FinExpert.e15.cz

Herní plán investiční hry

Investiční hra je maximálně zjednotušena pro dobrou orientaci, tak aby jí porozuměli i úplní laikové. Herní plán je jednoduchý, ale i značně zjednodušující.

1) Hra “Pět statečných”, dále jen “Hra” bude probíhat v kalendářním roce 2008 v časopise Osobní finance a na portálech www.finexpert.cz, www.fondmarket.cz a www.iFondy.cz.

2) Hry se účastní pět soutěžících vybraných organizátory Hry.

3) Každý z pěti soutěžících dostane do začátku fiktivních 100 tisíc korun uložených v kurzu k 1.dni prvního kola (měsíce), tj. k 15. prosinci 2007 do předem vybraného (nevolitelného) fondu peněžního trhu, konkrétně do největšího českého fondu na trhu – fondu Investiční společnosti České spořitelny Sporoinvest.

4) Úkolem každého ze soutěžících je postupně sestavit během 8 základních měsíčních kol takové portfolio, které by následně prokázalo ve 4 nadstavbových kolech (play off) nejlepší výkonnost a stalo se vítězným.

5) Každý soutěžící může během 8 kol dělat v portfoliu následující zásahy:

a)  nový nákup – v každém kole dostane v rámci řešené modelové situace na výběr z šestice instrumentů – fondů, certifikátů, akcií atd.  Každý má možnost investovat v každém kolem maximálně 12,5 % nových prostředků z celkového počátečního portfolia (tedy maximálně 12 500 Kč), přičemž do jednoho instrumentu lze investovat minimálně 5 % celkového počátečního portfolia (tedy minimálně 5 000 Kč). Výjimku z limitu 12,5 % tvoří pouze investování dle písmena d)

b)  přestup – v rámci kola nemusí soutěžící provést žádný nový nákup, jen může realizovat přestup ze stávajících produktů v portfoliu do nově nabízených. Platí následující omezení – přestupem může být prodáno v rámci jednoho kola maximálně 12,5 % počáteční hodnoty portfolia, přičemž zůstatek žádného produktu nesmí klesnout pod 5 % počáteční hodnoty portfolia. Obdobně je to pak i s nákupem nového produktu po provedeném přestupu. Výjimku z limitu 12,5 % tvoří pouze investování dle písmena d)

c)  kombinace nákupu a přestupu – možná za dodržení podmínek změny maximálně 12,5 % počáteční hodnoty portfolia. Výjimku z limitu 12,5 % tvoří pouze investování dle písmena d)

d)  žádná akce nebo akce s nevyčerpáním limitu 12,5 % počáteční hodnoty portfolia na jednotlivé kolo. Pokud soutěžící nevyčerpá svůj limit pro budování portfolia v daném kole (jsou v to počítány i přestupy a kombinace nákupů a přestupů), je mu nevyčerpaná částka krácena o 2 % a přesunuta do dalšího kola. Tuto částku je možné vždy s uvedenou sankcí 2 % libovolně přesunovat i do dalších kol. Pokud nebude využita, bude automaticky převedena do původního fondu peněžního trhu.

6) Rozhodné datum pro změny portfolia a pro veškeré výpočty kurzů bylo stanoveno na 15.den každého měsíce.

7) Po 8 základních měsíčních kolech nebude již možné do portfolia jakkoli zasahovat.

8) V rámci 4 nadstavbových kol (play off) bude postupně vždy jedno portfolio vyřazováno. Vyřazeno bude vždy portfolio s aktuálně nejnižší tržní hodnotou měřenou v českých korunách, k rozhodnému datu. Vítězným se stane to portfolio, které zůstane v soutěži jako poslední.

9) Poplatky vstupní, výstupní a makléřské nejsou ve Hře uvažovány.

10) Organizátory Hry jsou časopis Osobní finance a webové stránky www.fondmarket.cz provozované společností KZ Finance s.r.o.

Cena pro vítěze

Správce vítězného portfolia získá poukaz pro 1 osobu na zájezd do New Yorku spojený s návštěvou Wall Street.

Praktický příklad

Hráč A dostane do začátku 100 000 Kč, za které jsou mu 15. prosince 2007 nakoupeny jako startovné podílové listy Sporoinvestu. Do prvního lednového kola dostal na výběr ze šestice produktů.

Hráč A ví, že může utratit 12 500 Kč s tím, že do jednoho produktu může dát minimálně 5 000 Kč. Může tedy investovat do 1-2 produktů. Rozhodne se investovat následovně:

a) 7 500 Kč do fondu ISČS TOP STOCKS

b) 5 000 Kč do Pioneer Emerging Markets

Investoval tedy všechny prostředky a nebude za zbylé volné prostředky (které jsou nulové) nijak sankcionován.

V dalším kole dostane opět na výběr šest nových produktů a ze svého portfolia může opět utratit dalších 12 500 Kč.

Hráč B investuje v prvním kole následovně:

a) 5 000 Kč ING Global High Dividend

b) 5 000 Kč ČPI OPF globálních značek

c) 2 500 Kč přesouvá do dalšího kola, tj. zaplatí sankci 50 Kč a zůstává mu 2450 Kč.

V dalším kole tak může investovat celkem 12 500 + 2450 = 14 950 Kč. Může realizovat přestupy, nákupy v součtu odpovídající této částce. 

 Jak se pěti statečným dařilo v prvním kole naleznete zde. 

 

Další článek


 

 


Další články

„Raiffka“ láká klienty Zuna na smartphone zdarma, musíte se ale upsat

„Raiffka“ láká klienty Zuna na smartphone zdarma, musíte se ale upsat

Před 7 hodinami  |  Pospíšil Aleš  |  1
Podnikové dluhopisy – jak se nespálit a vybrat ten správný

Podnikové dluhopisy – jak se nespálit a vybrat ten správný

U investorů, včetně těch drobných, se staly podnikové dluhopisy hitem spolu s tím, jak centrální banky snižovaly úrokové sazby a výnosy z vkladů klesaly.

Včera  |  Valentík Michal  |  1

Home office: MPSV chystá změny ve flexibilním zaměstnávání

Home office: MPSV chystá změny ve flexibilním zaměstnávání

Včera  |  Ondráčková Kamila
Účtenková loterie nefunguje, říká firma od fochu. V ČR už se chystá

Účtenková loterie nefunguje, říká firma od fochu. V ČR už se chystá

Včera  |  Pospíšil Aleš  |  1
Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Často se v práci potkáváme se situacemi, ve kterých nám je těžko.

24.  3.  2017  |  Medlíková Olga  |  2

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více