FinExpert.e15.cz

Jak se zabezpečit pro případ úrazu či nemoci?

Prakticky všechny typy úrazového pojištění je možno sjednat jako doplňková pojištění k životnímu pojištění.

Minulý týden jsme se zaměřili na různé typy životního pojitění. Aby byla pojistná ochrana na jedné smlouvě komplexní a poskytla ochranu při nepříjemné situaci týkající se života či zdraví, můžete si u životních pojistek sjednat různé úrazové či nemocenské připojištění, můžete si je však pořídit i samostatně.

úraz...

Prakticky všechny typy úrazového pojištění je možno sjednat jako doplňková pojištění k životnímu pojištění. Jak už název napovídá, toto zajištění kryje pouze pro případ úrazů a jejich důsledků. Hlavním zajištěním je pak zajištění pro případ smrti úrazem. Dalším a asi nejdůležitějším je zajištění trvalých následků úrazu. Je to opravdu základ a neexistuje téměř nikdo, kdo by trvalé následky neměl mít pojištěny. Takže i když máte omezený rozpočet a na zajištění nemůžete dávat velké částky, toto pojištění byste mít měli. Když se vám totiž stane vážný úraz, můžete se s jeho následky potýkat celý život. Jak pak vzhledem ke svému handicapu zajistíte dostatečný příjem?

Trvalé následky úrazu jsou posuzovány nejméně po roce od úrazu, v případech kdy je jasné, že úraz trvalé následky zanechá po půl roce. Kvůli dostatečnému příjmu můžete mít pro toto období třeba také pojištění denních dávek pro případ úrazu.

Platíme | Pojištění

Pojištění: Investiční, kapitálové nebo rizikové?

Základními tarify, které si můžete pojistit, jsou smrt nebo dožití.

Přestože zajištění trvalých následků úrazu vám může vyřešit opravdu velký problém, není jeho cena nijak vysoká. Pojistné u jednotlivých typů pojištění se samozřejmě vypočítává podle pravděpodobnosti, s jakou může událost nastat. A ne všechny úrazy zanechají trvalé následky. Takže pokud jste prodělali úraz a nemáte žádné trvalé následky, z pojistky v případě tohoto pojištění, nic nedostanete.

Samozřejmě se radujte, že jste v pořádku a ne, že se budete zlobit, že nic nedostanete. V těchto případech totiž občas dochází k rozčarování klientů pojišťoven, a to jen díky tomu, že neví, co si platí. Pojistná částka pro trvalé následky by měla být nejlépe ve výši jednoho až dvou ročních příjmů. Navíc se ptejte, jestli se jedná o pojištění trvalých následků s progresivním plněním, což znamená, že se vám pojistná částka bude násobit v závislosti na závažnosti úrazu.

Pojistit si můžete i invaliditu

Jako oblíbený doplněk k životnímu pojištění je nabízeno zproštění od placení pojistného v případě přiznání 3. stupně invalidity. Do konce roku 2009 se používal pojem plná invalidita. Nyní je invalidita rozdělena do tří stupňů. Když si zproštění necháte pojistit, tak v případě, že vám bude přiznán třetí stupeň invalidity, pojišťovna bude místo vás pojistku dál platit. Pojistit si také můžete invaliditu a pak vám pojišťovna vyplatí plnění jednorázově nebo pravidelný měsíční důchod.

... a nemoc

Pro případ vážného onemocnění je dobré mít sjednáno pojištění velmi vážných onemocnění. Každá pojišťovna má ve svých pojistných podmínkách taxativně vyjmenováno, která onemocnění jsou do velmi vážných onemocnění zahrnuta. Rozdíly v počtu jsou opravdu velké, navíc než se k tomuto pojištění rozhodnete, projděte si i výluky a zhodnoťte, jestli má pojistka cenu vzhledem k dosavadním prodělaným nemocem. Aby se vám pak nestalo, že po letech placení vám nakonec pojišťovna oznámí, že vám plnění neposkytne například kvůli dříve prodělaným nemocem.

Mnohem častější jsou však běžné nemoci. Takový vážnější zápal plic však dokáže vyřadit i na pár měsíc. Pro tyto případy si můžete sjednat pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti. Pokud se však jedná o možný výpadek příjmů na dva tři měsíce, je rozumnější snažit se budovat si rezervu pro tyto případy. Pojištění denních dávek totiž není zrovna nejlevnější záležitost.

Do úrazového pojištění osob se dají přidat i další připojištění typu: pojištění pro případ popálenin, pojištění pro případ chirurgického zákroku, pojištění pobytu v nemocnici nebo asistenční služby. Ty vám pak v případě vaší imobility zajistí, že vám někdo uklidí domácnost, přinese nákup a nebo vás odveze k lékaři.

Slovníček pojištění

Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu – přesáhne-li doba léčení sjednanou dobu (např. 7 nebo 14 dní), zajistí úrazové pojištění vyplacení pojistného plnění domluveného ve smlouvě za každý den léčení, a to od prvního dne.

Denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů – dojde-li k některému z úrazů přesně vymezených ve smlouvě, bude vám vyplaceno pojistné plnění za počet dnů uvedených ve smlouvě jako doba léčení daného úrazu.

