FinExpert.e15.cz

EU: Jak vysoký je příspěvek na péči?

Základní výše příspěvku se u nás pohybuje od 800 Kč do 12 000 Kč.

Základní výše příspěvku na péči se v Česku pohybuje od 800 Kč do 12 000 Kč měsíčně. Je poskytován osobě, která potřebuje pomoc jiné osoby. Jak se započítává péče o bezmocnou osobu pro důchod? Jak vysoký je příspěvek v EU?

Měsíční výše příspěvku na péči se v Česku liší, zdali se jedná o osobu mladší 18 let nebo o osobu starší 18 let a dle stupně závislosti. Při hodnocení stupně závislosti závisí na schopnosti zvládat základní životní potřeby (stravování, komunikace, hygiena).

Platíme | Cestování

Nejlevnější destinací zůstává Bulharsko

Příspěvek na péči dostává osoba, která potřebuje pomoc jiné osoby, aby si mohla tuto pomoc hradit. Na základě žádosti na krajské pobočce Úřadu práce se zahajuje řízení o přiznání příspěvku na péči. Zdravotní stav následně posuzuje posudkový lékař OSSZ na základě podnětu krajské pobočky Úřadu práce.

Výše příspěvku

V Česku se rozlišují čtyři stupně závislosti: závislost prvního stupně (lehká závislost), závislost druhého stupně (středně těžká závislost), závislost třetího stupně (těžká závislost) a závislost čtvrtého stupně (úplná závislost). Čím vyšší závislost, tím vyšší příspěvek. Příspěvek je dále vyšší u dětí do 18 let. Základní výše příspěvku může být zvýšena o 2 000 Kč v případě splnění zákonných podmínek (např. u zdravotně postižených dětí předškolního věku – ve věku 4 až 7 let ve III. nebo IV. stupni závislosti).

  • Výše příspěvku u dětí do 18 let: 3 000 Kč (lehká závislost), 6 000 Kč (středně těžká závislost), 9 000 Kč (těžká závislost) a 12 000 Kč (úplná závislost)
  • Výše příspěvku u občanů starších 18 let: 800 Kč (lehká závislost), 4 000 Kč (středně těžká závislost), 8 000 Kč (těžká závislost) a 12 000 Kč (úplná závislost)

Péče o bezmecnou osobu jako náhradní doba pojištění

Péče o bezmocnou osobu vyžaduje často velké nasazení a někteří občané nemohou vzhledem k péči o bezmocného rodinného příslušníka pracovat. Manželé tak žijí často z jednoho příjmu. Pro důchodové účely se však při splnění zákonných podmínek péče o bezmocnou osobu započítává. Je však nutné tuto dobu včas vydokladovat. Při splnění zákonných podmínek patří totiž péče o bezmocnou osobu mezi náhradní doby pojištění.

Přestože tedy pečující osoba nemá mnohdy příjem podléhající důchodovému pojištění, tak je tato doba zohledněna při výpočtu důchodu jako náhradní doba pojištění a ovlivňuje výši důchodu.

  • Při souběhu péče o bezmocnou osobu a nízkého příjmu je nutné zvážit, zdali péči o bezmocnou osobu zohlednit při výpočtu důchodu jako vyloučenou dobu nebo započítat příjem. Při velmi nízkém příjmu je zpravidla lepší započítat vyloučenou dobu. Vždy však záleží na konkrétním příkladu, průběhu pojištění a výši výdělku během výdělečné činnosti.

Kdy jsou splněny zákonné podmínky?

Aby se péče o bezmocnou osobu počítala mezi náhradní dobu pojištní, tak je nutné, aby byly splněny zákonné podmínky:

  • Péče o bezmocnou osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I nebo péče o bezmocnou osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, jestliže spolu žijí v domácnosti. Podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu. 

Doba péče o závislou osobu se prokazuje rozhodnutím OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení).

Výše příspěvku v západní Evropě

Finanční situace rodin, které pečují o bezmocnou osobu, není v Česku často vůbec jednoduchá. Podívejme se, jak vysoký je příspěvek na péči ve vybraných západoevropských zemích. Vždy se jedná o základní příspěvek, v některých případech mohou náležet i jiné dávky či služby.

  • Belgie: existuje celkem 5 kategorií. I. kategorie (92 euro měsíčně), II. kategorie (314 euro měsíčně), III. kategorie (501 euro měsíčně), IV. kategorie (730 euro měsíčně) a V. kategorie (828 euro měsíčně).
  • Německo: jsou stanoveny 3 základní kategorie. I. kategorie (235 euro měsíčně), II. kategorie (440 euro měsíčně) a III. kategorie (700 euro měsíčně).
  • Norsko: základní výše příspěvku se pohybuje od 82 euro po 408 euro měsíčně. K základnímu příspěvku lze však čerpat i jiné státní dávky. Vždy záleží na konkrétní rodinné a příjmové situaci.
  • Rakousko: existuje celkem 7 kategorií. I. kategorie (154,20 euro měsíčně), II. kategorie (284,30 euro měsíčně), III. kategorie (442,90 euro měsíšně), IV. kategorie (664,30 euro měsíčně), V. kategorie (902,30 euro měsíčně), VI. kategorie (1 260 euro měsíčně), VII. kategorie (1 655,80 euro měsíčně). 
  • Velká Británie: náleží příspěvek na pečovatelskou službu od 236 euro po 352 euro měsíčně. Dále náleží příspěvek pro zdravotní péči od 92 po 352 euro měsíčně. Ještě náleží příspěvek mobility od 92 euro po 248 euro měsíčně.

Zdroj: MISSOC 2012
 

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobrý den, nemůžu nikde najít mail na p.Petra Gol...
Zdeńka Lišková
11. 2. 2014, 19:11

Další články

Kolik skutečně zaplatíme na daních?

Kolik skutečně zaplatíme na daních?

Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Při každodenních nákupech se platí DPH.

Před 1 hodinou  |  Gola Petr  |  5

Prodej nemovitosti bez realitky aneb Jak správně svou nemovitost inzerovat?

Prodej nemovitosti bez realitky aneb Jak správně svou nemovitost inzerovat?

Fakt, že máte nastavenou správnou cenu prodeje, poznáte podle toho, že se na nemovitost ptá více lidí.

Včera  |  Rybová Romana

Tyto tři kroky vás posunou kupředu. I když neznáte cíl

Tyto tři kroky vás posunou kupředu. I když neznáte cíl

Následující tři kroky by měl udělat každý člověk, který nechce ustrnout na místě.

Včera  |  web Investiční

Odložení startu EET neprošlo. Do začátku zbývá pět týdnů

Odložení startu EET neprošlo. Do začátku zbývá pět týdnů

Včera  |  Ondráčková Kamila
Spadlo vám do klína vysoké dědictví? Pozor na oznamovací povinnost

Spadlo vám do klína vysoké dědictví? Pozor na oznamovací povinnost

Pokud věc neoznámíte, čeká na vás vysoká sankce.

Včera  |  Gola Petr  |  2

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Zákony | Zajímavosti | Nakupujeme | Legislativa

ČOI: kdy a jak se na ni obrátit?

Jako zákazníci máte svá práva a za ta se musíte bít. ČOI uvádí situace, kdy se na ni bez okolků můžete obrátit. více