FinExpert.e15.cz

Jak ukončit pracovní poměr?

Výpověď může podat zaměstnanec i zaměstnavatel, přičemž druhá strana nemusí s výpovědí souhlasit.

Pracovní poměr může být ukončen výpovědí zaměstnavatele nebo zaměstnance nebo dohodou o ukončení pracovního poměru. Vždy však musí být dodrženy zákonné podmínky. Jaké? 

Výpověď je jednostranným právním úkonem. Výpověď může podat zaměstnanec i zaměstnavatel, přičemž druhá strana nemusí s výpovědí souhlasit. Zaměstnanec je při podávání výpovědi na rozdíl od zaměstnavatele ve výhodě. Zaměstnanec může podat výpověď bez udání důvodu, zatímco zaměstnavatel může podat výpověď pouze dle ustanovení zákoníku práce. 

Podání výpovědi zaměstnancem

Zaměstnanec musí podat výpověď zaměstnavateli písemně, jinak je výpověď neplatná. Podání výpovědi je potřeba si dobře rozmyslet. Odvolat výpověď je totiž možné pouze se souhlasem zaměstnavatele. I při podání výpovědi není pracovní poměr ukončen okamžitě. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. V písemné výpovědi nemusí zaměstnanec uvádět důvod (§ 50 zákoníku práce), výpověď může být podána bez udání důvodu. V praxi je tak možné podat písemnou výpověď ve dvou větách. 

  • Praktický příklad

Paní Nováková podá výpověď u svého zaměstnavatele 25. srpna 2014. Výpovědní doba začíná běžet 1. září a končí 31. října 2014. K tomuto datu je pracovní poměr ukončen. 

Zaměstnavatel musí uvést výpovědní důvod

Dle ustanovení § 52 může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pouze dle ustanovení § 52 zákoníku práce. V praxi nejčastějším důvodem je podání výpovědi pro nadbytečnost (§ 52, písmeno c). Jeli však  zaměstnanec v ochranné lhůtě, tak je možné dát výpověď pouze ve výjimečných případech, např. při zrušení zaměstnavatele nebo přemístění zaměstnavatele.

Pracovní neschopnost, těhotenství, mateřská nebo rodičovská dovolená, to jsou nejčastější příklady, kdy je splněna podmínka ochranné lhůty. I při podání výpovědi ze strany zaměstnavatele musí být dodržena výpovědní lhůta. Zaměstnavatel musí mít vždy podloženo, že je podána výpověď v souladu se zákoníkem práce. Zaměstnanec se může samozřejmě proti neplatnosti výpovědi bránit soudní cestou.

  • Obdrží-li zaměstnanec výpověď dle § 52, písmeno a) až c), tak náleží zaměstnanci odstupné ve výši jednonásobku až trojnásobku průměrného výdělku. V závislosti na délce trvání pracovního poměru. Na tříměsíční odstupné mají nárok zaměstnanci, kterým pracovní poměr trval alespoň 2 roky. 
  • Při obdržení výpovědi, protože zaměstnanec nemůže svoji práci vykonávat podle lékařského posudku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, potom náleží dvanáctiměsíční odstupné. 

Při obdržení odstupného se posouvá nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti. 

Ve zkušení době je možné ihned ukončit pracovní poměr

V praxi sjednává většina zaměstnavatelů se zaměstnanci zkušení dobu. Zkušení doba je výhodná pro obě strany. Během zkušení doby zaměstnavatel i zaměstnanec zjistí, zdali chtějí v práci pokračovat a zdali pro danou činnosti mají osobní a profesní předpoklady.

Zajímavosti | Platíme | Cestování | Pojištění | Smlouvy

Dopravní nehoda s prošlou STK: Kdo zaplatí škody?

Zaplatíte celou nehodu, nebo ji bude hradit pojišťovna?

Zkušební doba se uzavírá v souladu s ustanoveními § 35 zákoníku práce. Zpravidla nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. Během zkušení doby mohou zaměstnavatel i zaměstnanec zrušit pracovní poměr bez udání důvodu. A ihned. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušení době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. 

Dohoda může být výhodná pro obě strany

S dohodou u ukončení pracovního poměru musí souhlasit obě strany. Zaměstnanec i zaměstnavatel. Jednorázově ukončit pracovní poměr dohodou není možné. V dohodě lze mimo jiné dohodnout i libovolný termín ukončení pracovního poměru. Když je v písemné dohodě uveden důvod ukončení pracovního poměru nadbytečnost zaměstnance, potom má zaměstnanec nárok na odstupné, přestože je pracovní poměr ukončen dohodou. Pro zaměstnavatele je ukončení pracovního poměru dohodou výhodné, neboť odpadá případné riziko soudního sporu. S dohodou totiž zaměstnanec souhlasil. 

  • Jestliže ukončí zaměstnanec pracovní poměr výpovědí nebo souhlasí s dohodou o ukončení pracovního poměru, potom náleží podpora v nezaměstnanosti od začátku ve snížené míře (45 % předchozího výdělku). S tím je potřeba počítat. 
  • Standardně náleží podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících 65 % předchozího výdělku, další dva měsíce 50 % a ostatní měsíce 45 %. Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku. Občané mladší 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců, občané od 50 let do 55 let v rozsahu 8 měsíců a občané starší 55 let v délce 11 měsíců. 

Když má však zaměstnanec domluvenou novou práci, tak je dohoda výhodná. Je možné ukončit pracovní poměr dříve, než v případě podání výpovědi, např. za měsíc.

Další článek


 

 


Další články

Z Čechů se stávají opravdoví „e-cestovatelé“

Z Čechů se stávají opravdoví „e-cestovatelé“

Před 8 hodinami  |  Ondráčková Kamila  |  1
Dovolená: pro téměř polovinu Čechů je nejdůležitějším parametrem cena

Dovolená: pro téměř polovinu Čechů je nejdůležitějším parametrem cena

Před 9 hodinami  |  Ondráčková Kamila  |  2
Kalkulačka: Ošetřovné v roce 2016

Kalkulačka: Ošetřovné v roce 2016

Před 10 hodinami  |  FinExpert.cz
Schváleno: Daň z převodu nemovitosti bude platit kupující

Schváleno: Daň z převodu nemovitosti bude platit kupující

Před 11 hodinami  |  Rybová Romana  |  2
Jedete na dovolenou vozem? Stáhněte si offline navigaci

Jedete na dovolenou vozem? Stáhněte si offline navigaci

Před 14 hodinami  |  Pospíšil Aleš  |  4

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Nejčastější podvodné věty podomních prodejců

Nejčastější podvodné věty podomních prodejců

Jak se bránit lživým taktikám podomních prodejců? více

EuroEUREUR27.045 Kč0.037 %
Americký dolarUSDUSD24.382 Kč-0.869 %
Britská libraGBPGBP32.102 Kč-0.414 %
Japonský jenJPYJPY23.287 Kč0.125 %
Chorvatská kunaHRKHRK3.613 Kč0 %
více...
PX884.030-1.05 %
CETV56.750-0.44 %
ČEZ467.200-0.60 %
Erste Bank633.500-2.19 %
Fortuna87.650-1.41 %
více...
Meziroční změna HDP4,50%3Q / 15
Míra nezaměstnanosti6,40%k 1. 1. 16
Meziroční inflace0,60%k 1. 1. 16
Průměrná hrubá mzda26 072 Kč3Q / 15
Meziroční růst průmyslu-1,70%k 1. 12. 15
více