FinExpert.e15.cz

Jak na změnu dodavatele energie?

Na trhu figuruje poměrně velké množství dodavatelů energie, kteří si konkurují.

Ač nejčastěji slýcháváme názvy E.ON, RWE či PRE, ve skutečnosti na trhu figuruje poměrně velké množství dodavatelů energie, kteří si – logicky – konkurují. A tak ačkoli průměrná cena elektřiny pro domácnosti v ČR je v roce 2011 4,54 Kč/kWh, ceny jednotlivých dodavatelů se mohou lišit. Možnost volby dodavatele dává spotřebiteli možnost výběru a současně i podporuje konkurenční boj, což by v konečném důsledku mělo vést ke snížení cen.

Jaké faktory určují cenu elektřiny

Celková cena elektřiny se skládá ze dvou hlavních složek:

Regulovaná složka ceny se řídí rozhodnutími ERÚ (Energetický regulační úřad). V rámci jednotlivých distribučních území je tato složka ceny pro všechny dodavatele stejná. Tvoří ji:

 • cena za distribuci
 • cena za systémové služby (připadá provozovateli přenosové soustavy ke krytí nákladů spojených s nákupem podpůrných služeb)
 • cena za podporu výkupu elektřiny alias „Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a druhotných zdrojů“. Tato složka byla zavedena v souvislosti se vstupem ČR do EU.
 • cena za činnost operátora na trhu
 • ekologická daň z celkového množství odebrané elektřiny

Cena za silovou elektřinu je variabilní složka ceny, kterou mohou ovlivňovat samotní dodavatelé a konkurovat si tak navzájem. Je tvořena cenou za skutečně dodanou a spotřebovanou elektřinu a pevnou částkou za měsíc na administrací daného dodavatele (vyúčtování, odpočet, evidence atd.).

Důkladně pročíst je základ

Chcete-li změnit dodavatele, je vždy lepší zjistit si informace přímo na klientském centru nově zvoleného distributora. Důkladně prostudujte obchodní podmínky, aby se nemohlo stát, že přehlédnete „detail“, který by vás později mohl nepříjemně překvapit. Průzkum společnosti IBRS prokázal, že důvodem změny dodavatele je nejčastěji cena, což není až tak překvapivé, jako fakt, že celé čtyři pětiny ze spotřebitelů po změně nakonec zaplatí ještě více právě proto, že si důkladně neprostudovali podmínky. Zajímejte se o ceny a podmínky dodávek, o všechny možné aktivační a deaktivační poplatky, o pokuty za předčasné ukončení smlouvy a možnost odstoupit od smlouvy.

Zjistíte-li po uzavření smlouvy, že je pro vás nevýhodná, můžete od ní ze zákona odstoupit. Pozor, platí to pouze pro případ, byla-li uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání (např. doma či na veřejnosti). Můžete tak učinit do 14 dnů, v případě, že ještě nedošlo ke změně dodavatele do 30 dnů.

Na co dát pozor

Zásadně nevyužívejte služeb podomních obchodníků – umí být přesvědčiví, na což především starší lidé často „naletí“. Vezměte si od něj leták s informacemi či návrh smlouvy s tím, že si vše prostudujete a případně se ozvete. Nenechte se přemluvit. Množí se případy podvodných praktik, např.:

 • Spotřebitel dá plnou moc zástupci alternativního dodavatele, aby za něho vyřídil výpověď ze smlouvy uzavřené s dřívějším dodavatelem, ten ale původní smlouvu nevypoví a spotřebiteli jsou účtovány zálohy od obou dodavatelů. Vždy se proto přesvědčte, že k ukončení původní smlouvy opravdu došlo.
 • Zástupce alternativního dodavatele se prezentuje jako zaměstnanec stávajícího dodavatele, s tím, že vykonává běžnou kontrolu. Na závěr vyzve spotřebitele k podepsání „protokolu o provedení kontroly“, přičemž se ve skutečnosti jedná o smlouvu.
 • Případně požádá o předložení vyúčtování a následně nabízí možnost ušetřit. ERU nicméně upozorňuje, že pracovník distributora dochází k zákazníkovi pouze z důvodu odečtu měřidla, jeho výměny či kontroly. K tomu potřebuje pouze zpřístupnit elektroměr či plynoměr, jiná součinnost zákazníka není nutná. Pokud tedy nabízí cokoliv jiného, jde téměř vždy o zástupce nějakého obchodníka, který může používat pro získání podpisů smlouvy nekalé obchodní praktiky.

