FinExpert.e15.cz

Kdy za vás platí zdravotní pojištění stát?

Když nejste zaměstnanec ani podnikatel, kdy nemusíte platit sami?

V opačném případě budete platit minimální zdravotní pojištění, i když nebudete mít příjmy. Ze zákona jsou všichni občané s trvalým pobytem na území Česka zdravotně pojištěni a mají tedy povinnost hradit každý měsíc zdravotní pojištění.

Zaměstnanci je zdravotní pojištění sraženo z hrubé mzdy a za odvod zdravotního pojištění je zodpovědný jejich zaměstnavatel. OSVČ hradí zdravotní pojištění formou měsíčních záloh závislých na hospodářském výsledku v uplynulém roce. Když jste státními pojištěnci, tak za vás zdravotní pojištění hradí stát. V tomto případě je však nutné tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně oznámit.

Kdo je státní pojištěnec?

 • Nezaopatřené děti: Za nezaopatřené dítě se považuje dítě mladší 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje nebo se nemůže připravovat na povolání nebo podnikání pro nemoc nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Student VŠ starší 26 let již tedy musí platit každý měsíc své zdravotní pojišťovně 1 080 Kč, 13,5 % z minimální mzdy, v registru své zdravotní pojišťovny bude veden jako OBZP, tedy osoba bez zdanitelných příjmů.
 • Ten kdo, pobírá důchod: Jedná se o penzistu, který pobírá důchod starobní, invalidní a vdovský z důchodového pojištění.
 • Příjemce rodičovského příspěvku: Rodičovský příspěvek lze pobírat maximálně do 4 let věku dítěte, zpravidla však do 3 let věku. Rodičovský příspěvek může pobírat i otec dítěte při splnění zákonných podmínek. 
 • Ženy na mateřské a rodičovské dovolené: Během mateřské dovolené - 28 týdnů - platí za ženu zdravotní pojištění stát. Jestliže nesplníte zákonné podmínky pro pobírání mateřské, tak budete pobírat ihned po narození dítěte rodičovský příspěvek. Ve výjimečných případech může peněžitý příspěvek v mateřství pobírat i otec dítěte.
 • Uchazeč o práci: Každý nezaměstnaný musí být však zaregistrován u místně příslušného úřadu práce, aby za něj zdravotní pojištění platil stát. Pokud se v době nezaměstnanosti na úřad práce nezaregistrujete nebo budete z evidence úřadu práce vyřazeni, musíte počítat s tím, že budete v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP a budete muset platit za každý měsíc 1 080 Kč.
 • Pokud pobíráte dávku v hmotné nouzi: Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované musí splnit podmínku, že nejsou v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Také nesmíte být v evidenci uchazečů o zaměstnání a nemůžete pobírat starobní důchod, invalidní důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovský nebo vdovecký důchod, ani rodičovský příspěvěk nebo nesmíte být nezaopatřené dítě.
 • Když jste závislý na péči druhého: Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II - středně těžká závislost nebo stupni III - těžká závislost anebo stupni IV - úplná závislost.
  Zdravotní pojištění je placeno i za vás, pokud o tyto nemocné pečujete, a za pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I - lehká závislost.
 • Pokud celodenně pečujete alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku: Nesmíte samozřejmě pobírat rodičovský příspěvek nebo mateřskou. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích nebo mateřské škole, popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku - s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
 • Ostatní: Třeba pokud jste povoláni k vojenskému cvičení, pak osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy…

Proč si hlídat údaje v registru?

Každý pojištěnec musí být v registru své zdravotní pojišťovny veden v některé ze zákonných kategorií. Jestliže neplatí za pojištěnce zdravotní pojištění stát, nepracuje ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, tak je automaticky zařazen do kategorie „S“, což je osoba bez zdanitelných příjmů, neboli OBZP.

V tomto případě musí být ze zákona placeno pojistné ve výši 1 080 Kč měsíčně, tj. 13,5 % z minimální mzdy 8 000 Kč. Minimální pojistné musíte platit, i když nemáte žádné příjmy, například pokud studujete VŠ a je vám víc jak 26 let. Vždy je dobré příležitostně si hlídat údaje v registru své zdravotní pojišťovny. Za každý den prodlení s platbou zdravotního pojištění totiž nabíhá penále 0,05 % denně z dlužného pojistného.

Když splňujete podmínku, aby za vás zdravotní pojištění platil stát, tak je vhodné splnit oznamovací nebo registrační povinnost. Například zaregistrovat se na úřadu práce o měsíc později a nechat se vyřadit z evidence úřadu práce, může zbytečně znamenat nemále finanční výlohy na dlužném pojistném a zpravidla následně i penále. 
 

Další článek


 
celkem 8 komentářů

Poslední komentáře

Dobrý den,mám k Vám tento dotaz-půjdu tento rok do p...
zdeněk
6. 11. 2013, 16:39
Dobrý den,chci se zeptat jak to je.....když už na ně...
Zuzana
7. 7. 2013, 08:16
Dobrý den, pobírám invalidní důchod1.stupně azájíma...
Jana kocurová
5. 7. 2013, 11:45
mam duchodovy vek ,ale duchod neberu nemam odracovan...
a.lois
6. 5. 2013, 16:08
Dobrý den Jsem invalidní 2 stupně a chtěl bych se...
LUDEVÍT BODIŠ
25. 1. 2013, 18:55

Další články

Americký dolar by měl stát jen 15 Kč, říká Big Mac index

Americký dolar by měl stát jen 15 Kč, říká Big Mac index

Právě teď  |  Pospíšil Aleš
Na dovolené platíme kartou. Chorvatské kuny máme ale stále v oblibě

Na dovolené platíme kartou. Chorvatské kuny máme ale stále v oblibě

Před 2 hodinami  |  Rybová Romana
Jak si založit fungující e-shop?

Jak si založit fungující e-shop?

Nejdříve je nutné vědět, co chceme nabízet. A je dobré znát zboží, které chceme prodávat.

Před 10 hodinami  |  Rybová Romana

Chystáte se na dovolenou? Kde je to podle vás bezpečné? [fórum]

Chystáte se na dovolenou? Kde je to podle vás bezpečné? [fórum]

Včera  |  Fórum FinExpert.cz
Většina lidí už dává přednost kartě před hotovostí. Podívejte se proč

Většina lidí už dává přednost kartě před hotovostí. Podívejte se proč

23.  7.  2016  |  Ondráčková Kamila  |  5

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Z dlouhé chvíle... Zkoukněte, na čem můžete ušetřit

Z dlouhé chvíle... Zkoukněte, na čem můžete ušetřit

Se smartphonem v kapse můžete ušetřit prakticky na všem. více

EuroEUREUR27.025 Kč0 %
Americký dolarUSDUSD24.535 Kč0.02 %
Britská libraGBPGBP32.127 Kč-0.641 %
Japonský jenJPYJPY23.123 Kč0.164 %
Chorvatská kunaHRKHRK3.611 Kč0.028 %
více...
PX890.410-0.11 %
CETV54.600-0.73 %
ČEZ460.0000.04 %
Erste Bank652.100-0.29 %
Fortuna89.2000.22 %
více...
Meziroční změna HDP4,50%3Q / 15
Míra nezaměstnanosti6,40%k 1. 1. 16
Meziroční inflace0,60%k 1. 1. 16
Průměrná hrubá mzda26 072 Kč3Q / 15
Meziroční růst průmyslu-1,70%k 1. 12. 15
více