Denní odškodné při pobytu v nemocnici v důsledku úrazu – úrazové pojištění zaručuje vyplacení sjednané částky za každý den hospitalizace v důsledku úrazu.

Indexace pojištění – valorizace pojistného, tedy navyšování podle vývoje cen a je nabízena z důvodu ztráty reálné hodnoty pojistné částky. V praxi to znamená, že vám bude jednou za čas chodit nabídka na navýšení pojistného a v poměru k tomu navýšení pojistné částky v závislosti na vývoji cen.

Karenční doba – například v rámci pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení se sjednává doba, kterou když vaše léčení dosáhne, bude vám plnění vyplaceno.

Obmyšlená osoba – ten komu má být v případě smrti pojištěného vyplaceno pojistné plnění

Paušální částky za určité úrazy – součástí pojistného krytí trvalých následků úrazu je třeba u Generali pojistná ochrana pro případ jizev či ztráty trvalých zubů způsobených úrazem. Patří sem třeba i pojištění zlomenin.

Pojistná částka – částka, na kterou jste pojištění uzavřeli, bude se z ní počítat, kolik vám v případě úrazu bude vyplaceno.

Pojistitel – pojišťovna, má povolení od Ministerstva financí provozovat pojišťovací činnost. Má zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události.

Pojistník– ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.

Pojiště–ten, na jehož život a zdraví se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění. Je časté, že pojistník i pojištěný jsou jedna osoba. Různé osoby to jsou, třeba když rodič (pojistník) platí pojistku dítěti (pojištěnému).

Progresivní plnění – plnění může být vypočítáno lineárně nebo progresivně. Lineárně znamená, že procento vašeho poškození znamená, jakou část z pojistné částky dostanete. Progresivní znamená, že se za určitý rozsah celkového poškození zvyšuje násobek pojistné částky v několika stupních. Můžete tak dosáhnout při plnění po velmi vážném úrazu třeba čtyř, pěti i šestinásobku sjednané pojistné částky. Rozhodně se vyplatí sjednat si progresivní plnění

Smrt úrazem – když pojištěný zemře do jednoho roku (může se lišit podle konkrétních pojistných podmínek) ode dne úrazu na následky úrazu jedná se o smrt úrazem. Plnění bude vyplaceno osobě uvedené ve smlouvě. Pokud není osoba uvedena, bude pojistné plnění vyplaceno osobám podle zákona o pojistné smlouvě. U některých pojišťoven je smrt úrazem základním tarifem a tedy nelze zřídit „úrazovku“ bez tohoto pojištění. Když už máte dostatečně pojištěnu smrt z jakýchkoliv příčin v životním pojištění, znamená to, že na smrt úrazem se vaše dosavadní pojištění také vztahuje. Pohlídejte si tedy, co už máte, ať neplatíte dvakrát.

Tělesné poškození úrazem–Dojde-li k úrazu pojištěného, vyplácí pojišťovny plnění ve výši procentuálního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození stanoveného podle oceňovacích tabulek pro příslušné tělesné poškození platné v době vzniku úrazu.

Trvalé následky úrazu – v případě že úraz zanechá trvalé následky, bude vám vyplacena příslušná část, ze sjednané pojistné částky. Záleží to na tom, jak lékař ohodnotí po nejméně roce od úrazu vaše postižení. Když je jasné, že úraz zanechá trvalé následky je možné si dříve než po roce požádat o zálohu na plnění.

Vinkulace pojištění –vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěchvěřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění.

Další článek


 

Další články

Lidé utíkají z velkých měst. Stěhují se do okolních okresů

Lidé utíkají z velkých měst. Stěhují se do okolních okresů

Právě teď  |  Ondráčková Kamila
Dobrá nálada českou ekonomiku neopouští

Dobrá nálada českou ekonomiku neopouští

Před 2 hodinami  |  Dufek Petr
Proč klesají sazby na spořicích účtech? (aktuální srovnání)

Proč klesají sazby na spořicích účtech? (aktuální srovnání)

Dnešní doba přeje více půjčkám než spoření.

20.  5.  2016  |  Rybová Romana  |  3

Podání výpovědi v šesti bodech

Podání výpovědi v šesti bodech

Zaměstnanci mohou ukončit pracovní poměr výpovědí. Podívejme se s čím počítat při podání výpovědi.

Před 6 hodinami  |  Gola Petr

Den daňové svobody v ČR letos vychází na 20. června

Den daňové svobody v ČR letos vychází na 20. června

Včera  |  Pospíšil Aleš

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

EuroEUREUR27.035 Kč0.037 %
Americký dolarUSDUSD24.106 Kč0.095 %
Britská libraGBPGBP34.912 Kč-0.507 %
Japonský jenJPYJPY22.036 Kč0.958 %
Chorvatská kunaHRKHRK3.610 Kč0.028 %
více...
PX875.8400.12 %
CETV56.300-0.35 %
ČEZ430.200-0.51 %
Erste Bank628.1000.21 %
Fortuna84.050-1.87 %
více...
Meziroční změna HDP4,50%3Q / 15
Míra nezaměstnanosti6,40%k 1. 1. 16
Meziroční inflace0,60%k 1. 1. 16
Průměrná hrubá mzda26 072 Kč3Q / 15
Meziroční růst průmyslu-1,70%k 1. 12. 15
více