění, které činí 1 117 Kč na každé dítě za každý měsíc v roce 2014. OSVČ stanovující výdaje paušálem nemohou daňové zvýhodnění uplatnit, stejně jako slevu na manželku.

Živnostník vedoucí daňovou evidenci, který má dvě děti, má nárok na daňové zvýhodnění ve výši 26 808 Kč. Když je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu po slevách, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Při čerpání daňového bonusu za rok 2014 se na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic, obdrží se peníze od finančního úřadu. Podmínkou čerpání daňového bonusu je roční zdanitelný příjem nad 51 000 Kč.

Povinné pojistné

OSVČ na hlavní odvádí na povinné pojistné z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Na sociálním pojištění se odvádí 29,2 %  z vyměřovacího základu (při vstupu do II. pilíře 26,2 %) a na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. Když je skutečný vyměřovacího základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se povinné pojistné platí z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ při placení sociálního pojištění za celý rok 2014 je 77 832 Kč a při placení zdravotního pojištění za celý rok 2014 je 155 652 Kč.  

Souhrnná efektivní sazba daně za rok 2014 dle hrubého zisku

V přiložené tabulce máme uvedenu souhrnnou efektivní sazbu daně dle dosaženého hrubého zisku živnostníka za rok 2014. Při výpočtu daňové povinnosti uplatníme pouze základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Nejvyšší souhrnnou efektivní sazbu daně mají živnostníci s nízkým hrubým ziskem, kteří odvádí povinné sociální a zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu.  

Praktický výpočet 

Např. při hrubém zisku 300 000 Kč se zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 20 160 Kč (300 000 Kč x 15 %) - 24 840 Kč), na zdravotním pojištění 21 014 Kč (155 652 Kč x 13,5 %) a na sociálním pojištění 43 800 Kč (300 000 Kč x 50 % x 29,2 %). Zdravotní pojištění se vypočítává z minimálního vyměřovacího základu 155 652 Kč, který je vyšší než skutečný vyměřovací základ 150 000 Kč (300 000 Kč x 50 %). Na povinných daních se zaplatí 84 974 Kč (20 160 Kč + 21 014 Kč + 43 800 Kč). Efektivní souhrnná daňová sazba je 28,3 % (84 974 Kč: 300 000 Kč). Živnostník s hrubým ziskem 300 tisíc Kč zaplatí na povinných daních 28,3 % z dosaženého hrubého zisku

Porovnání zdanění dle zisku za rok 2014 (v Kč)

vyse dane.jpg

Další článek


 

 


Další články

V kterých zemích se žije nejlépe?

V kterých zemích se žije nejlépe?

Dle studie OSN „Human Development Index 2015“ patří Česko mezi třicítku zemí s nejlepšími životními podmínkami.

11.  5.  2016  |  Gola Petr  |  7

Jak se změní daňové povinnosti při prodeji nemovitosti?

Jak se změní daňové povinnosti při prodeji nemovitosti?

Při prodeji bytu, domu či pozemku se odvádí daň z nabytí nemovitých věcí. Jestliže však legislativním procesem úspěšně projde novela, dojde ke změně poplatníka.

Před 1 hodinou  |  Ivanco Gabriela

Minimální mzda by se měla opět zvýšit. Je ale otázkou o kolik

Minimální mzda by se měla opět zvýšit. Je ale otázkou o kolik

Před 3 hodinami  |  Rybová Romana
Život se psem stojí stovky tisíc

Život se psem stojí stovky tisíc

Jen málokdy si uvědomuje, kolik nás takový pes za celý jeho život stojí. A nejde o malé částky.

Před 12 hodinami  |  Skálová Jana  |  1

Počet uživatelů internetu roste díky chytrým telefonům

Počet uživatelů internetu roste díky chytrým telefonům

Včera  |  Rybová Romana

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Přehled | Zajímavosti | Vyděláváme | Bydlíme

V kterých zemích se žije nejlépe?

Dle studie OSN „Human Development Index 2015“ patří Česko mezi třicítku zemí s nejlepšími životními podmínkami. více

EuroEUREUR27.030 Kč0.018 %
Americký dolarUSDUSD24.253 Kč0.252 %
Britská libraGBPGBP35.608 Kč0.8 %
Japonský jenJPYJPY22.011 Kč-0.154 %
Chorvatská kunaHRKHRK3.609 Kč0.055 %
více...
PX885.440-0.54 %
CETV56.4500.09 %
ČEZ428.800-0.49 %
Erste Bank656.000-0.67 %
Fortuna86.1001.29 %
více...
Meziroční změna HDP4,50%3Q / 15
Míra nezaměstnanosti6,40%k 1. 1. 16
Meziroční inflace0,60%k 1. 1. 16
Průměrná hrubá mzda26 072 Kč3Q / 15
Meziroční růst průmyslu-1,70%k 1. 12. 15
více