Jak tedy postupovat při změně dodavatele? (zdroj: www.eru.cz)

Krok č. 1: Posouzení výhodnosti změny dodavatele

Najděte si fakturu posledního závěrečného vyúčtování elektřiny. Z této faktury zjistíte provozovatele místně příslušné distribuční soustavy, současného dodavatele elektřiny, spotřebu v předcházejícím období a distribuční sazbu. Tyto údaje porovnejte s konkurenčními nabídkami. Pro usnadnění najdete na webu Energetického regulačního úřadu kalkulátor plateb, který porovnává vybrané obchodníky podle výhodnosti cen pro zákazníka. Tento kalkulátor naleznete zde. (http://kalkulator.eru.cz/)

Krok č. 2: Výběr vhodného dodavatele

Soustřeďte se především na následující faktory:

 • Jak dlouhou výpovědní lhůtu máte se stávajícím dodavatelem? Může být až půl roku, pro nové smlouvy ze zákona maximálně 3 měsíce.
 • Jaká je pověst nového dodavatele a jeho finanční stabilita?
 • Jaký je úplný a platný ceník vybraného dodavatele pro daný rok?
 • Platné obchodní podmínky. Je nezbytné před podpisem smlouvy trvat na předložení obchodních podmínek a na jejich důkladném vysvětlení.
 • Bude změna dodavatele zpoplatněna? Změna dodavatele je ze zákona bezplatná, avšak některé společnosti vybírají od zákazníků tzv. aktivační poplatek, pokud změní dodavatele prostřednictvím podomního prodeje. Kontaktujte proto nového dodavatele přímo bez prostředníka.
 • Jakým způsobem lze ukončit smluvní vztah s novým dodavatelem v případě nespokojenosti?

Krok č. 3: Podpis smlouvy

Před definitivním podpisem smlouvy je nezbytné si nechat předložit tuto smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky a prostudovat je včetně poznámek pod čarou a textů psaných malým písmem.

Krok č. 4: Vlastní proces změny dodavatele

Pokud podepíšete plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, uskuteční nový obchodník výpověď stávající smlouvy sám a nemusíte se prakticky o nic starat. V opačném případě je nezbytné aby si celý proces vyřídili sami. Úplný soupis nutných kroků najdete v § 30 vyhlášky č. 541/2005 Sb. v platném znění.

Krok poslední: Dodávka od nového dodavatele

O datu zahájení dodávek od nového dodavatele byste měli být informováni. Distributor nemá povinnost provést k tomuto datu odečet, má právo stanovit množství odebrané elektřiny pomocí tzv. metody typových diagramů dodávek, které ale nemusí odpovídat skutečnosti. Je tedy dobré nahlásit k tomuto datu samoodečet. Následně obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby elektřiny, kterým dojde k vypořádání jeho závazků s původním dodavatelem.

Při prvním závěrečném vyúčtování od nového dodavatele je dobré zkontrolovat celou fakturu, především zda jsou dodrženy smluvené podmínky a ceny.

Zdroj: www.usetreno.cz, www.eru.cz

Další článek


 

 


Další články

Nejvíc „frčí“ banky, automobilky, ČEZ a operátoři. Odvedly nejvíc na daních

Nejvíc „frčí“ banky, automobilky, ČEZ a operátoři. Odvedly nejvíc na daních

Před 2 hodinami  |  Pospíšil Aleš
Nenechcte si utéct tři tisíce na Aukru, stačí si říct o „kreditku“

Nenechcte si utéct tři tisíce na Aukru, stačí si říct o „kreditku“

Před 4 hodinami  |  Pospíšil Aleš
Čerství vysokoškoláci jsou sebevědomí. Čekají vyšší platy

Čerství vysokoškoláci jsou sebevědomí. Čekají vyšší platy

Před 6 hodinami  |  Rybová Romana
Bydlíme: Panelák nebo raději cihla?

Bydlíme: Panelák nebo raději cihla?

Jedním z rozhodujících faktorů při koupi nemovitosti je její cena.

Před 9 hodinami  |  Šejnohová Edita  |  4

Zdraví a rodina jsou pro nás na prvním místě

Zdraví a rodina jsou pro nás na prvním místě

Včera  |  Rybová Romana

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Přehled | Zajímavosti | Vyděláváme | Bydlíme

V kterých zemích se žije nejlépe?

Dle studie OSN „Human Development Index 2015“ patří Česko mezi třicítku zemí s nejlepšími životními podmínkami. více

EuroEUREUR27.025 Kč-0.019 %
Americký dolarUSDUSD24.192 Kč-0.252 %
Britská libraGBPGBP35.570 Kč-0.107 %
Japonský jenJPYJPY21.979 Kč-0.146 %
Chorvatská kunaHRKHRK3.605 Kč-0.111 %
více...
PX888.480-0.32 %
CETV59.3004.96 %
ČEZ435.3000.76 %
Erste Bank657.600-1.17 %
Fortuna85.000-1.33 %
více...
Meziroční změna HDP4,50%3Q / 15
Míra nezaměstnanosti6,40%k 1. 1. 16
Meziroční inflace0,60%k 1. 1. 16
Průměrná hrubá mzda26 072 Kč3Q / 15
Meziroční růst průmyslu-1,70%k 1. 12. 15
více