FinExpert.e15.cz

Inflace v Česku je jedna z nejvyšších

Evropané se dlouho mohli těšit z poměrně nízké inflace, až letos vykazuje většina zemí inflaci okolo 4 % místo tradičních 2 %.

Ceny v členských zemích OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) vrostly v červenci 2008 o 4,8 % oproti červenci 2007 (v Evropské unii o 4,4 %). Míra inflace (CPI index zveřejněný OECD) v Česku za stejné období činí dokonce 6,8 % a po Islandu a Turecku je třetí nejvyšší ze všech členských zemí OECD.

Nízká míra inflace je pozitivní pro finanční sektor a koneckonců je i základním cílem každé evropské vlády a především jednotlivých národních centrálních bank. Inflace je aktivním faktorem pohybu úrokových sazeb, a vysoká míra inflace přehřívá ekonomiku.

Jak se inflace měří?

Inflace je zjednodušeně řečeno růst cenové hladiny v čase. Ten se ve všech členských zemích OECD měří dle indexů spotřebitelských cen. Tyto indexy poměřují úroveň cen vybraného spotřebního koše několika stovek reprezentativních výrobků a služeb ve dvou po sobě jdoucích letech. Váha jednotlivých výrobků a služeb závisí na druhu spotřeby, který zastupují ve spotřebě průměrné domácnosti. Ve vybraném koši je jak potravinářské zboží, tak například nábytek, zboží pro osobní péči, doprava či zdravotnictví, vzdělávání, finanční služby.

Nejvíce rostly ceny energií a potravin

V letošním roce oproti roku 2007 vzrostly nejvíce ceny energií a potravin. Za všechny členské země stouply výdaje občanů za energie v OECD dokonce o 22,5 % a za potraviny o 7,2 %. V Česku stouply ceny potravin dokonce o 10,4 %, více opět pouze na Islandu a v Turecku. Kdyby se do míry inflace nezohlednilo zvýšení cen energie a potravin, činila by meziroční míra inflace v členských zemích OECD 2,3 % a v EU dokonce pouze 1,9 %. Ceny energií v nejbližších letech klesat přitom nebudou.

Inflace přeje dlužníkům

Inflace ovlivňuje peněženku každého z nás, protože znamená vyšší výdaje na námi nakupované zboží a služby. Jestliže je míra inflace vyšší než růst naší mzdy, tak je naše kupní síla nižší a můžeme si koupit méně. Vyšší míra inflace znehodnocuje mimo jiné výnosy ze spoření, pojistek či jiných investic. Radost z vyšší inflace mohou mít pouze občané s dlouhodobě fixní částkou splátky úvěru.

Valorizace dle inflace

Ve většině zemí se dle každoroční míry inflace zveřejňované národními statistickými úřady odvíjí výše státních dávek nebo valorizace důchodů. Problémem je, že např. důchody jsou vždy valorizovány zpětně a mnohdy nemusí být valorizace až do výše inflace. Současně inflace každého jednotlivce je jiná, protože má jinou spotřebu. Paradoxně nejvyšší „osobní“ inflaci mají nízko-příjmový občané, protože vrůst cen u potravin a energií je nejvyšší. Elektroniku či automobily, které jsou v mnoha případech i levnější a jsou zahrnuty ve spotřebním koši, si tito lidé nekupují. Inflace je dále důležitým hráčem burzy.Aby totiž centrální banka zamezila růstu inflace, zvyšuje úrokové sazby, což firmám zdražuje úvěry a omezuje jejich investiční poptávku. Vyšší úroky vedou také ke snížení výnosů (zisků) akciových společností, a akcionáři tak mají nižší zisky.

Vývoj meziroční inflace v Česku

K výpočtu míry inflace se používají různé metody, a proto se míra inflace zveřejněná Eurostatem, OECD či Českým statistickým úřadem maličko liší. V Česku byla meziroční inflace v minulých letech poměrně nízká, za letošní rok bude inflace nejvyšší od roku 2000 (viz tabulka).

Rok

Míra inflace

(v %)

2000

3,9

2001

4,7

2002

1,8

2003

0,1

2004

2,8

2005

1,9

2006

2,5

2007

2,8

Pramen: Český statistický úřad

Nejnižší míra inflace je tradičně v Japonsku

Nejvyšší míra inflace v současné době je na Islandu, kde se domácí ekonomika nachází v recesi a v Turecku. V obou těchto zemích je dokonce vyšší než 10 %. Naopak nejnižší míra inflace je v Japonsku, ale hodnota 2,3 % je na japonské poměry vysoká. Vždyť v některých letech zde docházelo k deflaci, což je japonský fenomén. Deflace je opakem inflace a znamená meziroční pokles cenové hladiny. Z evropských zemí je inflace nejnižšíve Švýcarsku, Nizozemí a Portugalsku.

Meziroční míra inflace v zemích OECD

(v %, červenec 2008 oproti červenci 2007)

Země

Inflace

Island

13,1

Turecko

12,1

Česko

6,8

Maďarsko

6,7

Belgie

5,9

Korea

5,9

USA

5,6

Mexiko

5,4

Španělsko

5,3

Řecko

4,9

Lucembursko

4,9

Slovensko

4,9

OECD

4,8

Polsko

4,8

Autrálie

4,5

EU

4,4

Finsko

4,4

Irsko

4,4

Švédsko

4,4

Velká Británie

4,4

Norsko

4,3

Itálie

4,1

Dánsko

4,0

Nový Zéland

4,0

Rakousko

3,8

Francie

3,6

Kanada

3,4

Německo

3,3

Nizozemí

3,2

Portugalsko

3,1

Švýcarsko

3,1

Japonsko

2,3

Pramen: OECD, Consumer Price Index, 2. September 2008

Další článek


 

Související články


 


Další články

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Před 1 hodinou  |  Rybová Romana
E-shopy se se zavedením povinnosti EET vyrovnaly poměrně dobře

E-shopy se se zavedením povinnosti EET vyrovnaly poměrně dobře

Před 2 hodinami  |  Ondráčková Kamila
6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

Řada podnikatelů vyplňuje přiznání ve stresu. Jak se vyvarovat chyb?

Před 5 hodinami  |  Kleinová Andrea

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Týká se vás i příloha číslo dvě daňového přiznání.

Před 8 hodinami  |  Gola Petr

Hypotéka vs. pronájem: Co se vyplatí?

Hypotéka vs. pronájem: Co se vyplatí?

Včera  |  Ondráčková Kamila  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více