FinExpert.e15.cz

Jak (ne)může být nakládáno s vašimi osobními údaji

Dejte si pozor, kde a proč jsou po vás požadovány osobní údaje.

Dejte si pozor na to, kde a proč jsou po vás požadovány osobní údaje. Mnohdy je samozřejmě nutné svou totožnost prokazovat, ale musíme vědět, kdy už je to přes čáru.

Co jsou to osobní údaje

Osobní údaj je jakákoliv informace o vás, ze které je možné získat vaši totožnost. Nakládání s takovými údaji může být vzhledem k právu na soukromí omezováno, v Česku je to zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Platíme | Platební karty

Co dělat, když ztratíte platební kartu?

Při ztrátě či krádeži karty jednejte rychle, abyste nepřišli na mizinu.

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje

Zneužitím osobních údajů rozumíme jakékoliv neoprávněné nakládání s nimi. Dávejte si pozor třeba v případě, jestliže si berete nebankovní půjčky. Pozorně si pročtěte smlouvu a podívejte se, k jakému zpracování svých údajů dáváte souhlas. Úřad pro ochranu osobních údajů varuje, že se v posledních měsících setkal se zveřejnění osobních údajů klientů těchto společností.

Jak je to v bance

Ne vždy je nutné, aby si v bance pořizovali kopii vašeho občanského průkazu. Mělo by jim stačit získat jménu, adresu a rodné číslo.

Správcem osobních údajů je i Policie České republiky a obec, ve které žijete. Policie jako jediná nemusí mít váš souhlas pro zpracování citlivých údajů, jestliže je to nutné pro plnění jejich úkonů.

Jak postupovat, jestliže máte podezření na zneužití vašich osobních údajů

Jestliže si myslíte, že s vašimi údaji je manipulováno protizákonně, obraťte se na Úřad na ochranu osobních údajů. Na tuto organizaci se můžete obrátit i v případě dotazů. http://www.uoou.cz/. Níže se podívejte na zásady ochrany osobních údajů právě podle Úřadu na ochranu osobních údajů.

 • každý, kdo požaduje vaše osobní údaje, musí mít k jejich využití váš souhlas nebo ho ke shromažďování osobních údajů musí opravňovat zákon (máte právo vědět, který);
 • pozorně si přečtěte dokument, který podepisujete. Jen na základě podmínek uvedených v dokumentu, vámi podepsaných a odsouhlasených, mohou být vaše osobních údaje dále využívány;
 • souhlas s poskytnutím osobních údajů musí být vědomý, svobodný a informovaný; jako takový může být poskytnut pouze v případě, že obdržíte veškeré potřebné informace o zpracování vašich osobních údajů, proto nepodléhejte žádnému nátlaku a ptejte se na vše, co vám v podepisovaném dokumentu není jasné, především pak komu, proč a na jak dlouho své osobní údaje poskytujete. Své osobní údaje sdělujte, pokud cítíte, že máte zajištěno soukromí, nikoliv v situaci, kde je může slyšet i někdo nepovolaný;
 • máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás dotčený subjekt shromažďuje. Pokud zjistíte, že jsou uchovávané údaje nepravdivé nebo neúplné, máte zejména právo požadovat jejich blokování, opravu, doplnění či výmaz;
 • vaše osobní údaje smí být uchovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování;
 • je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie vašich osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní doklad) bez vašeho souhlasu, vyjma zákonem stanovených případů (zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu);
 • pro evidenci vstupu do budov nesmí být vyžadováno vaše rodné číslo, plně dostačující je vaše jméno a příjmení, případně číslo občanského průkazu (v případě pracovního jednání služebního průkazu);
 • pokud jste své osobní údaje ukládal na nějaké záznamové zařízení (např. počítačový pevný disk), před případným prodejem ho pomocí zvláštních programových prostředků důkladně smažte. Běžné přeinstalování či jednoduché smazání není dostatečnou zárukou zničení uložených údajů;
 • buďte opatrní při zasílání vašich osobních údajů pomocí elektronických prostředků. Mějte vždy na paměti, že komunikační kanály mohou být „odposlouchávány“ neoprávněnou osobou. Pokud již musíte takovou formu přenosu použít, využívejte v co největší míře standardní prostředky šifrování nebo certifikace (ssl protokoly, podpisové certifikáty nebo jednorázová zabezpečovací hesla);
 • vždy musíte být upozorněni, ve většině případů alespoň nástěnným piktogramem, že se pohybujete v prostoru sledovaném kamerovými systémy. Kamerové sledování je nepřípustné v prostorách určených pro ryze intimní úkony (např. toalety, koupelny, prostory vyhrazené k převlékání apod.).

Osobní údaje se dělí na:

 • adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení)
 • citlivé údaje (údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, členství v odborových organizacích, odsouzení za trestný čin, sexuálním životě, genetickém údaji, politických postojích, náboženství, zdravotním)
 • popisné údaje (např. vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, obrazový záznam z kamerového systému, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení apod.)
 • údaje o jiné osobě (např. adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě apod.)

Vždy musíte vědět:

 • komu osobní údaje poskytujete,
 • pro jaký účel budou zpracovány,
 • v jakém rozsahu a jakým způsobem budou zpracovány,
 • na jakou dobu budou shromažďovány,
 • ke zpracování osobních údajů musíte udělit souhlas.

 

 

Další článek


 
celkem 1 komentář

Poslední komentáře

Tohle varování je na prd v zemi, kde jsem na Policii...
Tomáš
2. 9. 2014, 14:06

Další články

E-tržby se blíží, hospodské čeká horký podzim

E-tržby se blíží, hospodské čeká horký podzim

A také hoteliéry. Poradíme, jak se připravit.

Před 1 hodinou  |  Pospíšil Aleš

Česká pojišťovna zvyšuje limity v cestovním pojištění

Česká pojišťovna zvyšuje limity v cestovním pojištění

Včera  |  Ondráčková Kamila  |  1
Do Česka míří franchisový koncept ve finančnictví MBI

Do Česka míří franchisový koncept ve finančnictví MBI

Včera  |  Ondráčková Kamila
Začínají Češi investovat?

Začínají Češi investovat?

Včera  |  Rybová Romana
Stavební spořitelny: I kdyby se snížily úroky, o klienty nepřijdeme

Stavební spořitelny: I kdyby se snížily úroky, o klienty nepřijdeme

Snižování se dotkne nově uzavřených smluv.

Včera  |  Rybová Romana  |  5

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Přehled | Zajímavosti | Vyděláváme | Bydlíme

V kterých zemích se žije nejlépe?

Dle studie OSN „Human Development Index 2015“ patří Česko mezi třicítku zemí s nejlepšími životními podmínkami. více

EuroEUREUR27.020 Kč0 %
Americký dolarUSDUSD24.223 Kč-0.132 %
Britská libraGBPGBP35.467 Kč-0.085 %
Japonský jenJPYJPY21.820 Kč0.041 %
Chorvatská kunaHRKHRK3.606 Kč-0.139 %
více...
PX895.1100.27 %
CETV63.1000.88 %
ČEZ444.3001.39 %
Erste Bank657.600-0.03 %
Fortuna85.400-0.70 %
více...
Meziroční změna HDP4,50%3Q / 15
Míra nezaměstnanosti6,40%k 1. 1. 16
Meziroční inflace0,60%k 1. 1. 16
Průměrná hrubá mzda26 072 Kč3Q / 15
Meziroční růst průmyslu-1,70%k 1. 12. 15
více